Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WWfa
Referentienummer 47
Omschrijving (kort) Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
Omschrijving lang Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten

Kenmerken RGS code

Sortering Z
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
MKB Uitgebreid Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ChangesValueFinancialAssetsSecurities Wijzigingen in de waarde van financiële vaste activa en van de effecten die tot de vlottende activa behoren
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen
Jaarrekening klein inrichtingsmodel rj-i:FinancialIncomeExpenses Financiële baten en lasten
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Expenses Lasten
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ExpensesOther Andere lasten
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 24 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
WWfaBwv Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 8405000 3 J J J D N.v.t.
WWfaBwvFva - Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa 8405004 4 J J J D N.v.t.
WWfaBwvFvaDgr   > Waardeveranderingen groepsmaatschappijen 8405005 5 D N.v.t.
WWfaBwvFvaDee   > Deelnemingen 8405010 5 D N.v.t.
WWfaBwvFvaLvo   > Langlopende vorderingen op deelnemingen 8405020 5 D N.v.t.
WWfaBwvFvaRcm   > Rekening-courant met deelnemingen 8405030 5 D N.v.t.
WWfaBwvFvaOvm   > Overige vorderingen 8405040 5 D N.v.t.
WWfaBwvFvaRca   > Rekening-courant aandeelhouder 8405060 5 D N.v.t.
WWfaBwvFvaRcd   > Rekening-courant directie 8405070 5 D N.v.t.
WWfaBwvWse - Bijzondere waardestijgingen van effecten 8405080 4 J J J C N.v.t.
WWfaBwvOef - Bijzondere waardeverminderingen van effecten 8405050 4 J J J D N.v.t.
WWfaBwvTwf - Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa 8405100 4 C N.v.t.
WWfaBwvTwe - Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van effecten 8405110 4 J J J C N.v.t.
WWfaBwvOvp - Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille VOV 8405120 4 C Wonen
WWfaBwvTok - Toegerekende organisatiekosten VOV 8405130 4 D Wonen
WWfaBwvTokSal   > Toegerekende organisatiekosten salarissen VOV 8405130.1 5 D Wonen
WWfaBwvTokSoc   > Toegerekende organisatiekosten sociale lasten VOV 8405130.2 5 D Wonen
WWfaBwvTokPen   > Toegerekende organisatiekosten pensioenlasten VOV 8405130.3 5 D Wonen
WWfaBwvTokAfs   > Toegerekende organisatiekosten afschrijvingen VOV 8405130.4 5 D Wonen
WWfaBwvTokObl   > Toegerekende organisatiekosten overige bedrijfslasten VOV 8405130.5 5 D Wonen
WWfaBwvTokOpl   > Toegerekende organisatiekosten overige personeelslasten VOV 8405130.6 5 D Wonen
WWfaBwvLsc - Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille VOV 8405131 4 D Wonen
WWfaBwvVvk - Verkoopkosten VOV 8405132 4 D Wonen
WWfaBwvVbm - Verkoopbevorderende maatregelen VOV 8405133 4 D Wonen