Boekhoudplaza.nl

Decimaal rekeningschema - RGS MKB

RGS MKB > Decimaal rekeningschema MKB

Selectie
rekeninggroepen tonen

MKB uitgebreid tonen

Naam uitgebreid tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak / VOF (EZ)
BV (Micro en klein)
Stichting / vereniging (SV)
MKB alles (bovenstaand)
ALLE RGS codes (t/m niveau 4)


Implementatie RGS MKB
(Met schema in Csv/Excel en Json)
Eindgebruikers
Leveranciers boekhoudsoftware

[ 1 ] tot [ 300 ] van totaal [ 1466 ] RGS codes, inclusief groepen
Rekening Naam rekening D / C Omslagcode RGS-code ZZP
EZ
BV
SV
Branche
RUBRIEK 0
1000 Immateriële vaste activa BIva J+ J J J N.v.t.
1100 Kosten van oprichting en uitgifte van aandelen BIvaKou J N.v.t.
1110 - Kosten van oprichting en uitgifte van aandelen D BIvaKouVvp J N.v.t.
1130 - Actuele kostprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen D BIvaKouAkp N.v.t.
1150 - Afschrijving kosten oprichting en uitgifte aandelen      C BIvaKouCae J N.v.t.
1170 - Herwaardering kosten oprichting en uitgifte aandelen PASSIEF D BIvaKouCuh N.v.t.
1200 Kosten van ontwikkeling BIvaKoo J+ J J J N.v.t.
1210 - Kosten van ontwikkeling D BIvaKooVvp J+ J J J N.v.t.
1230 - Actuele kostprijs kosten van ontwikkeling D BIvaKooAkp N.v.t.
1250 - Afschrijving kosten van ontwikkeling      C BIvaKooCae J+ J J J N.v.t.
1270 - Herwaardering kosten van ontwikkeling D BIvaKooCuh J J N.v.t.
1300 Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom BIvaCev J+ J+ J+ J+ N.v.t.
1310 - Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom D BIvaCevVvp J+ J+ J+ J+ N.v.t.
1330 - Actuele kostprijs concessies, vergunningen en intellectuele eigendom D BIvaCevAkp N.v.t.
1350 - Afschrijving concessies, vergunningen en intellectuele eigendom      C BIvaCevCae J+ J+ J+ J+ N.v.t.
1370 - Herwaardering concessies, vergunningen en intellectuele eigendom D BIvaCevCuh J+ J+ N.v.t.
1400 Goodwill BIvaGoo J+ J J J N.v.t.
1401 - Goodwill D BIvaGooVvp J+ J J J N.v.t.
1403 - Actuele kostprijs goodwill D BIvaGooAkp N.v.t.
1405 - Afschrijving goodwill      C BIvaGooCae J+ J J J N.v.t.
1407 - Herwaardering goodwill D BIvaGooCuh N.v.t.
1410 Negatieve goodwill BLasNeg J+ J+ J+ N.v.t.
1411 - Bruto waarde negatieve goodwill      C BLasNegBrw J+ J+ J+ N.v.t.
1415 - Negatieve goodwill ten gunste van winst- en verliesrekening      C BLasNegCbd J+ J+ J+ N.v.t.
1700 Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa BIvaVoi J+ J+ J+ J+ N.v.t.
1710 - Vooruitbetaling op immateriële vaste activa D BIvaVoiVvp J+ J+ J+ J+ N.v.t.
1730 - Actuele kostprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa D BIvaVoiAkp N.v.t.
1750 - Afschrijving vooruitbetaling op immateriële vaste activa      C BIvaVoiCae N.v.t.
1770 - Cumulatieve herwaarderingen D BIvaVoiCuh N.v.t.
1900 Overige immateriële vaste activa BIvaOiv J+ J J J N.v.t.
1910 - Overige immateriële vaste activa D BIvaOivVvp J+ J J J N.v.t.
1930 - Actuele kostprijs overige immateriële vaste activa D BIvaOivAkp N.v.t.
1950 - Afschrijving overige immateriële vaste activa      C BIvaOivCae J+ J J J N.v.t.
