Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WPer
Referentienummer 40
Rekeningnummer (decimaal) 40000
Omschrijving (kort) Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Omschrijving lang Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Wiki uitleg Casus RGS via de Loon- en salarisadministratie

Met onder andere een uitgebreid voorbeeld van de loonjournaalpost op basis van RGS. Maar ook: uitkering van verlofdagen en verlofuren, tantièmes en gratificaties, personeelsvereniging en personeelsfonds, voorschotten aan personeel en auto- en reiskosten. En de (loon)kosten in relatie tot de werkkostenregeling. 

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering S
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item
Kasstroomoverzicht operationeel indirecte methode Winst vóór belasting
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) Algemene (beheers)kosten

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 82 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
WPerLes Lonen en salarissen 4001000 3 J J J D N.v.t.
WPerLesSld - Bezoldiging van bestuurders en gewezen bestuurders 4001010 4 J J J D N.v.t.
WPerLesSldPbb   > Periodiek betaalde beloning van een bestuurder 4001010.1 5 D Wonen
WPerLesSldBtb   > Beloningen betaalbaar op termijn van een bestuurder 4001010.2 5 D Wonen
WPerLesSldUbb   > Uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband van een bestuurder 4001010.3 5 D Wonen
WPerLesSldWbb   > Winstdelingen en bonusbetalingen van een bestuurder 4001010.4 5 D Wonen
WPerLesBvc - Bezoldiging van commissarissen en gewezen commissarissen 4001020 4 D N.v.t.
WPerLesBvcPbc   > Periodiek betaalde beloning van een commissaris 4001020.1 5 D Wonen
WPerLesBvcBtc   > Beloningen betaalbaar op termijn van een commissaris 4001020.2 5 C Wonen
WPerLesBvcUbc   > Uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband van een commissaris 4001020.3 5 D Wonen
WPerLesBvcWbc   > Winstdelingen en bonusbetalingen van een commissaris 4001020.4 5 D Wonen
WPerLesBvcKit   > Kosten intern toezicht 4001020.5 5 D N.v.t.
WPerLesTep - Tantièmes en provisie 4001030 4 J J J D N.v.t.
WPerLesLon - Lonen 4001040 4 J J J D N.v.t.
WPerLesLonLon   > Lonen 4001040.1 5 D Wonen
WPerLesLonVvg   > Lonen vervanging 4001040.2 5 D Wonen
WPerLesLonCor   > Lonen salariscorrectie 4001040.3 5 D Wonen
WPerLesOwe - Overwerk 4001050 4 J J J D N.v.t.
WPerLesOnr - Onregelmatigheidstoeslag 4001060 4 J J J D N.v.t.
WPerLesVag - Vakantiebijslag 4001070 4 J J J D N.v.t.
WPerLesVagVag   > Vakantiebijslag 4001070.1 5 D Wonen
WPerLesVagVld   > Vakantiebijslag uitbetaling verlofdagen 4001070.2 5 D Wonen
WPerLesVagVlu   > Vakantiebijslag restant verlofuren 4001070.3 5 D Wonen
WPerLesVad - Vakantiedagen 4001080 4 J J J D N.v.t.
WPerLesGra - Gratificaties 4001090 4 J J J D N.v.t.
WPerLesGraGra   > Gratificaties 4001090.1 5 D Wonen
WPerLesGraJuk   > Jubileumuitkering 4001090.2 5 D Wonen
WPerLesLin - Lonen in natura 4001100 4 J J J D N.v.t.
WPerLesTls - Spaarloon 4001110 4 D N.v.t.
WPerLesOnu - Ontslagvergoedingen 4001140 4 J J J J D N.v.t.
WPerLesLiv - Lasten in verband met op aandelen gebaseerde betalingen 4001150 4 D N.v.t.
WPerLesLoo - Loonkostenreductie 4001120 4 J J J C N.v.t.
WPerLesOvt - Overige toeslagen 4001130 4 D N.v.t.
WPerLesOlr - Overige lonen en salarissen 4001160 4 J J J D N.v.t.
WPerLesOlrOlr   > Overige lonen en salarissen 4001160.1 5 D Wonen
