Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WWiv
Referentienummer 81
Omschrijving (kort) Wijziging voorraden
Omschrijving lang Wijziging voorraden

Kenmerken RGS code

Sortering P
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:GrossMargin Bruto-bedrijfsresultaat
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:OperatingResult Bedrijfsresultaat
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Income Baten
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:IncomeOther Andere baten
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 17 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
WWivWgp Wijziging in voorraden gereed product 8101000 3 J J J J C N.v.t.
WWivWgpWgp - Wijziging in vooraden gereed product 8101010 4 J J J J C N.v.t.
WWivWow Wijziging in voorraden onderhanden werk 8102000 3 J J J J C N.v.t.
WWivWowWow - Wijziging in vooraden onderhanden werk 8102010 4 J J J J C N.v.t.
WWivWop Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden 8103000 3 J J J J C N.v.t.
WWivWopWop - Wijziging in onderhanden projecten 8103010 4 J J J J C N.v.t.
WWivGpv Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf 8104000 3 J J J J J C N.v.t.
WWivGpvGpe - Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf 8104010 4 J J J J J C N.v.t.
WWivGpvPge - Privé gebruik eigen bedrijf 8104020 4 C N.v.t.
WWivWav Wijziging agrarische voorraden 8110000 3 C Agrarisch
WWivWavAaf - Aanwas fruitopstanden 8110010 4 C Agrarisch
WWivWavAav - Aanwas vee 8110020 4 C Agrarisch
WWivWavOvv - Overige voorraadmutaties 8110030 4 C Agrarisch
WWivWva Waardeveranderingen van agrarische voorraden 8120000 3 D Agrarisch
WWivWvaWva - Waardeveranderingen van agrarische voorraden 8120010 4 D Agrarisch
WWivMrv Marge-voorraden 8130000 3 D N.v.t.
WWivMrvMrv - Marge-voorraden 8130010 4 D N.v.t.