Boekhoudplaza.nl

Decimaal rekeningschema - RGS MKB

RGS MKB > Decimaal rekeningschema MKB

Selectie
rekeninggroepen tonen

MKB Uitgebreid tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak / VOF (EZ)
BV (Micro en klein)
Stichting / vereniging (SV)
MKB alles (bovenstaand)
ALLE RGS codes (t/m niveau 4)


Download gekozen MKB schema
Model MKB in CSV
Model MKB in PDF
Model MKB in Json

Implementatie RGS MKB
Leveranciers boekhoudsoftware

[ 1 ] tot [ 300 ] van totaal [ 885 ] RGS codes, inclusief groepen
Rekening Naam rekening D / C Omslagcode RGS-code ZZP
EZ
BV
SV
+ Branche
RUBRIEK 0
1000 Immateriële vaste activa BIva J J J J N.v.t.
1100 Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen BIvaKou J N.v.t.
1110 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen D BIvaKouVvp J N.v.t.
1150 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen      C BIvaKouCae J N.v.t.
1200 Kosten van ontwikkeling BIvaKoo J J J J N.v.t.
1210 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van ontwikkeling D BIvaKooVvp J J J J N.v.t.
1250 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen kosten van ontwikkeling      C BIvaKooCae J J J J N.v.t.
1270 - Cumulatieve herwaarderingen kosten van ontwikkeling D BIvaKooCuh J J N.v.t.
1300 Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom BIvaCev J J J J J N.v.t.
1310 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs concessies, vergunningen en intellectuele eigendom D BIvaCevVvp J J J J J N.v.t.
1350 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom      C BIvaCevCae J J J J J N.v.t.
1370 - Cumulatieve herwaarderingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom D BIvaCevCuh J J J N.v.t.
1400 Goodwill BIvaGoo J J J J N.v.t.
1401 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodwill D BIvaGooVvp J J J J N.v.t.
1405 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen goodwill      C BIvaGooCae J J J J N.v.t.
1410 Negatieve goodwill BLasNeg J J J J N.v.t.
1411 - Bruto waarde      C BLasNegBrw J J J J N.v.t.
1415 - Cumulatief bedrag die ten gunste van de winst- en verliesrekening is gebracht      C BLasNegCbd J J J J N.v.t.
1700 Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa BIvaVoi J J J J J N.v.t.
1710 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa D BIvaVoiVvp J J J J J N.v.t.
1900 Overige immateriële vaste activa BIvaOiv J J J J N.v.t.
1910 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige immateriële vaste activa D BIvaOivVvp J J J J N.v.t.
1950 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige immateriële vaste activa      C BIvaOivCae J J J J N.v.t.
1970 - Cumulatieve herwaarderingen overige immateriële vaste activa D BIvaOivCuh J J N.v.t.
2000 Materiële vaste activa BMva J J J J N.v.t.
2010 Terreinen BMvaTer J J J J N.v.t.
2011 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs terreinen D BMvaTerVvp J J J J N.v.t.
2015 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen terreinen      C BMvaTerCae J J J J J N.v.t.
2017 - Cumulatieve herwaarderingen terreinen D BMvaTerCuh J J J N.v.t.
2050 Bedrijfsgebouwen BMvaBeg J J J J N.v.t.
2051 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bedrijfsgebouwen D BMvaBegVvp J J J J N.v.t.
2055 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bedrijfsgebouwen      C BMvaBegCae J J J J N.v.t.
2057 - Cumulatieve herwaarderingen bedrijfsgebouwen D BMvaBegCuh J J N.v.t.
2100 Verbouwingen BMvaVer J J J J N.v.t.
2101 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs verbouwingen D BMvaVerVvp J J J J N.v.t.
2105 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen verbouwingen      C BMvaVerCae J J J J N.v.t.
2107 - Cumulatieve herwaarderingen verbouwingen D BMvaVerCuh J J N.v.t.
2150 Machines en installaties BMvaMei J J J J N.v.t.
2151 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs machines en installaties D BMvaMeiVvp J J J J N.v.t.
