Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WOvbDob
Referentienummer 8219000
Omschrijving (kort) Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten
Omschrijving lang Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten
Hiërarchie WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten

Kenmerken RGS code

Sortering R.Z
Omslagcode
D/C C
Niveau 3
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein)
Stichting / vereniging
Branchegericht Woningcorporaties

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige bedrijfsopbrengsten Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Bruto-bedrijfsresultaat Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten
Jaarrekening Vereniging van Eigenaren (VvE) Overige inkomsten Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten
Winstaangifte IB Overige opbrengsten fiscaal Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Winst vóór belasting Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 6 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
WOvbDobEvp - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten exploitatie 0 4 C Wonen
WOvbDobVvo - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten in ontwikkeling 0 4 C Wonen
WOvbDobGrv - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten verkoop 0 4 C Wonen
WOvbDobWvp - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten waardeverandering 0 4 C Wonen
WOvbDobOac - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten overige activiteiten 0 4 C Wonen
WOvbDobLbh - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten leefbaarheid 0 4 C Wonen

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (import RGS) Sortering was: R.O.C Wordt: R.Z
Wijziging in versie: 3.3
Toelichting mutatie: Mutaties 3.3 via RGS beheer Excel
07-05-2021 16:06:44
Gewijzigd (import RGS) RGS Referentienr was: 8207000. Wordt: 8219000.
Wijziging in versie: 3.4
Toelichting mutatie: Mutaties in het referentienummer
03-02-2022 18:21:10