Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WOvbNvv
Rekeningnummer (decimaal) 82500
Referentienummer 8210000
Omschrijving (kort) Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
Omschrijving lang Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
Hiërarchie WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten

Kenmerken RGS code

Sortering R.J
Omslagcode
D/C C
Niveau 3
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein)
Stichting / vereniging
MKB Uitgebreid Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige bedrijfsopbrengsten Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Bruto-bedrijfsresultaat Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten
Jaarrekening Vereniging van Eigenaren (VvE) Overige inkomsten Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten
Winstaangifte IB Overige opbrengsten fiscaal Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Winst vóór belasting Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 1 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
WOvbNvvNvv - Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 82501 4 J C N.v.t.