2155 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen machines en installaties      C BMvaMeiCae J J J J N.v.t.
2157 - Cumulatieve herwaarderingen machines en installaties D BMvaMeiCuh J J N.v.t.
2200 Andere vaste bedrijfsmiddelen BMvaObe J J J J N.v.t.
2201 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs andere vaste bedrijfsmiddelen D BMvaObeVvp J J J J N.v.t.
2205 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen andere vaste bedrijfsmiddelen      C BMvaObeCae J J J J N.v.t.
2207 - Cumulatieve herwaarderingen andere vaste bedrijfsmiddelen D BMvaObeCuh J J N.v.t.
2250 Inventaris BMvaBei J J J J N.v.t.
2251 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs inventaris D BMvaBeiVvp J J J J N.v.t.
2255 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen inventaris      C BMvaBeiCae J J J J N.v.t.
2257 - Cumulatieve herwaarderingen inventaris D BMvaBeiCuh J J N.v.t.
2300 Automobielen en overige transportmiddelen BMvaTev J J J J N.v.t.
2301 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs automobielen en overige transportmiddelen D BMvaTevVvp J J J J N.v.t.
2305 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen automobielen en overige transportmiddelen      C BMvaTevCae J J J J N.v.t.
2450 Vliegtuigen BMvaVli J J N.v.t.
2451 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vliegtuigen D BMvaVliVvp J J N.v.t.
2455 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vliegtuigen      C BMvaVliCae J J N.v.t.
2457 - Cumulatieve herwaarderingen vliegtuigen D BMvaVliCuh J J N.v.t.
2470 Schepen BMvaSch J J N.v.t.
2471 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs schepen D BMvaSchVvp J J N.v.t.
2475 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen schepen      C BMvaSchCae J J N.v.t.
2477 - Cumulatieve herwaarderingen schepen D BMvaSchCuh J J N.v.t.
2500 Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering BMvaVbi J J N.v.t.
2501 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering D BMvaVbiVvp J J N.v.t.
2550 Vooruitbetalingen op materiële vaste activa BMvaVmv J J J J N.v.t.
2551 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa D BMvaVmvVvp J J J J N.v.t.
2570 Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa BMvaNad J J J N.v.t.
2571 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa D BMvaNadVvp J J J N.v.t.
2575 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa      C BMvaNadCae J J J N.v.t.
2577 - Cumulatieve herwaarderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa D BMvaNadCuh J J J N.v.t.
4000 Financiële vaste activa BFva J J J N.v.t.
4010 Deelnemingen in groepsmaatschappijen BFvaDig J J N.v.t.
4011 - Verkrijgingsprijs deelnemingen in groepsmaatschappijen D BFvaDigNev J J N.v.t.
4015 - Cumulatieve herwaarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen D BFvaDigCuh J J N.v.t.
4030 Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen BFvaDio J J N.v.t.
4031 - Verkrijgingsprijs deelnemingen in overige verbonden maatschappijen D BFvaDioNev J J N.v.t.
4035 - Cumulatieve herwaarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen D BFvaDioCuh J J N.v.t.
4050 Overige deelnemingen BFvaAnd J J J N.v.t.
4051 - Verkrijgingsprijs overige deelnemingen D BFvaAndKpr J J J N.v.t.
4055 - Cumulatieve herwaarderingen overige deelnemingen D BFvaAndCuh J J J N.v.t.
4110 Vorderingen op groepsmaatschappijen BFvaVog J J N.v.t.
4111 - Verkrijgingsprijs vorderingen op groepsmaatschappijen D BFvaVogVgl J J N.v.t.
4150 Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen BFvaVop J J J N.v.t.
4151 - Verkrijgingsprijs vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen D BFvaVopVpl J J J N.v.t.
4300 Overige effecten (langlopend) BFvaOve J J J N.v.t.
4301 - Verkrijgingsprijs overige effecten (langlopend) D BFvaOveWaa J J J N.v.t.
