Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WVhe
Referentienummer 46
Omschrijving (kort) Vrijval herwaarderingsreserve
Omschrijving lang Vrijval herwaarderingsreserve

Kenmerken RGS code

Sortering Y
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:RevaluationReserveRelease Vrijval uit herwaarderingsreserve
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Income Baten
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:IncomeOther Andere baten
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 6 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
WVheVuh Vrijval uit herwaarderingsreserve 8301000 3 J J C N.v.t.
WVheVuhVuh - Vrijval uit herwaarderingsreserve 8301010 4 J J C N.v.t.
WVheVei Vrijval egalisatierekening IPR 8302000 3 C Wonen
WVheVeiVei - Vrijval egalisatierekening IPR 8302010 4 C Wonen
WVheVoe Vrijval overige egalisatierekeningen 8303000 3 C Wonen
WVheVoeVoe - Vrijval overige egalisatierekeningen 8303010 4 C Wonen