1970 - Herwaardering overige immateriële vaste activa D BIvaOivCuh J J N.v.t.
2000 Materiële vaste activa BMva J J J J N.v.t.
2010 Terreinen BMvaTer J+ J J J N.v.t.
2011 - Terreinen D BMvaTerVvp J+ J J J N.v.t.
2013 - Actuele kostprijs terreinen D BMvaTerAkp N.v.t.
2015 - Afschrijving terreinen      C BMvaTerCae J+ J+ J+ J+ N.v.t.
2017 - Herwaardering terreinen D BMvaTerCuh J+ J+ N.v.t.
2050 Bedrijfsgebouwen BMvaBeg J+ J J J N.v.t.
2051 - Bedrijfsgebouwen D BMvaBegVvp J+ J J J N.v.t.
2053 - Actuele kostprijs bedrijfsgebouwen D BMvaBegAkp N.v.t.
2055 - Afschrijving bedrijfsgebouwen      C BMvaBegCae J+ J J J N.v.t.
2057 - Herwaardering gebouwen D BMvaBegCuh J J N.v.t.
2100 Verbouwingen BMvaVer J J J J N.v.t.
2101 - Verbouwingen D BMvaVerVvp J J J J N.v.t.
2103 - Actuele kostprijs verbouwingen D BMvaVerAkp N.v.t.
2105 - Afschrijving verbouwingen      C BMvaVerCae J J J J N.v.t.
2107 - Herwaardering verbouwingen D BMvaVerCuh J J N.v.t.
2150 Machines en installaties BMvaMei J J J J N.v.t.
2151 - Machines en installaties D BMvaMeiVvp J J J J N.v.t.
2153 - Actuele kostprijs machines en installaties D BMvaMeiAkp N.v.t.
2155 - Afschrijving machines en installaties      C BMvaMeiCae J J J J N.v.t.
2157 - Herwaardering machines en installaties D BMvaMeiCuh J J N.v.t.
2200 Andere vaste bedrijfsmiddelen BMvaObe J J J J N.v.t.
2201 - Andere vaste bedrijfsmiddelen D BMvaObeVvp J J J J N.v.t.
2203 - Actuele kostprijs andere vaste bedrijfsmiddelen D BMvaObeAkp N.v.t.
2205 - Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen      C BMvaObeCae J J J J N.v.t.
2207 - Herwaardering andere vaste bedrijfsmiddelen D BMvaObeCuh J J N.v.t.
2250 Inventaris BMvaBei J J J J N.v.t.
2251 - Inventaris D BMvaBeiVvp J J J J N.v.t.
2253 - Actuele kostprijs inventaris D BMvaBeiAkp N.v.t.
2255 - Afschrijving inventaris      C BMvaBeiCae J J J J N.v.t.
2257 - Herwaardering inventaris D BMvaBeiCuh J J N.v.t.
2300 Automobielen en overige transportmiddelen BMvaTev J J J J N.v.t.
2301 - Auto's en overige transportmiddelen D BMvaTevVvp J J J J N.v.t.
2303 - Actuele kostprijs auto's en overige transportmiddelen D BMvaTevAkp N.v.t.
2305 - Afschrijving auto's en overige transportmiddelen      C BMvaTevCae J J J J N.v.t.
2307 - Herwaardering auto's en overige transportmiddelen D BMvaTevCuh J J N.v.t.
2400 Huurdersinvesteringen BMvaHuu J+ J J J N.v.t.
2401 - Huurdersinvesteringen D BMvaHuuVvp J+ J J J N.v.t.
2403 - Actuele kostprijs huurdersinvesteringen D BMvaHuuAkp N.v.t.
2405 - Afschrijving huurdersinvesteringen      C BMvaHuuCae J+ J J J N.v.t.
2407 - Herwaardering huurdersinvesteringen D BMvaHuuCuh J J N.v.t.
2450 Vliegtuigen BMvaVli J+ N.v.t.
2451 - Vliegtuigen D BMvaVliVvp J+ N.v.t.
2453 - Actuele kostprijs vliegtuigen D BMvaVliAkp N.v.t.
2455 - Afschrijving vliegtuigen      C BMvaVliCae J+ N.v.t.