4400 Overige vorderingen (langlopend) BFvaOvr J J J N.v.t.
4401 - Hoofdsom te vorderen subsidies (langlopend) D BFvaOvrTsl J J J J N.v.t.
4402 - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen te vorderen subsidies (langlopend)      C BFvaOvrTsc J J J J N.v.t.
4405 - Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders (langlopend) D BFvaOvrVob J J N.v.t.
4406 - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties bestuurders (langlopend)      C BFvaOvrVoa J J N.v.t.
4415 - Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen (langlopend) D BFvaOvrVoc J J N.v.t.
4416 - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties commissarissen (langlopend)      C BFvaOvrVca J J N.v.t.
4435 - Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend) D BFvaOvrHva J N.v.t.
4436 - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend)      C BFvaOvrHvc J N.v.t.
4500 Latente belastingvorderingen BFvaLbv J J N.v.t.
4501 - Compensabele verliezen D BFvaLbvBll J J N.v.t.
4502 - Verrekenbare tijdelijke verschillen D BFvaLbvVtv J J N.v.t.
4700 Leningen u/g (langlopend) BFvaLen J J N.v.t.
4701 - Leningen u/g (langlopend) D BFvaLenLen J J N.v.t.
5000 Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal BEiv J J J J N.v.t.
5010 Aandelenkapitaal BEivGok J N.v.t.
5011 - Normale aandelen aandelenkapitaal      C BEivGokGea J N.v.t.
5013 - Preferente aandelen      C BEivGokPra J J N.v.t.
5014 - Prioriteitsaandelen      C BEivGokPri J J N.v.t.
5016 - Certificaten van aandelen      C BEivGokCva J J N.v.t.
5017 - Stemrechtloze aandelen      C BEivGokZea J J N.v.t.
5018 - Winstrechtloze aandelen      C BEivGokWia J J N.v.t.
5019 - Eigen aandelen      C BEivGokEia J J N.v.t.
5050 Agio BEivAgi J N.v.t.
5051 - Agioreserve agio      C BEivAgiAgi J N.v.t.
5100 Herwaarderingsreserves BEivHer J J N.v.t.
5101 - Herwaardering herwaarderingsreserves      C BEivHerHew J J N.v.t.
5150 Wettelijke reserves BEivWer J N.v.t.
5157 - Wettelijke reserve voor financiering van transacties in eigen aandelen      C BEivWerRvl J J N.v.t.
5159 - Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen      C BEivWerRvg J N.v.t.
5161 - Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling      C BEivWerRgk J N.v.t.
5163 - Wettelijke reserve deelnemingen      C BEivWerRed J J N.v.t.
5250 Overige reserves BEivOvr J J N.v.t.
5251 - Algemene reserve      C BEivOvrAlr J J N.v.t.
5255 - Continuïteitsreserve      C BEivOvrCor J N.v.t.
5300 Fiscale reserves BEivFir J J J J N.v.t.
5301 - Herinvesteringsreserve fiscaal eigen vermogen      C BEivFirHer J J J J N.v.t.
5305 - Fiscale oudedagsreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivFirFor J J J N.v.t.
5335 - Overige fiscale reserves eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivFirOfr J J J N.v.t.
5350 Bestemmingsfondsen BEivBef J N.v.t.
5351 - Bestemmingsfondsen bestemmingsfondsen      C BEivBefBef J N.v.t.
5370 Bestemmingsreserves BEivBer J N.v.t.
5371 - Bestemmingsreserve bestemmingsreserves      C BEivBerBer J N.v.t.
5400 Onverdeelde winst BEivOre J J J J N.v.t.
5401 - Niet verdeelde winst onverdeelde winst      C BEivOreOvw J J N.v.t.
5403 - Resultaat van het boekjaar      C BEivOreRvh J J J J N.v.t.
5500 Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen BEivKap J J N.v.t.
5501 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivKapOnd J J N.v.t.
5503 - Privé-stortingen      C BEivKapPrs J J N.v.t.
5511 - Privé-onttrekking contanten D BEivKapPoc J J N.v.t.
5513 - Privé-onttrekking in natura en goederen D BEivKapPng J J N.v.t.
5515 - Privé-belastingen D BEivKapPbe J J N.v.t.
5517 - Privé-premies D BEivKapPpr J J N.v.t.
5519 - Privé-opnamen D BEivKapPro J J N.v.t.
5520 Eigen vermogen firmant 2 BEivKa2 J N.v.t.
5521 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivKa2Ond J N.v.t.
5523 - Privé-stortingen firmant 2      C BEivKa2Prs J N.v.t.
5531 - Privé-onttrekking contanten firmant 2 D BEivKa2Poc J N.v.t.
5533 - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 2 D BEivKa2Png J N.v.t.
5535 - Privé-belastingen firmant 2 D BEivKa2Pbe J N.v.t.
5537 - Privé-premies firmant 2 D BEivKa2Ppr J N.v.t.
5539 - Privé-opnamen firmant 2 D BEivKa2Pro J N.v.t.
5540 Eigen vermogen firmant 3 BEivKa3 J N.v.t.
5541 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivKa3Ond J N.v.t.
5543 - Privé-stortingen firmant 3      C BEivKa3Prs J N.v.t.
5551 - Privé-onttrekking contanten firmant 3 D BEivKa3Poc J N.v.t.
5553 - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 3 D BEivKa3Png J N.v.t.
5555 - Privé-belastingen firmant 3 D BEivKa3Pbe J N.v.t.
5557 - Privé-premies firmant 3 D BEivKa3Ppr J N.v.t.
5559 - Privé-opnamen firmant 3 D BEivKa3Pro J N.v.t.
5560 Eigen vermogen firmant 4 BEivKa4 J N.v.t.
5561 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivKa4Ond J N.v.t.
5563 - Privé-stortingen firmant 4      C BEivKa4Prs J N.v.t.
5571 - Privé-onttrekking contanten firmant 4 D BEivKa4Poc J N.v.t.
5573 - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 4 D BEivKa4Png J N.v.t.
5575 - Privé-belastingen firmant 4 D BEivKa4Pbe J N.v.t.
5577 - Privé-premies firmant 4 D BEivKa4Ppr J N.v.t.
5579 - Privé-opnamen firmant 4 D BEivKa4Pro J N.v.t.
5580 Eigen vermogen firmant 5 BEivKa5 J N.v.t.
5581 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivKa5Ond J N.v.t.
5583 - Privé-stortingen firmant 5      C BEivKa5Prs J N.v.t.
5591 - Privé-onttrekking contanten firmant 5 D BEivKa5Poc J N.v.t.
5593 - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 5 D BEivKa5Png J N.v.t.
5595 - Privé-belastingen firmant 5 D BEivKa5Pbe J N.v.t.
5597 - Privé-premies firmant 5 D BEivKa5Ppr J N.v.t.
5599 - Privé-opnamen firmant 5 D BEivKa5Pro J N.v.t.
5650 Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging BEivSev J N.v.t.
5651 - Stichtingskapitaal eigen vermogen      C BEivSevSti J N.v.t.
5653 - Verenigingskapitaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivSevVnk J N.v.t.
5655 - Kapitaal participatie coöperatie eigen vermogen      C BEivSevCoo J N.v.t.
5700 Commanditair kapitaal BEivCok J J N.v.t.
5701 - Commanditair kapitaal eigen vermogen      C BEivCokCok J J N.v.t.
5750 Overige kapitaalcomponenten BEivOkc J N.v.t.
5755 - Kosten egalisatiereserve fiscaal (alleen in BD-VPB)      C BEivOkcKeg J N.v.t.
7000 Voorzieningen BVrz J J J J N.v.t.
7300 Voorziening voor belastingen BVrzVvb J J J N.v.t.
7305 - Voorziening voor latente belastingverplichtingen voorziening voor belastingen      C BVrzVvbVlb J J J N.v.t.
