Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Journaalposten > [ WPerLesVad ]

RGS code WPerLesVad
Rekeningnummer (decimaal) 40145
Referentienummer 4001080
Omschrijving (kort) Vakantiedagen
Omschrijving lang Vakantiedagen lonen en salarissen
Hiërarchie WPer (40000) Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
WPerLes (40100) Lonen en salarissen
Wiki uitleg RGS en de Loonjournaalpost en uitbetaling van lonen

Uitgangspunt zijn boekingen op basis van de loonjournaalpost met als basis de loonjournaalpost van de (periodieke) verloning.
Daarnaast kan sprake zijn van:

  • Uitbetaling van de lonen;
  • Vakantiegeld;
  • Verlofdagen en verlofuren;
  • 13e maand / eindejaar uitkering;
  • Tantièmes en gratificaties;
  • Personeelsvereniging en personeelsfonds;
  • Voorschotten aan personeel;
  • Auto- en reiskostenvergoeding aan personeel.

Bij de uitwerking van de boekingen gaan we alleen uit van RGS rekeningen op niveau 4 (grootboekrekeningen). 
   

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering S.A.H
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende journaalpost(en)

Journaalpost Toelichting
Loonjournaalpost

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Lonen Via WPerLes (40100) Lonen en salarissen
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen Via WPer (40000) Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Jaarrekening klein > Toelichting Lonen Via WPerLes (40100) Lonen en salarissen
Productie JaarStatistiek over 2022 Brutolonen / -salarissen Via WPerLes (40100) Lonen en salarissen
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Winst vóór belasting Via WPer (40000) Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) Algemene (beheers)kosten Via WPer (40000) Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen