Boekhoudplaza.nl

Decimaal rekeningschema - RGS MKB

RGS MKB > Decimaal rekeningschema MKB

Selectie
rekeninggroepen tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak / VOF
BV (Micro en klein)
MKB alles (bovenstaand)
ALLE RGS codes


[ 1 ] tot [ 300 ] van totaal [ 3712 ] RGS codes, inclusief groepen
Rekening Naam rekening D / C Omlagcode RGS-code ZZP EZ BV Branche
RUBRIEK 0
2 Vastgoedbeleggingen BVas N.v.t.
41 Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen WWvi N.v.t.
80 Verkoopkosten WVkf N.v.t.
80 Algemene beheerskosten WAkf N.v.t.
88 Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten) WLbe N.v.t.
100000 Immateriële vaste activa BIva J J J N.v.t.
101000 Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen BIvaKou J N.v.t.
101010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BIvaKouVvp J N.v.t.
101010.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) D BIvaKouVvpBeg N.v.t.
101010.2    > Investeringen D BIvaKouVvpInv N.v.t.
101010.3    > Bij overname verkregen activa D BIvaKouVvpAdo N.v.t.
101010.4    > Desinvesteringen      C BIvaKouVvpDes N.v.t.
101010.5    > Afstotingen      C BIvaKouVvpDda N.v.t.
101010.6    > Omrekeningsverschillen D BIvaKouVvpOmv N.v.t.
101010.7    > Overige mutaties D BIvaKouVvpOvm N.v.t.
101015 - Actuele kostprijs D BIvaKouAkp N.v.t.
101015.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) D BIvaKouAkpBeg N.v.t.
101015.2    > Investeringen D BIvaKouAkpInv N.v.t.
101015.3    > Bij overname verkregen activa D BIvaKouAkpAdo N.v.t.
101015.4    > Desinvesteringen      C BIvaKouAkpDes N.v.t.
101015.5    > Afstotingen      C BIvaKouAkpDda N.v.t.
101015.6    > Omrekeningsverschillen D BIvaKouAkpOmv N.v.t.
101015.7    > Overige mutaties D BIvaKouAkpOvm N.v.t.
101020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BIvaKouCae J N.v.t.
101020.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)      C BIvaKouCaeBeg N.v.t.
101020.2    > Afschrijvingen      C BIvaKouCaeAfs N.v.t.
101020.3    > Afschrijving op desinvesteringen D BIvaKouCaeDca N.v.t.
101020.4    > Bijzondere waardeverminderingen      C BIvaKouCaeWvr N.v.t.
101020.5    > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen D BIvaKouCaeTvw N.v.t.
101030 - Cumulatieve herwaarderingen D BIvaKouCuh N.v.t.
101030.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) D BIvaKouCuhBeg N.v.t.
101030.2    > Herwaarderingen D BIvaKouCuhHer N.v.t.
101030.3    > Afschrijving herwaarderingen      C BIvaKouCuhAfh N.v.t.
101030.4    > Desinvestering herwaarderingen      C BIvaKouCuhDeh N.v.t.
102000 Kosten van ontwikkeling BIvaKoo J J J N.v.t.
102010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BIvaKooVvp J J J N.v.t.
102010.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) D BIvaKooVvpBeg N.v.t.
102010.2    > Investeringen D BIvaKooVvpInv N.v.t.
102010.3    > Bij overname verkregen activa D BIvaKooVvpAdo N.v.t.
102010.4    > Desinvesteringen      C BIvaKooVvpDes N.v.t.
102010.5    > Afstotingen      C BIvaKooVvpDda N.v.t.
102010.6    > Omrekeningsverschillen D BIvaKooVvpOmv N.v.t.
102010.7    > Overige mutaties D BIvaKooVvpOvm N.v.t.
102015 - Actuele kostprijs D BIvaKooAkp N.v.t.
102015.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) D BIvaKooAkpBeg N.v.t.
102015.2    > Investeringen D BIvaKooAkpInv N.v.t.