2457 - Herwaardering vliegtuigen D BMvaVliCuh J+ N.v.t.
2470 Schepen BMvaSch J+ N.v.t.
2471 - Schepen D BMvaSchVvp J+ N.v.t.
2473 - Actuele kostprijs schepen D BMvaSchAkp N.v.t.
2475 - Afschrijving schepen      C BMvaSchCae J+ N.v.t.
2477 - Herwaardering schepen D BMvaSchCuh J+ N.v.t.
2500 Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering BMvaVbi J+ N.v.t.
2501 - Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering D BMvaVbiVvp J+ N.v.t.
2503 - Actuele kostprijs vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering D BMvaVbiAkp N.v.t.
2505 - Afschrijving vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering      C BMvaVbiCae N.v.t.
2507 - Herwaardering vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering D BMvaVbiCuh N.v.t.
2550 Vooruitbetalingen op materiële vaste activa BMvaVmv J+ J+ J+ J+ N.v.t.
2551 - Vooruitbetalingen op materiële vaste activa D BMvaVmvVvp J+ J+ J+ J+ N.v.t.
2553 - Actuele kostprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa D BMvaVmvAkp N.v.t.
2555 - Afschrijving vooruitbetalingen op materiële vaste activa      C BMvaVmvCae N.v.t.
2557 - Herwaardering vooruitbetalingen op materiële vaste activa D BMvaVmvCuh N.v.t.
2570 Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa BMvaNad J+ J+ N.v.t.
2571 - Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa D BMvaNadVvp J+ J+ N.v.t.
2573 - Actuele kostprijs niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa D BMvaNadAkp N.v.t.
2575 - Afschrijving niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa      C BMvaNadCae J+ J+ N.v.t.
2577 - Herwaardering niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa D BMvaNadCuh J+ J+ N.v.t.
3000 Vastgoedbeleggingen BVas J+ N.v.t.
3100 Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie BVasVio N.v.t.
3110 - Kostprijs vastgoedbeleggingen in ontwikkeling D BVasVioVvp N.v.t.
3120 - Actuele kostprijs vastgoedbeleggingen in ontwikkeling D BVasVioAkp N.v.t.
3130 - Afschrijving vastgoedbeleggingen in ontwikkeling      C BVasVioCae N.v.t.
3140 - Herwaardering vastgoedbeleggingen in ontwikkeling D BVasVioCuh N.v.t.
3300 Vastgoedbeleggingen in exploitatie BVasSvi J+ N.v.t.
3310 - Kostprijs vastgoedbeleggingen in exploitatie D BVasSviVvp J+ N.v.t.
3320 - Actuele kostprijs vastgoedbeleggingen in exploitatie D BVasSviAkp N.v.t.
3330 - Afschrijving vastgoedbeleggingen in exploitatie      C BVasSviCae J+ N.v.t.
3340 - Herwaardering vastgoedbeleggingen in exploitatie D BVasSviCuh J+ N.v.t.
4000 Financiële vaste activa BFva J J J N.v.t.
4010 Deelnemingen in groepsmaatschappijen BFvaDig J+ N.v.t.
4011 - Deelneming groepsmaatschappijen D BFvaDigNev J+ N.v.t.
4013 - Afschrijving deelneming groepsmaatschappijen      C BFvaDigCae N.v.t.
4015 - Herwaardering deelneming groepsmaatschappijen D BFvaDigCuh J+ N.v.t.
4030 Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen BFvaDio J+ N.v.t.
4031 - Deelneming overige verbonden maatschappijen D BFvaDioNev J+ N.v.t.
4033 - Afschrijving deelneming in overige verbonden maatschappijen      C BFvaDioCae N.v.t.
4035 - Herwaardering deelneming overige verbonden maatschappijen D BFvaDioCuh J+ N.v.t.
4050 Overige deelnemingen BFvaAnd J+ J+ N.v.t.
4051 - Overige deelnemingen D BFvaAndKpr J+ J+ N.v.t.
4053 - Afschrijving overige deelnemingen      C BFvaAndCae N.v.t.
