Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WRgr
Referentienummer 80.3
Omschrijving (kort) Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Omschrijving lang Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

Kenmerken RGS code

Sortering O.L
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht Woningcorporaties

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 16 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
WRgrOvp Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 8030000 3 C Wonen
WRgrOvpOvp - Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 8030100 4 C Wonen
WRgrTok Toegerekende organisatiekosten verkoop vastgoedportefeuille 8031000 3 D Wonen
WRgrTokTok - Toegerekende organisatiekosten verkoop vastgoedportefeuille 8031100 4 D Wonen
WRgrTokTokSal   > Toegerekende organisatiekosten salarissen 8031100.1 5 D Wonen
WRgrTokTokSoc   > Toegerekende organisatiekosten sociale lasten 8031100.2 5 D Wonen
WRgrTokTokPen   > Toegerekende organisatiekosten pensioenlasten 8031100.3 5 D Wonen
WRgrTokTokAfs   > Toegerekende organisatiekosten afschrijvingen 8031100.4 5 D Wonen
WRgrTokTokObl   > Toegerekende organisatiekosten overige bedrijfslasten 8031100.5 5 D Wonen
WRgrTokTokOpl   > Toegerekende organisatiekosten overige personeelslasten 8031100.6 5 D Wonen
WRgrRvb Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 8032000 3 D Wonen
WRgrRvbLsc - Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 8032100 4 D Wonen
WRgrDkv Directe kosten inzake verkoop vastgoedportefeuille 8033000 3 D Wonen
WRgrDkvVkk - Verkoopkosten 8033100 4 D Wonen
WRgrDkvVbm - Verkoopbevorderende maatregelen 8033200 4 D Wonen
WRgrDkvMaf - Meerwaarde afdracht 8033300 4 D Wonen