7500 Overige voorzieningen BVrzOvz J J J J N.v.t.
7501 - Voorziening voor herstelkosten overige voorzieningen      C BVrzOvzVhe J J J J J N.v.t.
7510 - Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen      C BVrzOvzVuc J J J J J N.v.t.
7515 - Voorziening voor groot onderhoud      C BVrzOvzVvg J J J J N.v.t.
7535 - Voorziening in verband met deelnemingen      C BVrzOvzVid J J J N.v.t.
7540 - Garantievoorziening      C BVrzOvzGar J J J J N.v.t.
7555 - Overige voorzieningen      C BVrzOvzOvz J J J J N.v.t.
7580 - Voorziening voor verplichtingen uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid      C BVrzOvzVza J J J J N.v.t.
8000 Langlopende schulden BLas J J J J N.v.t.
8010 Achtergestelde schulden (langlopend) BLasAcl J J J J J N.v.t.
8011 - Hoofdsom achtergestelde schulden (langlopend)      C BLasAclAll J J J J J N.v.t.
8015 - Cumulatieve aflossingen achtergestelde schulden (langlopend) D BLasAclCla J J J J J N.v.t.
8050 Converteerbare leningen (langlopend) BLasCol J J N.v.t.
8051 - Hoofdsom converteerbare leningen (langlopend)      C BLasColCll J J N.v.t.
8055 - Cumulatieve aflossingen converteerbare leningen (langlopend) D BLasColCla J J N.v.t.
8100 Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen (langlopend) BLasAoe J J N.v.t.
8101 - Hoofdsom andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)      C BLasAoeAol J J N.v.t.
8105 - Cumulatieve aflossingen andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend) D BLasAoeCla J J N.v.t.
8150 Financiële lease verplichtingen (langlopend) BLasFlv J J J J N.v.t.
8151 - Hoofdsom financiële lease verplichtingen (langlopend)      C BLasFlvFlv J J J J N.v.t.
8155 - Cumulatieve aflossingen financiële lease verplichtingen (langlopend) D BLasFlvCla J J J J N.v.t.
8200 Schulden aan banken (langlopend) BLasSak J J J J N.v.t.
8201 - Hoofdsom hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)      C BLasSakHvl J J J J N.v.t.
8202 - Cumulatieve aflossingen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) D BLasSakCla J J J J N.v.t.
8211 - Hoofdsom leningen van kredietinstellingen (langlopend)      C BLasSakLvl J J J J N.v.t.
8212 - Cumulatieve aflossingen leningen van kredietinstellingen (langlopend) D BLasSakLca J J J J N.v.t.
8300 Schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend) BLasSag J J N.v.t.
8301 - Hoofdsom schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)      C BLasSagHoo J J N.v.t.
8305 - Aflossingen schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend) D BLasSagAfl J J N.v.t.
8320 Schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend) BLasSao J J N.v.t.
8321 - Hoofdsom schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)      C BLasSaoHoo J J N.v.t.
8325 - Aflossingen schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend) D BLasSaoAfl J J N.v.t.
8350 Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend) BLasSap J J J N.v.t.
8351 - Hoofdsom schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)      C BLasSapHoo J J J N.v.t.
8355 - Aflossingen schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend) D BLasSapAfl J J J N.v.t.
8450 Schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) BLasSuh J J J J J N.v.t.
8451 - Hoofdsom schulden uit hoofde van belastingen (langlopend)      C BLasSuhSuh J J J J J N.v.t.
8455 - Cumulatieve aflossingen schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) D BLasSuhSuc J J J J J N.v.t.
8500 Schulden ter zake van pensioenen (langlopend) BLasStz J J J N.v.t.
8501 - Hoofdsom schulden ter zake van pensioenen (langlopend)      C BLasStzStz J J J N.v.t.
8505 - Cumulatieve aflossingen schulden ter zake van pensioenen (langlopend) D BLasStzStc J J J N.v.t.
8600 Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) BLasSal J J J J J N.v.t.
8601 - Hoofdsom schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend)      C BLasSalSal J J J J J N.v.t.