4055 - Herwaardering overige deelnemingen D BFvaAndCuh J+ J+ N.v.t.
4110 Vorderingen op groepsmaatschappijen BFvaVog J+ N.v.t.
4111 - Vorderingen op groepsmaatschappijen D BFvaVogVgl J+ N.v.t.
4113 - Afschrijving vorderingen op groepsmaatschappijen      C BFvaVogCae N.v.t.
4115 - Herwaardering vorderingen op groepsmaatschappijen D BFvaVogCuh N.v.t.
4130 Vorderingen op overige verbonden maatschappijen BFvaVov J+ N.v.t.
4131 - Vorderingen op overige verbonden maatschappijen D BFvaVovVol J+ N.v.t.
4133 - Afschrijving vorderingen op overige verbonden maatschappijen      C BFvaVovCae N.v.t.
4135 - Herwaardering vorderingen op overige verbonden maatschappijen D BFvaVovCuh N.v.t.
4150 Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin deelgenomen BFvaVop J+ J+ N.v.t.
4151 - Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin deelgenomen D BFvaVopVpl J+ J+ N.v.t.
4153 - Afschrijving vorderingen op participanten en maatschappijen waarin deelgenomen      C BFvaVopCae N.v.t.
4155 - Herwaardering vorderingen op participanten en maatschappijen waarin deelgenomen D BFvaVopCuh N.v.t.
4300 Overige effecten (langlopend) BFvaOve J+ J+ N.v.t.
4301 - Overige effecten (langlopend) D BFvaOveWaa J+ J+ N.v.t.
4303 - Afschrijving overige effecten (langlopend)      C BFvaOveCuw N.v.t.
4305 - Herwaardering overige effecten (langlopend) D BFvaOveCuh N.v.t.
4400 Overige vorderingen BFvaOvr J J J N.v.t.
4401 - Te vorderen subsidies (langlopend) D BFvaOvrTsl J+ J+ J+ N.v.t.
4402 - Aflossing te vorderen subsidies (langlopend)      C BFvaOvrTsc J+ J+ J+ N.v.t.
4405 - Leningen, voorschotten e.d. bestuurders (langlopend) D BFvaOvrVob J J N.v.t.
4406 - Aflossing leningen, voorschotten e.d. bestuurders (langlopend)      C BFvaOvrVoa J J N.v.t.
4410 - Leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders (langlopend) D BFvaOvrVgb N.v.t.
4411 - Aflossing leningen, voorschotten e.d. gewezen bestuurders (langlopend)      C BFvaOvrVga N.v.t.
4415 - Leningen, voorschotten e.d. commissarissen (langlopend) D BFvaOvrVoc J+ N.v.t.
4416 - Aflossing leningen, voorschotten e.d. commissarissen (langlopend)      C BFvaOvrVca J+ N.v.t.
4420 - Leningen, voorschotten e.d. gewezen commissarissen (langlopend) D BFvaOvrVgc N.v.t.
4421 - Aflossing leningen, voorschotten e.d. gewezen commissarissen (langlopend)      C BFvaOvrVaw N.v.t.
4430 - Leningen en voorschotten aan leden D BFvaOvrLvl N.v.t.
4431 - Aflossing leningen aan leden (Langlopend)      C BFvaOvrLvc N.v.t.
4435 - Leningen en voorschotten aandeelhouders D BFvaOvrHva J N.v.t.
4436 - Aflossing leningen en voorschotten aandeelhouders (langlopend)      C BFvaOvrHvc J N.v.t.
4440 - Overige financiële vaste activa (langlopend) D BFvaOvrOvl J+ J+ N.v.t.
4441 - Aflossing overige financiële vaste activa (langlopend)      C BFvaOvrOvc J+ J+ N.v.t.
4470 - Ledenrekeningen (langlopend) D BFvaOvrLed N.v.t.
4471 - Aflossing ledenrekeningen (langlopend)      C BFvaOvrLec N.v.t.
4475 - Waarborgsommen (langlopend) D BFvaOvrWaa N.v.t.
4476 - Aflossing waarborgsommen (langlopend)      C BFvaOvrWac N.v.t.
