Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WRvi
Referentienummer 80.2
Omschrijving (kort) Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling
Omschrijving lang Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

Kenmerken RGS code

Sortering O.K
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht Woningcorporaties

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 16 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
WRviOvo Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 8020000 3 C Wonen
WRviOvoOvo - Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 8020100 4 C Wonen
WRviUvv Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling 8021000 3 D Wonen
WRviUvvUvv - Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling 8021100 4 D Wonen
WRviUvvUvvKuw   > Kosten uitbesteed werk verkocht vastgoed in ontwikkeling 8021100.1 5 D Wonen
WRviTok Toegerekende organisatiekosten verkocht vastgoed in ontwikkeling 8022000 3 D Wonen
WRviTokTok - Toegerekende organisatiekosten verkocht vastgoed in ontwikkeling 8022100 4 D Wonen
WRviTokTokSal   > Toegerekende organisatiekosten salarissen 8022100.1 5 D Wonen
WRviTokTokSoc   > Toegerekende organisatiekosten sociale lasten 8022100.2 5 D Wonen
WRviTokTokPen   > Toegerekende organisatiekosten pensioenlasten 8022100.3 5 D Wonen
WRviTokTokAfs   > Toegerekende organisatiekosten afschrijvingen 8022100.4 5 D Wonen
WRviTokTokObl   > Toegerekende organisatiekosten overige bedrijfslasten 8022100.5 5 D Wonen
WRviTokTokGpr   > Geactiveerde productie Vastgoed in ontwikkeling 8022100.6 5 D Wonen
WRviTokTokOpl   > Toegerekende organisatiekosten overige personeelslasten 8022100.7 5 D Wonen
WRviTfk Toegerekende financieringskosten 8023000 3 D Wonen
WRviTfkTfk - Toegerekende financieringskosten 8023100 4 D Wonen