8605 - Cumulatieve aflossingen schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) D BLasSalSac J J J J J N.v.t.
8700 Overige schulden (Langlopend) BLasOls J J J J N.v.t.
8701 - Hoofdsom overige schulden (langlopend)      C BLasOlsOsl J J J J N.v.t.
8702 - Cumulatieve aflossingen overige schulden (langlopend) D BLasOlsAfl J J J J N.v.t.
8750 Oudedagsverplichting BLasOdv J J N.v.t.
8751 - Oudedagsverplichting      C BLasOdvOdv J J N.v.t.
8800 Participaties (geclassificeerd als vreemd vermogen) (langlopend) BLasPar J J N.v.t.
8801 - Hoofdsom participaties (langlopend)      C BLasParPar J J N.v.t.
8805 - Cumulatieve aflossingen participaties (langlopend) D BLasParCla J J N.v.t.
RUBRIEK 1
10000 Liquide middelen BLim J J J J N.v.t.
10100 Kasmiddelen BLimKas J J J J N.v.t.
10101 - Kas kasmiddelen D BLimKasKas J J J J N.v.t.
10200 Tegoeden op bankgirorekeningen BLimBan J J J J N.v.t.
10201 - Rekening-courant bank tegoeden op bankgirorekeningen D BSchSakRba BLimBanRba J J J J N.v.t.
10202 - Rekening-courant bank - Naam A - tegoeden op bankgirorekeningen D BSchSakRbb BLimBanRbb J J J N.v.t.
10203 - Rekening-courant bank - Naam B - tegoeden op bankgirorekeningen D BSchSakRbc BLimBanRbc J J J N.v.t.
10230 - Depositorekening tegoeden op bankgirorekeningen D BLimBanDep J J J J N.v.t.
10250 - G-rekening tegoeden op bankgirorekeningen D BLimBanGrb J J N.v.t.
10260 - Internetrekening tegoeden op bankgirorekeningen D BLimBanInb J J J J N.v.t.
10270 - (Bedrijfs)spaarrekening D BLimBanSpa J J J N.v.t.
10500 Kruisposten BLimKru J J J J N.v.t.
10510 - Stortingen onderweg kruisposten D BLimKruSto J J J J N.v.t.
10520 - Tussenrekening kluis D BLimKruKlu J J J J N.v.t.
10530 - PIN betalingen kruisposten D BLimKruPib J J J J N.v.t.
10550 - Creditcard afrekening kruisposten D BLimKruCra J J J J N.v.t.
11000 Effecten (kortlopend) BEff J J J N.v.t.
11010 Aandelen BEffAan J J N.v.t.
11011 - Aandelen beursgenoteerde effecten D BEffAanAbe J J N.v.t.
11015 - Aandelen niet-beursgenoteerde effecten D BEffAanAnb J J N.v.t.
11050 Obligaties BEffObl J J J N.v.t.
11051 - Obligaties beursgenoteerde effecten D BEffOblObb J J J N.v.t.
11055 - Obligaties niet-beursgenoteerde effecten D BEffOblOnb J J J N.v.t.
11100 Overige effecten BEffOve J J J N.v.t.
11101 - Overige effecten beursgenoteerde effecten D BEffOveOeb J J J N.v.t.
11105 - Overige effecten niet-beursgenoteerde effecten D BEffOveOen J J J N.v.t.
13000 Vorderingen BVor J J J J N.v.t.
13010 Vorderingen op handelsdebiteuren BVorDeb J J J J N.v.t.
13011 - Handelsdebiteuren nominaal D BVorDebHad J J J J N.v.t.
13015 - Handelsdebiteuren intercompany D BVorDebHdi J J N.v.t.
13021 - Voorziening voor oninbaarheid op vorderingen op handelsdebiteuren      C BVorDebVdd J J N.v.t.
13025 - Tussenrekening ontvangsten debiteuren (ontvangsten onderweg) D BVorDebTus J J J J N.v.t.
