Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WRed
Referentienummer 84
Rekeningnummer (decimaal) 85000
Omschrijving (kort) Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Omschrijving lang Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Wiki uitleg RGS en Deelneming in een vennootschap

Deze uitleg heeft betrekking op het opnemen van een deelneming in een Vennootschap (zie Artikel 389 Burgerlijk Wetboek Boek 2). 
Download het complete document "RGS en deelnemingen" (PDF) dat onderhanden en ter beoordeling is.
Reacties zijn meer dan welkom en kunnen gemaild worden aan gerard@gbned.nl (Gerard Bottemanne, GBNED).

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering Z.04
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
MKB Uitgebreid Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item
Jaarrekening micro inrichtingsmodel Andere baten

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 19 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
WRedAir Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 8410000 3 J J J C N.v.t.
WRedAirAwd - Resultaat deelnemingen (dividend) 8410010 4 J J J C N.v.t.
WRedAirGrp - Aandeel in winst (verlies) van deelnemingen in groepsmaatschappijen 8410015 4 J J J C N.v.t.
WRedAirGrpGp1   > Resultaat deelneming groepsmaatschappij 1 8410015.1 5 C N.v.t.
WRedAirGrpGp2   > Resultaat deelneming groepsmaatschappij 2 8410015.2 5 C N.v.t.
WRedAirGrpGp3   > Resultaat deelneming groepsmaatschappij 3 8410015.3 5 C N.v.t.
WRedAirGrpGp4   > Resultaat deelneming groepsmaatschappij 4 8410015.4 5 C N.v.t.
WRedAirGrpGp5   > Resultaat deelneming groepsmaatschappij 5 8410015.5 5 C N.v.t.
WRedAirOvd - Aandeel in winst (verlies) van overige deelnemingen 8410016 4 J J J C N.v.t.
WRedAirDvn - Dotatie voorziening in verband met deelnemingen 8410020 4 C N.v.t.
WRedAirVvi - Vrijval voorziening in verband met deelnemingen 8410030 4 D N.v.t.
WRedAirAwb - Aandeel in winst (verlies) bestuurders 8410040 4 C Wonen
WRedArv Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen - vrijstelling 8420000 3 C N.v.t.
WRedArvAwd - Resultaat deelnemingen (dividend) - vrijstelling 8420010 4 C N.v.t.
WRedArvGrp - Aandeel in winst (verlies) van deelnemingen in groepsmaatschappijen - vrijstelling 8420015 4 C N.v.t.
WRedArvOvd - Aandeel in winst (verlies) van overige deelnemingen - vrijstelling 8420016 4 C N.v.t.
WRedArvDvn - Dotatie voorziening in verband met deelnemingen - vrijstelling 8420020 4 C N.v.t.
WRedArvVvi - Vrijval voorziening in verband met deelnemingen - vrijstelling 8420030 4 D N.v.t.
WRedArvAwb - Aandeel in winst (verlies) bestuurders - vrijstelling 8420040 4 C Wonen

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (import RGS) Naam kort was: Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen belastingen over de winst of het ver
Wordt: Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen belastingen over de winst of het verlies
Wijziging in versie: 3.2
Toelichting mutatie: Tekst wijzigingen
29-12-2019 15:39:05
Gewijzigd (handmatig) Naam kort was: Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen belastingen over de winst of het verlies
Wordt: Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Naam uitgebreid was: Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen belastingen over de winst of het verlies
Wordt: Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Wijziging in versie: 3.3
Toelichting mutatie: Gewijzigde omschrijving. kort en lang
04-02-2022 19:32:27