Nieuws GBNED

Zelf aan de slag met BI staat volop in de belangstelling binnen de accountancy: ontsluiting van data uit standaard softwaresystemen is daarbij een must

Plaatsingsdatum 08-06-2023
Berichtdatum 8 juni 2023

Business Intelligence (BI) toepassingen om zelf gegevens te analyseren en te visualiseren staan volop in de belangstelling binnen de accountancy. De meest gebruikte BI-tool op dit moment is ongetwijfeld Microsoft Power BI. Maar zonder data kom je niet ver.
De vraag is dan ook welke software voor de accountancy APIs (koppelingen) biedt om BI door kantoren te ondersteunen.

Belangrijke data voor BI komt zeker niet alleen uit boekhoudsoftware. Denk ook aan:

  • Salaris- en HRM toepassingen;
  • Scan- en herken;
  • Rapportagesoftware, zoals voor de jaarrekening;
  • Fiscale aangiftesoftware;
  • Practice managementsoftware (met o.a. CRM en uren).

In april 2023 is door Onderzoeksbureau GBNED de "Uitvraag ondersteuning APIs in software voor de accountancy" gestart. Met als doel zicht te krijgen in gegevensontsluiting van data uit standaard softwaresystemen om daarmee zelf aan de slag te kunnen gaan door gebruikers. Dat zelf aan de slag gaan heeft dan met name betrekking op de hiervoor genoemde Business Intelligence (BI) toepassingen om gegevens te analyseren en te visualiseren.

De volledige antwoorden van zo'n 40 softwareleveranciers op de uitvraag zijn nu opgenomen in een nieuw rapport.  

De eerste uitgave van het rapport richt zich met name op gegevensuitsluiting via APIs uit standaard softwaresystemen. We hebben in deze uitgave ook een eerste opsomming opgenomen van relevante standaard gegevensmodellen, deels specifiek gericht op de accountancy. Daar willen we in volgende versies van de uitgave nader op ingaan en zelfs medewerking vragen aan de accountancymarkt om te komen tot het uitwerken van nieuwe gegevensmodellen. We zijn van mening dat standaardisatie een belangrijke voorwaarde is voor analyse van gegevens, al dan niet via BI-toepassingen.

Meer informatie en het complete rapport is hier gratis op te vragen.
  

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / ICT Accountancy
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / ICT Accountancy

Terug