Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WOvt
Referentienummer 45
Omschrijving (kort) Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
Omschrijving lang Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

Kenmerken RGS code

Sortering X
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:IncomeReceivablesNoncurrentSecurities Opbrengsten van andere effecten en vorderingen, die tot de vaste activa behoren
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen
Jaarrekening klein inrichtingsmodel rj-i:FinancialIncomeExpenses Financiƫle baten en lasten
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Income Baten
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:IncomeOther Andere baten
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 14 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
WOvtRof Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 8401000 3 J J C N.v.t.
WOvtRofRig - Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland 8401010 4 C N.v.t.
WOvtRofRug - Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland 8401020 4 C N.v.t.
WOvtRofRvp - Rentebaten vorderingen participanten en overige deelnemingen 8401030 4 C N.v.t.
WOvtRofRvi - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen binnenland 8401031 4 C N.v.t.
WOvtRofRvu - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen buitenland 8401032 4 C N.v.t.
WOvtRofRid - Rentebaten vorderingen op deelnemingen binnenland 8401040 4 C N.v.t.
WOvtRofRud - Rentebaten vorderingen op deelnemingen buitenland 8401050 4 C N.v.t.
WOvtRofRva - Rentebaten vorderingen op aandeelhouders 8401060 4 J J J C N.v.t.
WOvtRofRvd - Rentebaten vorderingen op directie 8401070 4 J J C N.v.t.
WOvtRofRov - Rentebaten overige vorderingen 8401080 4 J J C N.v.t.
WOvtRofDiv - Dividend effecten 8401090 4 J J J C N.v.t.
WOvtRofOoe - Opbrengst overige effecten 8401100 4 J J J C N.v.t.
WOvtRofRor - Rentebaten overige rekeningen-courant 8401110 4 C N.v.t.