Nieuws GBNED

Nieuw rapport: Portaalsoftware voor de accountancy

Plaatsingsdatum 28-03-2022
Berichtdatum 28 maart 2022

Met het nieuwe rapport “Portaalsoftware voor de accountancy” biedt Onderzoeksbureau GBNED inzicht in het actuele aanbod van software, gericht op het online samenwerken door accountants- en administratiekantoren met cliënten. Kortweg: klantportalen. Online digitaal documentbeheer voor cliënten vormt een belangrijk onderdeel van klantportalen. Het kan dan ook gaan om oplossingen, waarbij een cliënt (denk ik dit kader ook aan een persoon) de regie voert. Dit laatste onder de noemer van “Digitale kluis”. Ook het digitaal ondertekenen van documenten, al dan niet in combinatie met het online accorderen, maakt in de regel onderdeel uit van klantportalen. In de Europese eIDAS-Verordening (2016) wordt onderscheid gemaakt tussen drie vormen van digitaal (elektronisch) ondertekenen: 1) normale digitale handtekening, 2) geavanceerde elektronische handtekening en 3) gekwalificeerde elektronische handtekening. Niet alle portaalsoftware biedt deze drie mogelijkheden.

Wat betreft het koppelen met andere software komt single sign-on, in combinatie met 2-factor authenticatie, aan de orde. En het gebruik van de techniek OAUTH (2.0) om toegang te geven tot specifieke (privé)gegevens, die opgeslagen zijn op een ander systeem, zonder gebruikersnaam en wachtwoord van dat systeem uit handen te geven.

Het rapport bevat portaalsoftware van 12 aanbieders die zelfstandig is te gebruiken. Dus geen portaalfuncties binnen bijvoorbeeld Boekhoud-, Salaris- of uitgebreide Practice Management software die dan integraal afgenomen moet worden.

Het volledige rapport “Portaalsoftware voor de accountancy” is hier gratis beschikbaar.
  

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / ICT Accountancy
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / ICT Accountancy

Terug