102015.3    > Bij overname verkregen activa D BIvaKooAkpAdo N.v.t.
102015.4    > Desinvesteringen      C BIvaKooAkpDes N.v.t.
102015.5    > Afstotingen      C BIvaKooAkpDda N.v.t.
102015.6    > Omrekeningsverschillen D BIvaKooAkpOmv N.v.t.
102015.7    > Overige mutaties D BIvaKooAkpOvm N.v.t.
102020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BIvaKooCae J J J N.v.t.
102020.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)      C BIvaKooCaeBeg N.v.t.
102020.2    > Afschrijvingen      C BIvaKooCaeAfs N.v.t.
102020.3    > Afschrijving op desinvesteringen D BIvaKooCaeDca N.v.t.
102020.4    > Bijzondere waardeverminderingen      C BIvaKooCaeWvr N.v.t.
102020.5    > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen D BIvaKooCaeTvw N.v.t.
102030 - Cumulatieve herwaarderingen D BIvaKooCuh N.v.t.
102030.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) D BIvaKooCuhBeg N.v.t.
102030.2    > Herwaarderingen D BIvaKooCuhHer N.v.t.
102030.3    > Afschrijving herwaarderingen      C BIvaKooCuhAfh N.v.t.
102030.4    > Desinvestering herwaarderingen      C BIvaKooCuhDeh N.v.t.
106000 Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom BIvaCev J J J N.v.t.
106010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BIvaCevVvp J J J N.v.t.
106010.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) D BIvaCevVvpBeg N.v.t.
106010.2    > Investeringen D BIvaCevVvpInv N.v.t.
106010.3    > Bij overname verkregen activa D BIvaCevVvpAdo N.v.t.
106010.4    > Desinvesteringen      C BIvaCevVvpDes N.v.t.
106010.5    > Afstotingen      C BIvaCevVvpDda N.v.t.
106010.6    > Omrekeningsverschillen D BIvaCevVvpOmv N.v.t.
106010.7    > Overige mutaties D BIvaCevVvpOvm N.v.t.
106015 - Actuele kostprijs D BIvaCevAkp N.v.t.
106015.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) D BIvaCevAkpBeg N.v.t.
106015.2    > Investeringen D BIvaCevAkpInv N.v.t.
106015.3    > Bij overname verkregen activa D BIvaCevAkpAdo N.v.t.
106015.4    > Desinvesteringen      C BIvaCevAkpDes N.v.t.
106015.5    > Afstotingen      C BIvaCevAkpDda N.v.t.
106015.6    > Omrekeningsverschillen D BIvaCevAkpOmv N.v.t.
106015.7    > Overige mutaties D BIvaCevAkpOvm N.v.t.
106020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BIvaCevCae J J J N.v.t.
106020.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)      C BIvaCevCaeBeg N.v.t.
106020.2    > Afschrijvingen      C BIvaCevCaeAfs N.v.t.
106020.3    > Afschrijving op desinvesteringen D BIvaCevCaeDca N.v.t.
106020.4    > Bijzondere waardeverminderingen      C BIvaCevCaeWvr N.v.t.
106020.5    > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen D BIvaCevCaeTvw N.v.t.
106030 - Cumulatieve herwaarderingen D BIvaCevCuh N.v.t.
106030.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) D BIvaCevCuhBeg N.v.t.
106030.2    > Herwaarderingen D BIvaCevCuhHer N.v.t.
106030.3    > Afschrijving herwaarderingen      C BIvaCevCuhAfh N.v.t.
106030.4    > Desinvestering herwaarderingen      C BIvaCevCuhDeh N.v.t.
107000 Goodwill BIvaGoo J J J N.v.t.
107010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BIvaGooVvp J J J N.v.t.
107010.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) D BIvaGooVvpBeg N.v.t.
107010.2    > Investeringen D BIvaGooVvpInv N.v.t.
107010.3    > Bij overname verkregen activa D BIvaGooVvpAdo N.v.t.
