Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Journaalposten > [ WPerSolBiz ]

RGS code WPerSolBiz
Decimaal rekeningnummer 40320
Referentienummer 4002020
Omschrijving rgs mkb Bijdrage ziektekostenverzekering
Omschrijving standaard Bijdrage ziektekostenverzekering sociale lasten
Engels Health insurance contribution
Hiërarchie WPer (40000) Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
WPerSol (40300) Sociale lasten
Wiki uitleg Casus RGS via de Loon- en salarisadministratie

Met onder andere een uitgebreid voorbeeld van de loonjournaalpost op basis van RGS. Maar ook: uitkering van verlofdagen en verlofuren, tantièmes en gratificaties, personeelsvereniging en personeelsfonds, voorschotten aan personeel en auto- en reiskosten. En de (loon)kosten in relatie tot de werkkostenregeling. 

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Als de werkgever een bijdrage verschaft voor een (collectieve) ziektekostenverzekering dan kunnen die kosten op deze rekening geboekt worden.

Zie ook Wiki RGS en Verzekering/assurantie en Uitkering verzekering in de boekhouding.

Kenmerken RGS code

Sortering S.B.C
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende journaalpost(en)

Journaalpost Toelichting
Loonjournaalpost

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Lonen Via WPerSol (40300) Sociale lasten
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen Via WPer (40000) Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Jaarrekening klein > Toelichting Sociale lasten Via WPerSol (40300) Sociale lasten
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen Via WPer (40000) Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Kosten van beheer en administratie Via WPer (40000) Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Winstaangifte IB Sociale lasten fiscaal Via WPerSol (40300) Sociale lasten
Productie JaarStatistiek over 2022 Sociale voorzieningen en overige sociale lasten Directe koppeling
Productie JaarStatistiek over 2023 Sociale voorzieningen en overige sociale lasten Directe koppeling
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Winst vóór belasting Via WPer (40000) Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) Algemene (beheers)kosten Via WPer (40000) Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen