Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WWvi
Rekeningnummer (decimaal) 48000
Referentienummer 41.1
Omschrijving rgs mkb Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
Omschrijving standaard Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
Engels Changes in value of intangible and tangible fixed assets and investment properties
Wiki uitleg RGS en Vaste activa en afschrijvingen boeken met herwaardering en bijzondere waardevermindering

Hier wordt uitleg gegeven hoe vaste activa wordt geregistreerd op basis van RGS op basis van de historische kostprijs en op basis van actuele kostprijs. Met afschrijvingen, herinvestering, herwaardering en bijzondere  waardevermindering. Het betreft zowel de immateriële vaste activa (goodwill, kosten van ontwikkeling) als de materiële vaste activa (zoals gebouwen, machines, transportmiddelen en inventaris). 
  

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering U
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja plus (J+)
Eenmanszaak / VOF Ja plus (J+)
BV (micro / klein) Ja plus (J+)
Stichting / vereniging Ja plus (J+)
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Afschrijvingen op en waardeverminderingen van activa Directe koppeling
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa Directe koppeling
Productie JaarStatistiek over 2022 Saldo reversals / impairments Directe koppeling
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Winst vóór belasting Directe koppeling

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 12 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
WWviWvi Waardeveranderingen van immateriële vaste activa 48010 3 J+ J+ J+ J+ D N.v.t.
WWviWviBwi - Bijzondere waardevermindering immateriële vaste activa 48011 4 J+ J+ J+ J+ D N.v.t.
WWviWviTbi - Terugneming bijzondere waardevermindering immateriële vaste activa 48013 4 J+ J+ J+ J+ C N.v.t.
WWviWviDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling waardeveranderingen immateriële vaste activa 48018 4 J C N.v.t.
WWviWvm Waardeveranderingen van materiële vaste activa 48030 3 J+ J+ J+ J+ D N.v.t.
WWviWvmBwm - Bijzondere waardevermindering materiële vaste activa 48031 4 J+ J+ J+ J+ D N.v.t.
WWviWvmTbm - Terugneming bijzondere waardevermindering materiële vaste activa 48033 4 J+ J+ J+ J+ C N.v.t.
WWviWvmDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling waardeveranderingen materiële vaste activa 48038 4 J C N.v.t.
WWviWvb Wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 48050 3 J D N.v.t.
WWviWvbBwv - Bijzondere waardevermindering vastgoedbeleggingen 48051 4 J D N.v.t.
WWviWvbTbw - Terugneming bijzondere waardevermindering vastgoedbeleggingen 48053 4 J C N.v.t.
WWviWvbDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 48058 4 J C N.v.t.

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Versie Datum/tijd
Gewijzigd (import RGS) Naam standaard was: Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa
Wordt: Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
Wijziging in versie: 3.2
Toelichting mutatie: Tekst wijzigingen
3.2 29-12-2019 15:39:05