Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WOvbDob
Referentienummer 8219000
Omschrijving (kort) Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten
Omschrijving lang Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten
Hiƫrarchie WOvb (82) Overige bedrijfsopbrengsten

Kenmerken RGS code

Sortering R.Z
Omslagcode
D/C C
Niveau 3
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht Woningcorporaties

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:GrossMargin Bruto-bedrijfsresultaat Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:OperatingResult Bedrijfsresultaat Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Income Baten Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:IncomeOther Andere baten
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:OperatingIncomeOther Overige bedrijfsopbrengsten Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Winstaangifte IB bd-i:BalanceProfitCalculationForTaxPurposesFiscal Saldo fiscale winstberekening Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Winstaangifte IB bd-i:BusinessRevenuesFiscalTotal Totaal bedrijfsopbrengsten fiscaal Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Winstaangifte IB bd-i:NormalBusinessActivitiesBusinessResultTotalFiscal Resultaat gewone bedrijfsuitoefening fiscaal Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Winstaangifte IB bd-i:RevenuesOtherFiscal Overige opbrengsten fiscaal Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 6 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
WOvbDobEvp - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten exploitatie 8219000.1 4 C Wonen
WOvbDobVvo - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten in ontwikkeling 8219000.2 4 C Wonen
WOvbDobGrv - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten verkoop 8219000.3 4 C Wonen
WOvbDobWvp - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten waardeverandering 8219000.4 4 C Wonen
WOvbDobOac - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten overige activiteiten 8219000.5 4 C Wonen
WOvbDobLbh - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten leefbaarheid 8219000.6 4 C Wonen

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (import RGS) Sortering was: R.O.C Wordt: R.Z
Wijziging in versie: 3.3
Toelichting mutatie: Mutaties 3.3 via RGS beheer Excel
07-05-2021 16:06:44
Gewijzigd (import RGS) RGS Referentienr was: 8207000. Wordt: 8219000.
Wijziging in versie: 3.4
Toelichting mutatie: Mutaties in het referentienummer
03-02-2022 18:21:10