107010.4    > Desinvesteringen      C BIvaGooVvpDes N.v.t.
107010.5    > Afstotingen      C BIvaGooVvpDda N.v.t.
107010.6    > Omrekeningsverschillen D BIvaGooVvpOmv N.v.t.
107010.7    > Overige mutaties D BIvaGooVvpOvm N.v.t.
107015 - Actuele kostprijs D BIvaGooAkp N.v.t.
107015.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) D BIvaGooAkpBeg N.v.t.
107015.2    > Investeringen D BIvaGooAkpInv N.v.t.
107015.3    > Bij overname verkregen activa D BIvaGooAkpAdo N.v.t.
107015.4    > Desinvesteringen      C BIvaGooAkpDes N.v.t.
107015.5    > Afstotingen      C BIvaGooAkpDda N.v.t.
107015.6    > Omrekeningsverschillen D BIvaGooAkpOmv N.v.t.
107015.7    > Overige mutaties D BIvaGooAkpOvm N.v.t.
107020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BIvaGooCae J J J N.v.t.
107020.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)      C BIvaGooCaeBeg N.v.t.
107020.2    > Afschrijvingen      C BIvaGooCaeAfs N.v.t.
107020.3    > Afschrijving op desinvesteringen D BIvaGooCaeDca N.v.t.
107020.4    > Bijzondere waardeverminderingen      C BIvaGooCaeWvr N.v.t.
107020.5    > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen D BIvaGooCaeTvw N.v.t.
107030 - Cumulatieve herwaarderingen D BIvaGooCuh N.v.t.
107030.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) D BIvaGooCuhBeg N.v.t.
107030.2    > Herwaarderingen D BIvaGooCuhHer N.v.t.
107030.3    > Afschrijving herwaarderingen      C BIvaGooCuhAfh N.v.t.
107030.4    > Desinvestering herwaarderingen      C BIvaGooCuhDeh N.v.t.
107030.5    > Aanpassingen van de goodwill als gevolg van later geïdentificeerde activa en passiva en veranderingen in de waarde ervan D BIvaGooCuhAvg N.v.t.
109000 Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa BIvaVoi J J J N.v.t.
109010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BIvaVoiVvp J J J N.v.t.
109010.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) D BIvaVoiVvpBeg N.v.t.
109010.2    > Investeringen D BIvaVoiVvpInv N.v.t.
109010.3    > Bij overname verkregen activa D BIvaVoiVvpAdo N.v.t.
109010.4    > Desinvesteringen      C BIvaVoiVvpDes N.v.t.
109010.5    > Afstotingen      C BIvaVoiVvpDda N.v.t.
109010.6    > Omrekeningsverschillen D BIvaVoiVvpOmv N.v.t.
109010.7    > Overige mutaties D BIvaVoiVvpOvm N.v.t.
109015 - Actuele kostprijs D BIvaVoiAkp N.v.t.
109015.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) D BIvaVoiAkpBeg N.v.t.
109015.2    > Investeringen D BIvaVoiAkpInv N.v.t.
109015.3    > Bij overname verkregen activa D BIvaVoiAkpAdo N.v.t.
109015.4    > Desinvesteringen      C BIvaVoiAkpDes N.v.t.
109015.5    > Afstotingen      C BIvaVoiAkpDda N.v.t.
109015.6    > Omrekeningsverschillen D BIvaVoiAkpOmv N.v.t.
109015.7    > Overige mutaties D BIvaVoiAkpOvm N.v.t.
109020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BIvaVoiCae N.v.t.
109020.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)      C BIvaVoiCaeBeg N.v.t.
109020.2    > Afschrijvingen      C BIvaVoiCaeAfs N.v.t.
109020.3    > Afschrijving op desinvesteringen D BIvaVoiCaeDca N.v.t.
109020.4    > Bijzondere waardeverminderingen      C BIvaVoiCaeWvr N.v.t.
109020.5    > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen D BIvaVoiCaeTvw N.v.t.