4500 Latente belastingvorderingen BFvaLbv J+ J+ N.v.t.
4501 - Compensabele verliezen latente belastingen D BFvaLbvBll J+ J+ N.v.t.
4502 - Verrekenbare tijdelijke verschillen latente belastingen D BFvaLbvVtv J+ J+ N.v.t.
4503 - Verrekenbare tijdelijke verschillen in verband met investeringen in groepsmaatschappijen enz. D BFvaLbvVtg N.v.t.
4700 Leningen u/g (langlopend) BFvaLen J J N.v.t.
4701 - Leningen u/g (langlopend) D BFvaLenLen J J N.v.t.
5000 Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal BEiv J J J J N.v.t.
5010 Aandelenkapitaal BEivGok J N.v.t.
5011 - Normale aandelen      C BEivGokGea J N.v.t.
5013 - Preferente aandelen      C BEivGokPra J+ N.v.t.
5014 - Prioriteitsaandelen      C BEivGokPri J+ N.v.t.
5016 - Certificaten van aandelen      C BEivGokCva J+ N.v.t.
5017 - Stemrechtloze aandelen      C BEivGokZea J+ N.v.t.
5018 - Winstrechtloze aandelen      C BEivGokWia J+ N.v.t.
5019 - Eigen aandelen      C BEivGokEia J+ N.v.t.
5050 Agio BEivAgi J N.v.t.
5051 - Agioreserve      C BEivAgiAgi J N.v.t.
5100 Herwaarderingsreserves BEivHer J J N.v.t.
5101 - Herwaarderingsreserve      C BEivHerHew J J N.v.t.
5150 Wettelijke reserves BEivWer J J N.v.t.
5151 - Negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro      C BEivWerNba N.v.t.
5153 - Niet-uitkeerbare reserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro      C BEivWerRla N.v.t.
5155 - Wettelijke reserve voor inbreng in natura      C BEivWerRvi J+ N.v.t.
5157 - Wettelijke reserve voor financiering van transacties in eigen aandelen      C BEivWerRvl N.v.t.
5159 - Wettelijke reserve geactiveerde kosten oprichting en uitgifte aandelen      C BEivWerRvg J N.v.t.
5161 - Wettelijke reserve geactiveerde kosten van ontwikkeling      C BEivWerRgk J J N.v.t.
5163 - Wettelijke reserve deelnemingen      C BEivWerRed J+ J+ N.v.t.
5165 - Wettelijke reserve omrekeningsverschillen      C BEivWerRvo N.v.t.
5167 - Reserve omrekeningsverschillen      C BEivWerKoe N.v.t.
5200 Statutaire reserves BEivStr J+ J+ N.v.t.
5201 - Statutaire reserve      C BEivStrStr J+ J+ N.v.t.
5250 Overige reserves BEivOvr J J N.v.t.
5251 - Algemene reserve      C BEivOvrAlr J N.v.t.
5253 - Overige reserves      C BEivOvrOrs N.v.t.
5255 - Continuïteitsreserve      C BEivOvrCor J N.v.t.
5300 Fiscale reserves BEivFir J+ J J J N.v.t.
5301 - Herinvesteringsreserve fiscaal      C BEivFirHer J+ J J J N.v.t.
5305 - Fiscale oudedagsreserve      C BEivFirFor J+ J+ N.v.t.
5310 - Opwaarderingsreserve      C BEivFirOpw N.v.t.
5315 - Reserve assurantie eigen risico PASSIEF      C BEivFirRae N.v.t.
5320 - Exportreserve      C BEivFirExp N.v.t.
5325 - Risicoreserve      C BEivFirRis N.v.t.
5330 - Terugkeerreserve fiscaal      C BEivFirTer J+ J+ N.v.t.
5335 - Overige fiscale reserves      C BEivFirOfr J+ J+ N.v.t.
5350 Bestemmingsfondsen BEivBef J N.v.t.
5351 - Bestemmingsfondsen      C BEivBefBef J N.v.t.
5370 Bestemmingsreserves BEivBer J N.v.t.
5371 - Bestemmingsreserve      C BEivBerBer J N.v.t.