13200 Te vorderen subsidies BVorTsk J J J J N.v.t.
13201 - Te vorderen overheidssubsidies te vorderen subsidies D BVorTskTos J J J J N.v.t.
13205 - Te vorderen loonsubsidie te vorderen subsidies D BVorTskTls J J J N.v.t.
13208 - Te vorderen overige subsidies te vorderen subsidies D BVorTskTvs J J J J N.v.t.
13250 Vorderingen uit hoofde van pensioenen BVorVpk J J J N.v.t.
13251 - Terug te ontvangen pensioenpremies vorderingen uit hoofde van pensioenen D BSchOvsStp BVorVpkTto J J J N.v.t.
13300 Vorderingen uit hoofde van belastingen BVorVbk J J J J N.v.t.
13301 - Vorderingen uit hoofde van belastingen D BVorVbkVbk J J J J N.v.t.
13305 - Terug te vorderen Omzetbelasting vorderingen uit hoofde van belastingen D BSchBepBtw BVorVbkTvo J J J J N.v.t.
13307 - Terug te vorderen EU omzetbelasting D BSchBepEob BVorVbkEob J J J J N.v.t.
13310 - Terug te vorderen Loonheffing vorderingen uit hoofde van belastingen D BSchBepLhe BVorVbkTvl J J N.v.t.
13315 - Terug te vorderen Vennootschapsbelasting vorderingen uit hoofde van belastingen D BSchBepVpb BVorVbkTvv J J N.v.t.
13320 - Terug te vorderen Dividendbelasting vorderingen uit hoofde van belastingen D BSchBepOvbTdb BVorVbkTtv J N.v.t.
13325 - Ingehouden dividendbelasting PASSIEF D BVorVbkInd J N.v.t.
13330 - Terug te vorderen overige belastingen vorderingen uit hoofde van belastingen D BSchBepOvbOvb BVorVbkTtb J J J J N.v.t.
13350 Latente belastingvorderingen (kortlopend) BVorLbv J J N.v.t.
13351 - Latente belastingvorderingen (kortlopend) D BVorLbvBlk J J N.v.t.
13354 - Te verrekenen met verliezen uit het verleden latente belastingvorderingen (kortlopend) D BVorLbvCba J J N.v.t.
13358 - Te verrekenen met toekomstige verliezen latente belastingvorderingen (kortlopend) D BVorLbvCfo J J N.v.t.
13400 Van aandeelhouders opgevraagde stortingen BVorVao J N.v.t.
13401 - Nog te verrichten stortingen op aandelen van aandeelhouders opgevraagde stortingen D BVorVaoNtv J N.v.t.
13520 Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend) BVorVog J J N.v.t.
13521 - Rekening-courant groepsmaatschappij 1 D BSchSagSg1 BVorVogVr1 J J N.v.t.
13530 Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend) BVorVov J J N.v.t.
13531 - Rekening-courant overige verbonden maatschappij 1 D BSchSaoSo1 BVorVovVr1 J J N.v.t.
13550 Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend) BVorVop J J J N.v.t.
13551 - Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 (kortlopend) D BSchSapSp1 BVorVopVr1 J J J N.v.t.
13700 Vorderingen op leden van de coöperatie BVorVlc J N.v.t.
13701 - Vorderingen op lid A van de coöperatie D BSchSlcLi1 BVorVlcLi1 J N.v.t.
13702 - Vorderingen op lid B van de coöperatie D BSchSlcLi2 BVorVlcLi2 J N.v.t.
13703 - Vorderingen op lid C van de coöperatie D BSchSlcLi3 BVorVlcLi3 J N.v.t.
13704 - Vorderingen op lid D van de coöperatie D BSchSlcLi4 BVorVlcLi4 J N.v.t.
13705 - Vorderingen op lid E van de coöperatie D BSchSlcLi5 BVorVlcLi5 J N.v.t.
13800 Overige vorderingen BVorOvr J J J J N.v.t.
13801 - Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en gewezen bestuurders overige vorderingen (kortlopend) D BVorOvrLvb J J N.v.t.