Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB

Wiki RGS MKB > Implementatie

RGS MKB implementatie voor leveranciers van boekhoudsoftware

De implementatie van RGS MKB voor boekhoudsoftware kan op 2 manieren plaatsvinden, te weten: 1) de selectie van RGS MKB codes overnemen in een bestaande RGS implementatie en 2) RGS direct op basis van RGS MKB implementeren. Beide mogelijkheden worden hier besproken.
  

RGS MKB selectie overnemen in een bestaande RGS implementatie

In dit geval kan de selectie op zzp, eenmanszaak/vof, bv (micro/klein) en/of stichting/vereniging overgenomen worden vanuit RGS MKB. 
RGS MKB (met alle eigenschappen) kan opgevraagd worden op basis van CSV (dus ook Excel)  en JSON. 

 • Stuur een mail aan rgs@gbned.nl o.v.v. "RGS MKB schema" en je ontvangt een link om het schema te downloaden in het gewenste formaat. 

Er is ook een overzicht beschikbaar met wijzigingen in de toegewezen RGS MKB selectie
  

RGS implementeren in boekhoudsoftware op basis van RGS MKB

VOORKEUR

Voor boekhoudsoftware primair gericht op genoemde doelgroep MKB kan RGS MKB als bron gebruikt worden om RGS te implementeren binnen betreffende software. Hierbij moet rekening gehouden worden met het volgende:

 1. RGS MKB bevat ALLE RGS-codes t/m niveau 4, m.u.v. de RGS-codes voor Woningcorporaties. 
  Het voordeel kan dan zijn dat ook RGS-codes gebruikt kunnen worden die NIET toegewezen zijn aan RGS-MKB. Als het boekhoudpakket bijvoorbeeld ook ingezet wordt voor grotere organisaties met RGS t/m niveau 4.
  RGS niveau 5 blijft uitgezonderd, evenals de RGS-codes voor Woningcorporaties.

 2. Alle RGS-codes t/m niveau 4 zijn voorzien van een 5-cijferig decimaal rekeningnummer; ook hier m.u.v. de RGS-codes voor Woningcorporaties. Op deze wijze is het mogelijk RGS MKB direct in te zetten als 'eigen' decimaal rekeningschema. Het voordeel van dit laatste is dat geen vertaalslag gemaakt hoeft te worden van een 'intern' rekeningschema naar het RGS-rekeningschema.
   
 3. In tegenstelling tot standaard RGS is RGS MKB één cumulatief opgebouwd schema. Dat wil zeggen dat er telkens sprake is van één schema en geen schema per RGS versie. Per RGS-code wordt wel aangegeven per welke versie deze opgenomen is. Zo kan achteraf eenvoudig inzicht gekregen worden in bijvoorbeeld nieuw opgenomen RGS-codes vanaf een bepaalde versie.
   
  Dit laatste is ook inzichtelijk via de RGS Audittrail op deze website. Ook wijzigingen van bestaande RGS codes zijn opgenomen via de RGS Audittrial.

  Voordelen van deze werkwijze zijn:
  - Er is maar één RGS-schema i.p.v. een schema per RGS versie. Zie ook RGS Dashboard.
    Met daardoor een eenvoudiger implementatie voor softwareleveranciers, waardoor achterlopen met RGS niet
    meer nodig is. 
  - Specifeke RGS MKB eigenschappen worden direct meegenomen.
  - Gebruikers hoeven niet te kiezen met welke RGS-versie gewerkt gaat worden. RGS is voor hun altijd bij.

RGS MKB (met alle eigenschappen) kan opgevraagd worden op basis van CSV (dus ook Excel)  en JSON. 
Beide exports kennen de volgende indeling qua kenmerken per RGS-code:

 • RGS-code;
 • Rekeningnaam; RGS MKB standaard.
 • Omschrijving lang; RGS standaard.
 • Nivo; 1-4.
 • Sortering; uit standaard RGS, niet nodig voor RGS MKB.
 • Indicatie DC;
 • Omslagcode;
 • Refnr; referentienummer uit standaard RGS, niet nodig voor RGS MKB.
 • Branchecode; zie RGS MKB implementatie branchecode toegelicht.
 • Status; zie Waaruit bestaat het RGS MKB schema.
 • Versie; RGS-versie of subversie RGS MKB waar de RGS-code is ontstaan.
 • RekNr; het 5-cijferige decimaal rekeningnummer, zoals toegekend door RGS MKB.
 • ZZP; RGS-code in gebruik bij selectie ZZP. 
 • EZ; RGS-code in gebruik bij selectie VOF.
 • BV; RGS-code in gebruik bij selectie BV (t/m categorie klein).
 • SVC; RGS-code in gebruik bij selectie Stichting, Vereniging (en coöperatie als bijzondere vorm van vereniging).
 • UITG; alle RGS-codes die (nog) niet tot RGS MKB behoren.
 • Export; geeft de bron van de export aan. 
  Bij deze export wordt volstaan met de "B" van Basis.

  Zo kun je voor nieuw opgenomen RGS codes zelf filteren op Versie.  
  Voor nieuw toegevoegde- en gewijzigde RGS-codes wordt ook verwezen naar de RGS Audittrail.

Raadpleeg in elk geval voor een eerste gebruik de Wiki "Waaruit bestaat het RGS MKB schema".
De betekenis van de standaard RGS elementen wordt als bekend verondersteld. Raadpleeg daarvoor desgewenst "RGS Uitleg algemeen".

 • Stuur een mail aan rgs@gbned.nl o.v.v. "RGS MKB schema" en je ontvangt een link om het schema te downloaden in het gewenste formaat. 

Er is ook een overzicht beschikbaar met wijzigingen in de toegewezen RGS MKB selectie.  

Check je huidige RGS koppelingen met RGS MKB
Met een RGS brugstaat kun je eenvoudig een export maken van je eigen grootboek(saldi), voorzien van RGS codes. Steeds meer boekhoudpakketten ondersteunen standaard de RGS brugstaat. 

Via de RGS brugstaat kun je nu controleren in hoeverre de koppeling tussen je grootboek en RGS overeenstemt met RGS MKB.

Leveranciers van boekhoudsoftware stellen vaak een of meer standaard rekeningschema's beschikbaar aan hun klanten. Met onderstaande controle kan direct nagegaan worden in hoeverre dergelijke standaard rekeningschema's, die al zijn voorzien van RGS-codes, aansluiten bij RGS MKB.  
Naar controle grootboek met RGS MKB.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.