5400 Onverdeelde winst BEivOre J J J J N.v.t.
5401 - Niet verdeelde winst      C BEivOreOvw J J N.v.t.
5403 - Resultaat van het boekjaar      C BEivOreRvh J J J J N.v.t.
5405 - Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan houders van eigenvermogensinstrumenten (geclassificeerd als eigen vermogen)      C BEivOreVde N.v.t.
5407 - Uit te keren preferent dividend die in mindering wordt gebracht op het resultaat na belastingen      C BEivOreUpd N.v.t.
5480 Financiële instrumenten op basis van juridische vorm geclassificeerd als eigen vermogen BEivFij N.v.t.
5481 - Financiële instrumenten op basis van juridische vorm geclassificeerd als eigen vermogen      C BEivFijFij N.v.t.
5500 Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen BEivKap J J N.v.t.
5501 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves      C BEivKapOnd J J N.v.t.
5503 - Privé-stortingen      C BEivKapPrs J J N.v.t.
5511 - Privé-onttrekking contanten D BEivKapPoc J J N.v.t.
5513 - Privé-onttrekking in natura en goederen D BEivKapPng J J N.v.t.
5515 - Privé-belastingen D BEivKapPbe J J N.v.t.
5517 - Privé-premies D BEivKapPpr J J N.v.t.
5519 - Privé-opnamen D BEivKapPro J J N.v.t.
5520 Eigen vermogen firmant 2 BEivKa2 J N.v.t.
5521 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves firmant 2      C BEivKa2Ond J N.v.t.
5523 - Privé-stortingen firmant 2      C BEivKa2Prs J N.v.t.
5531 - Privé-onttrekking contanten firmant 2 D BEivKa2Poc J N.v.t.
5533 - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 2 D BEivKa2Png J N.v.t.
5535 - Privé-belastingen firmant 2 D BEivKa2Pbe J N.v.t.
5537 - Privé-premies firmant 2 D BEivKa2Ppr J N.v.t.
5539 - Privé-opnamen firmant 2 D BEivKa2Pro J N.v.t.
5540 Eigen vermogen firmant 3 BEivKa3 J N.v.t.
5541 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves firmant 3      C BEivKa3Ond J N.v.t.
5543 - Privé-stortingen firmant 3      C BEivKa3Prs J N.v.t.
5551 - Privé-onttrekking contanten firmant 3 D BEivKa3Poc J N.v.t.
5553 - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 3 D BEivKa3Png J N.v.t.
5555 - Privé-belastingen firmant 3 D BEivKa3Pbe J N.v.t.
5557 - Privé-premies firmant 3 D BEivKa3Ppr J N.v.t.
5559 - Privé-opnamen firmant 3 D BEivKa3Pro J N.v.t.
5560 Eigen vermogen firmant 4 BEivKa4 J N.v.t.
5561 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves firmant 4      C BEivKa4Ond J N.v.t.
5563 - Privé-stortingen firmant 4      C BEivKa4Prs J N.v.t.
5571 - Privé-onttrekking contanten firmant 4 D BEivKa4Poc J N.v.t.
5573 - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 4 D BEivKa4Png J N.v.t.
5575 - Privé-belastingen firmant 4 D BEivKa4Pbe J N.v.t.
5577 - Privé-premies firmant 4 D BEivKa4Ppr J N.v.t.
5579 - Privé-opnamen firmant 4 D BEivKa4Pro J N.v.t.
5580 Eigen vermogen firmant 5 BEivKa5 J N.v.t.
5581 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves firmant 5      C BEivKa5Ond J N.v.t.
5583 - Privé-stortingen firmant 5      C BEivKa5Prs J N.v.t.
5591 - Privé-onttrekking contanten firmant 5 D BEivKa5Poc J N.v.t.
5593 - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 5 D BEivKa5Png J N.v.t.
5595 - Privé-belastingen firmant 5 D BEivKa5Pbe J N.v.t.
5597 - Privé-premies firmant 5 D BEivKa5Ppr J N.v.t.
5599 - Privé-opnamen firmant 5 D BEivKa5Pro J N.v.t.
5600 Aandeel van derden BEivAvd N.v.t.
5601 - Aandeel van derden      C BEivAvdAvd N.v.t.
