Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WWfa
Rekeningnummer (decimaal) 83600
Referentienummer 47
Omschrijving (kort) Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
Omschrijving lang Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
Engels Changes in value of financial fixed assets and securities

Kenmerken RGS code

Sortering Z
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein) Ja plus (J+)
Stichting / vereniging Ja plus (J+)
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Andere lasten Directe koppeling
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Financiële baten en lasten Directe koppeling
Jaarrekening klein > Toelichting Wijzigingen in de waarde van financiële vaste activa en van de effecten die tot de vlottende activa behoren Directe koppeling
Productie JaarStatistiek over 2022 Saldo financiële baten / lasten Directe koppeling
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Winst vóór belasting Directe koppeling

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 11 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
WWfaBwv Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 83610 3 J+ J+ D N.v.t.
WWfaBwvFva - Bijzondere waardevermindering financiële vaste activa 83611 4 J+ J+ D N.v.t.
WWfaBwvWse - Bijzondere waardestijging effecten 83613 4 J+ J+ C N.v.t.
WWfaBwvOef - Bijzondere waardevermindering effecten 83615 4 J+ J+ D N.v.t.
WWfaBwvTwf - Terugneming bijzondere waardevermindering financiële vaste activa 83617 4 J+ J+ C N.v.t.
WWfaBwvTwe - Terugneming bijzondere waardevermindering effecten 83619 4 J+ J+ C N.v.t.
WWfaBwvOvp - Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille VOV 0 4 C Wonen
WWfaBwvTok - Toegerekende organisatiekosten VOV 0 4 D Wonen
WWfaBwvLsc - Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille VOV 0 4 D Wonen
WWfaBwvVvk - Verkoopkosten VOV 0 4 D Wonen
WWfaBwvVbm - Verkoopbevorderende maatregelen VOV 0 4 D Wonen