Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WWvi
Referentienummer 41.1
Rekeningnummer (decimaal) 48000
Omschrijving (kort) Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
Omschrijving lang Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
Wiki uitleg RGS en Vaste activa en afschrijvingen in de boekhouding

Hier wordt uitleg gegeven hoe vaste activa wordt geregistreerd op basis van RGS op basis van de historische kostprijs en op basis van actuele kostprijs. Met afschrijvingen, herinvestering, herwaardering en bijzondere  waardevermindering. Het betreft zowel de immateriële vaste activa (goodwill, kosten van ontwikkeling) als de materiële vaste activa (zoals gebouwen, machines, transportmiddelen en inventaris). 
  

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering U
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
MKB Uitgebreid Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item
Jaarrekening micro inrichtingsmodel Afschrijvingen op en waardeverminderingen van activa

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 18 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
WWviWvi Waardeveranderingen van immateriële vaste activa 4103000 3 J J J J J D N.v.t.
WWviWviBwi - Bijzondere waardeverminderingen van immateriële vaste activa 4103200 4 J J J J J D N.v.t.
WWviWviTbi - Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van immateriële vaste activa 4103210 4 C N.v.t.
WWviWviDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling waardeveranderingen immateriële vaste activa 4103299 4 C N.v.t.
WWviWvm Waardeveranderingen van materiële vaste activa 4104000 3 J J J J J D N.v.t.
WWviWvmBwm - Bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa 4104200 4 J J J J J D N.v.t.
WWviWvmTbm - Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa 4104210 4 C N.v.t.
WWviWvmDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling waardeveranderingen materiële vaste activa 4104299 4 C N.v.t.
WWviWvb Wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 4105500 3 D N.v.t.
WWviWvbBwv - Bijzondere waardeverminderingen van vastgoedbeleggingen 4105505 4 D N.v.t.
WWviWvbBwvVie   > Bijzondere waardeverminderingen van vastgoedbeleggingen in exploitatie 4105505.1 5 D N.v.t.
WWviWvbBwvVio   > Bijzondere waardeverminderingen van vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 4105505.2 5 D N.v.t.
WWviWvbTbw - Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van vastgoedbeleggingen 4105515 4 C N.v.t.
WWviWvbTbwVie   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van vastgoedbeleggingen in exploitatie 4105515.1 5 C N.v.t.
WWviWvbTbwVio   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 4105515.2 5 C N.v.t.
WWviWvbDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 4105599 4 C N.v.t.
WWviWvbDfwVie   > Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen in exploitatie 4105599.1 5 C N.v.t.
WWviWvbDfwVio   > Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 4105599.2 5 C N.v.t.

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (import RGS) Naam uitgebreid was: Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa
Wordt: Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
Wijziging in versie: 3.2
Toelichting mutatie: Tekst wijzigingen
29-12-2019 15:39:05