5650 Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging BEivSev J N.v.t.
5651 - Stichtingskapitaal      C BEivSevSti J N.v.t.
5653 - Verenigingskapitaal      C BEivSevVnk J N.v.t.
5655 - Kapitaal participatie coöperatie      C BEivSevCoo J N.v.t.
5700 Commanditair kapitaal BEivCok J+ N.v.t.
5701 - Commanditair kapitaal      C BEivCokCok J+ N.v.t.
5750 Overige kapitaalcomponenten BEivOkc J N.v.t.
5751 - Informeel kapitaal      C BEivOkcInk N.v.t.
5755 - Kosten egalisatiereserve fiscaal      C BEivOkcKeg J N.v.t.
7000 Voorzieningen BVrz J+ J+ J+ J+ N.v.t.
7100 Voorziening voor pensioenen BVrzVvp N.v.t.
7105 - Voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer      C BVrzVvpVpd N.v.t.
7110 - Backserviceverplichting      C BVrzVvpBac N.v.t.
7300 Voorziening voor belastingen BVrzVvb J+ J+ N.v.t.
7305 - Voorziening latente belastingverplichtingen      C BVrzVvbVlb J+ J+ N.v.t.
7310 - Voorziening belastingen      C BVrzVvbVvb N.v.t.
7500 Overige voorzieningen BVrzOvz J+ J+ J+ J+ N.v.t.
7501 - Voorziening herstelkosten      C BVrzOvzVhe J+ J+ J+ J+ N.v.t.
7505 - Voorziening opruiming milieuvervuiling      C BVrzOvzVvo J+ J+ J+ N.v.t.
7510 - Voorziening claims, geschillen en rechtsgedingen      C BVrzOvzVuc J+ J+ J+ J+ N.v.t.
7515 - Voorziening groot onderhoud      C BVrzOvzVvg J+ J+ J+ J+ N.v.t.
7520 - Voorziening verwijderingsverplichtingen      C BVrzOvzVwp J+ J+ J+ J+ N.v.t.
7525 - Voorziening voor verlieslatende contracten      C BVrzOvzVlc J+ J+ J+ J+ N.v.t.
7530 - Voorziening reorganisaties      C BVrzOvzVir J+ J+ N.v.t.
7535 - Voorziening in verband met deelnemingen      C BVrzOvzVid J+ J+ N.v.t.
7540 - Garantievoorziening      C BVrzOvzGar J+ J+ J+ J+ N.v.t.
7545 - Jubileumvoorziening      C BVrzOvzJub J+ J+ J+ N.v.t.
7550 - Voorziening verzekering arbeidsongeschiktheidsrisico's      C BVrzOvzArb N.v.t.
7555 - Overige voorzieningen      C BVrzOvzOvz J+ J+ J+ J+ N.v.t.
7560 - Loopbaan begeleiding voorziening      C BVrzOvzLob J+ J+ J+ N.v.t.
7565 - Voorziening voor verzekering van ziekte of arbeidsongeschiktheid      C BVrzOvzZoa N.v.t.
7570 - Voorziening personeelsbeloningen      C BVrzOvzUhp J+ J+ J+ N.v.t.
7575 - Voorziening op aandelen gebaseerde betalingen      C BVrzOvzAgb N.v.t.
7580 - Voorziening verplichtingen ziekte of arbeidsongeschiktheid      C BVrzOvzVza J+ J+ J+ N.v.t.
8000 Langlopende schulden BLas J J J J N.v.t.
8010 Achtergestelde schulden BLasAcl J+ J+ J+ J+ N.v.t.
8011 - Achtergestelde schulden      C BLasAclAll J+ J+ J+ J+ N.v.t.
8015 - Aflossing achtergestelde schulden D BLasAclCla J+ J+ J+ J+ N.v.t.
8050 Converteerbare leningen BLasCol J+ N.v.t.
8051 - Converteerbare leningen      C BLasColCll J+ N.v.t.
8055 - Aflossing converteerbare leningen D BLasColCla J+ N.v.t.
8100 Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen BLasAoe J+ N.v.t.