Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WVkf
Rekeningnummer (decimaal) 75100
Referentienummer 80.8
Omschrijving (kort) Verkoopkosten
Omschrijving lang Verkoopkosten
Wiki uitleg Functionele indeling winst- en verliesrekening en RGS

Volgens het Besluit modellen jaarrekening wordt de winst- en verliesrekening samengesteld via de categoriale indeling (Netto-omzet en dan de kostensoorten) of de functionele indeling (Netto-omzet (minus kostprijs van de omzet) en dan functioneel). In de meeste gevallen is sprake van een winst- en verliesrekening volgens de categoriale indeling. Bij handelsbedrijven kan sprake zijn van een winst- en verliesrekening volgens de functionele indeling. Als gewerkt wordt met een winst- en verliesrekening volgens de functionele indeling vindt vaak een overboeking plaats van categoriaal ingedeelde kosten naar de functionele indeling.

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering O.T
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief
Sinds RGS versie 3.3

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein)
Stichting / vereniging
MKB Uitgebreid Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Bruto-bedrijfsresultaat Directe koppeling
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Verkoopkosten Directe koppeling
Winstaangifte IB Verkoopkosten fiscaal Directe koppeling
Productie JaarStatistiek over 2022 Verkoopkosten Directe koppeling
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Winst vóór belasting Directe koppeling

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 2 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
WVkfVkf Verkoopkosten 75110 3 J D N.v.t.
WVkfVkfVkf - Verkoopkosten 75111 4 J D N.v.t.

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Nieuw ingevoerd (import RGS) Toelichting mutatie: Nieuwe RGS code 07-05-2021 14:23:08