Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WOvbOvo
Rekeningnummer (decimaal) 82700
Referentienummer 8213000
Omschrijving (kort) Overige opbrengsten
Omschrijving lang Overige opbrengsten
Hiërarchie WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten

Kenmerken RGS code

Sortering R.N
Omslagcode
D/C C
Niveau 3
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige bedrijfsopbrengsten Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Bruto-bedrijfsresultaat Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Andere baten Directe koppeling
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Overige baten Directe koppeling
Jaarrekening Vereniging van Eigenaren (VvE) Overige inkomsten Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten
Winstaangifte IB Overige opbrengsten fiscaal Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten
Productie JaarStatistiek over 2022 Overige bedrijfsopbrengsten Directe koppeling
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Winst vóór belasting Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 1 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
WOvbOvoOvo - Overige opbrengsten niet elders genoemd 82701 4 J J J J C N.v.t.