Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Journaalposten > [ WPerLesOlr ]

RGS code WPerLesOlr
Rekeningnummer (decimaal) 40240
Referentienummer 4001160
Omschrijving (kort) Overige lonen en salarissen
Omschrijving lang Overige lonen en salarissen lonen en salarissen
Hiërarchie WPer (40000) Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
WPerLes (40100) Lonen en salarissen
Wiki uitleg Casus RGS via de Loon- en salarisadministratie

Met onder andere een uitgebreid voorbeeld van de loonjournaalpost op basis van RGS. Maar ook: uitkering van verlofdagen en verlofuren, tantièmes en gratificaties, personeelsvereniging en personeelsfonds, voorschotten aan personeel en auto- en reiskosten. En de (loon)kosten in relatie tot de werkkostenregeling. 

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Deze RGS-code is bedoeld voor loonkosten die niet elders zijn genoemd.
Zal in de regel via de salarisadministratie geboekt worden.

Kenmerken RGS code

Sortering S.A.P
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende journaalpost(en)

Journaalpost Toelichting
Loonjournaalpost

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Lonen Via WPerLes (40100) Lonen en salarissen
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen Via WPer (40000) Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Jaarrekening klein > Toelichting Lonen Via WPerLes (40100) Lonen en salarissen
Productie JaarStatistiek over 2022 Brutolonen / -salarissen Via WPerLes (40100) Lonen en salarissen
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Winst vóór belasting Via WPer (40000) Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) Algemene (beheers)kosten Via WPer (40000) Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen