Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WWiv
Rekeningnummer (decimaal) 81700
Referentienummer 81
Omschrijving (kort) Wijziging voorraden
Omschrijving lang Wijziging voorraden

Kenmerken RGS code

Sortering P
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Andere baten Directe koppeling
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Bruto-bedrijfsresultaat Directe koppeling
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Winst vóór belasting Directe koppeling

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 19 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
WWivWgp Wijziging in voorraden 81710 3 J J J J C N.v.t.
WWivWgpWgp - Wijziging in voorraden gereed product 81715 4 J J J J C N.v.t.
WWivWgpWhg - Wijziging in voorraden handelsgoederen 81711 4 J C N.v.t.
WWivWgpWgh - Wijziging in voorraden grond- en hulpstoffen / halffabrikaten 81713 4 J C N.v.t.
WWivWow Wijziging in voorraden onderhanden werk 81730 3 J J J J C N.v.t.
WWivWowWow - Wijziging in vooraden onderhanden werk 81731 4 J J J J C N.v.t.
WWivWop Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden 81750 3 J J J J C N.v.t.
WWivWopWop - Wijziging in onderhanden projecten 81751 4 J J J J C N.v.t.
WWivGpv Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf 81770 3 J+ J+ J+ J+ C N.v.t.
WWivGpvGpe - Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf 81771 4 J+ J+ J+ J+ C N.v.t.
WWivGpvPge - Privé gebruik eigen bedrijf 81781 4 J C N.v.t.
WWivWav Wijziging agrarische voorraden 81800 3 J J C Agrarisch
WWivWavAaf - Aanwas fruitopstanden 81801 4 J J C Agrarisch
WWivWavAav - Aanwas vee 81805 4 J J C Agrarisch
WWivWavOvv - Overige voorraadmutaties agrarische voorraden 81810 4 J J C Agrarisch
WWivWva Waardeveranderingen van agrarische voorraden 81820 3 J J D Agrarisch
WWivWvaWva - Waardeveranderingen van agrarische voorraden 81821 4 J J D Agrarisch
WWivMrv Marge-voorraden 81740 3 J D N.v.t.
WWivMrvMrv - Marge-voorraden 81741 4 J D N.v.t.