WPerLesOlrWpt   > Overige lonen en salarissen wachtgeld/piket 4001160.2 5 D Wonen
WPerLesOlrSvg   > Overige lonen en salarissen stagevergoeding 4001160.3 5 D Wonen
WPerLesOlrRvc   > Overige lonen en salarissen kosten RVC niet salaris 4001160.4 5 D Wonen
WPerLesOlrNtb   > Overige lonen en salarissen nb/bt 4001160.5 5 D Wonen
WPerLesLks - Loonkostensubsidie (LIV) 4001170 4 J J J J C N.v.t.
WPerLesOls - Overige loon(kosten)subsidies 4001180 4 J J J J C N.v.t.
WPerLesEuk - Eindejaarsuitkering 4001190 4 J J J D N.v.t.
WPerLesDle - Doorberekende Lonen en salarissen 4001990 4 J J J J C N.v.t.
WPerLesDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling lonen en salarissen 4001999 4 C N.v.t.
WPerSol Sociale lasten 4002000 3 J J J D N.v.t.
WPerSolPsv - Premies sociale verzekeringen 4002010 4 J J J D N.v.t.
WPerSolBiz - Bijdrage ziektekostenverzekering 4002020 4 J J J D N.v.t.
WPerSolOpr - Overige premies 4002030 4 D N.v.t.
WPerSolOsf - Overige sociale fondsen 4002040 4 J J J D N.v.t.
WPerSolOss - Overige sociale lasten 4002050 4 J J J D N.v.t.
WPerSolOssOss   > Overige sociale lasten 4002050.1 5 D Wonen
WPerSolOssLeh   > Overige sociale lasten loonheffing eindheffing 4002050.2 5 D Wonen
WPerSolOssPkg   > Overige sociale lasten premiekortingen 4002050.3 5 D Wonen
WPerSolOssRvl   > Overige sociale lasten restant verlofuren - verlofdagen 4002050.4 5 D Wonen
WPerSolOssRvg   > Overige sociale lasten restant vakantiegeld 4002050.5 5 D Wonen
WPerSolOssRvd   > Overige sociale lasten restant vakantiedagen 4002050.6 5 D Wonen
WPerSolOssErd   > Eigen risicodragerschap 4002060 5 D Wonen
WPerSolDsl - Doorberekende sociale lasten 4002990 4 C N.v.t.
WPerSolDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling sociale lasten 4002999 4 C N.v.t.
WPerPen Pensioenlasten 4003000 3 J J J D N.v.t.
WPerPenPen - Pensioenpremies 4003010 4 J J J D N.v.t.
WPerPenPenPen   > Pensioenpremies 4003010.1 5 D Wonen
WPerPenPenPpe   > Pensioenpremies PP 4003010.2 5 D Wonen
WPerPenPenOvp   > Pensioenpremies OVP 4003010.3 5 D Wonen
WPerPenAap - Aanvullende pensioenlasten 4003015 4 D N.v.t.
WPerPenAapAap   > Aanvullende pensioenlasten 4003015.1 5 D Wonen
WPerPenAapWex   > Aanvullende pensioenlasten WIA excedent 4003015.2 5 D Wonen
WPerPenAapWpp   > Aanvullende pensioenlasten WIA PP 4003015.3 5 D Wonen
WPerPenDpe - Dotatie pensioenvoorziening directie 4003020 4 D N.v.t.
WPerPenVpv - Vrijval pensioenvoorziening directie 4003030 4 C N.v.t.
WPerPenDvb - Dotatie voorziening backserviceverplichting directie 4003040 4 D N.v.t.
WPerPenVvb - Vrijval voorziening backserviceverplichting directie 4003050 4 C N.v.t.
WPerPenDvl - Dotatie voorziening lijfrenteverplichtingen 4003060 4 D N.v.t.
WPerPenVvl - Vrijval voorziening lijfrenteverplichtingen 4003070 4 C N.v.t.
WPerPenOpe - Overige pensioenlasten 4003080 4 D N.v.t.
WPerPenOpeOpe   > Overige pensioenlasten 4003080.1 5 D Wonen
WPerPenOpeFlw   > Overige pensioenlasten FLOW 4003080.2 5 D Wonen
WPerPenDon - Doorberekende pensioenlasten 4003990 4 C N.v.t.
WPerPenDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling pensioenlasten 4003995 4 C N.v.t.
WPerOlu Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 4004008 3 J J J D N.v.t.
WPerOluOlp - Overige lasten met betrekking tot personeelsbeloningen 4004009 4 J J J D N.v.t.
WPerOluDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling overige lasten personeel 4004099 4 C N.v.t.