Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Journaalposten > [ WPerLesLon ]

RGS code WPerLesLon
Decimaal rekeningnummer 40110
Referentienummer 4001040
Omschrijving rgs mkb Lonen
Omschrijving standaard Lonen en salarissen
Engels Wages
Hiërarchie WPer (40000) Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
WPerLes (40100) Lonen en salarissen
Wiki uitleg Casus RGS via de Loon- en salarisadministratie

Met onder andere een uitgebreid voorbeeld van de loonjournaalpost op basis van RGS. Maar ook: uitkering van verlofdagen en verlofuren, tantièmes en gratificaties, personeelsvereniging en personeelsfonds, voorschotten aan personeel en auto- en reiskosten. En de (loon)kosten in relatie tot de werkkostenregeling. 

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering S.A.D
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende journaalpost(en)

Journaalpost Toelichting
Loonjournaalpost

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Lonen Via WPerLes (40100) Lonen en salarissen
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen Via WPer (40000) Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Jaarrekening klein > Toelichting Lonen Via WPerLes (40100) Lonen en salarissen
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen Via WPer (40000) Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Kosten van beheer en administratie Via WPer (40000) Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Winstaangifte IB Lonen en salarissen fiscaal Via WPerLes (40100) Lonen en salarissen
Productie JaarStatistiek over 2022 Brutolonen / -salarissen Via WPerLes (40100) Lonen en salarissen
Productie JaarStatistiek over 2023 Brutolonen / -salarissen Via WPerLes (40100) Lonen en salarissen
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Winst vóór belasting Via WPer (40000) Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) Algemene (beheers)kosten Via WPer (40000) Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen