Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WRvi
Referentienummer 80.2
Omschrijving (kort) Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling
Omschrijving lang Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

Kenmerken RGS code

Sortering O.K
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein)
Stichting / vereniging
Branchegericht Woningcorporaties

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 16 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
WRviOvo Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 3 C Wonen
WRviOvoOvo - Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 4 C Wonen
WRviUvv Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 3 D Wonen
WRviUvvUvv - Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 4 D Wonen
WRviUvvUvvKuw   > Kosten uitbesteed werk verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 5 D Wonen
WRviTok Toegerekende organisatiekosten verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 3 D Wonen
WRviTokTok - Toegerekende organisatiekosten verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 4 D Wonen
WRviTokTokSal   > Toegerekende organisatiekosten salarissen 0 5 D Wonen
WRviTokTokSoc   > Toegerekende organisatiekosten sociale lasten 0 5 D Wonen
WRviTokTokPen   > Toegerekende organisatiekosten pensioenlasten 0 5 D Wonen
WRviTokTokAfs   > Toegerekende organisatiekosten afschrijvingen 0 5 D Wonen
WRviTokTokObl   > Toegerekende organisatiekosten overige bedrijfslasten 0 5 D Wonen
WRviTokTokGpr   > Geactiveerde productie Vastgoed in ontwikkeling 0 5 D Wonen
WRviTokTokOpl   > Toegerekende organisatiekosten overige personeelslasten 0 5 D Wonen
WRviTfk Toegerekende financieringskosten 0 3 D Wonen
WRviTfkTfk - Toegerekende financieringskosten 0 4 D Wonen