109030 - Cumulatieve herwaarderingen D BIvaVoiCuh N.v.t.
109030.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) D BIvaVoiCuhBeg N.v.t.
109030.2    > Herwaarderingen D BIvaVoiCuhHer N.v.t.
109030.3    > Afschrijving herwaarderingen      C BIvaVoiCuhAfh N.v.t.
109030.4    > Desinvestering herwaarderingen      C BIvaVoiCuhDeh N.v.t.
110000 Overige immateriële vaste activa BIvaOiv N.v.t.
110010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BIvaOivVvp N.v.t.
110010.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) D BIvaOivVvpBeg N.v.t.
110010.2    > Investeringen D BIvaOivVvpInv N.v.t.
110010.3    > Bij overname verkregen activa D BIvaOivVvpAdo N.v.t.
110010.4    > Desinvesteringen      C BIvaOivVvpDes N.v.t.
110010.5    > Afstotingen      C BIvaOivVvpDda N.v.t.
110010.6    > Omrekeningsverschillen D BIvaOivVvpOmv N.v.t.
110010.7    > Overige mutaties D BIvaOivVvpOvm N.v.t.
110015 - Actuele kostprijs D BIvaOivAkp N.v.t.
110015.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) D BIvaOivAkpBeg N.v.t.
110015.2    > Investeringen D BIvaOivAkpInv N.v.t.
110015.3    > Bij overname verkregen activa D BIvaOivAkpAdo N.v.t.
110015.4    > Desinvesteringen      C BIvaOivAkpDes N.v.t.
110015.5    > Afstotingen      C BIvaOivAkpDda N.v.t.
110015.6    > Omrekeningsverschillen D BIvaOivAkpOmv N.v.t.
110015.7    > Overige mutaties D BIvaOivAkpOvm N.v.t.
110020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BIvaOivCae N.v.t.
110020.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)      C BIvaOivCaeBeg N.v.t.
110020.2    > Afschrijvingen      C BIvaOivCaeAfs N.v.t.
110020.3    > Afschrijving op desinvesteringen D BIvaOivCaeDca N.v.t.
110020.4    > Bijzondere waardeverminderingen      C BIvaOivCaeWvr N.v.t.
110020.5    > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen D BIvaOivCaeTvw N.v.t.
110030 - Cumulatieve herwaarderingen D BIvaOivCuh N.v.t.
110030.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) D BIvaOivCuhBeg N.v.t.
110030.2    > Herwaarderingen D BIvaOivCuhHer N.v.t.
110030.3    > Afschrijving herwaarderingen      C BIvaOivCuhAfh N.v.t.
110030.4    > Desinvestering herwaarderingen      C BIvaOivCuhDeh N.v.t.
200000 Materiële vaste activa BMva J J J N.v.t.
201000 Terreinen BMvaTer J J J N.v.t.
201010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BMvaTerVvp J J J N.v.t.
201010.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) D BMvaTerVvpBeg N.v.t.
201010.2    > Investeringen D BMvaTerVvpIna N.v.t.
201010.4    > Verwervingen via fusies en overnames D BMvaTerVvpAdo N.v.t.
201010.5    > Desinvesteringen      C BMvaTerVvpDes N.v.t.
201010.6    > Afstotingen      C BMvaTerVvpDda N.v.t.
201010.7    > Omrekeningsverschillen D BMvaTerVvpOmv N.v.t.
201010.8    > Overboekingen D BMvaTerVvpOve N.v.t.
201010.9    > Overige mutaties D BMvaTerVvpOvm N.v.t.
201015 - Actuele kostprijs D BMvaTerAkp N.v.t.
201015.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) D BMvaTerAkpBeg N.v.t.
201015.2    > Investeringen D BMvaTerAkpIna N.v.t.
201015.4    > Verwervingen via fusies en overnames D BMvaTerAkpAdo N.v.t.
201015.5    > Desinvesteringen      C BMvaTerAkpDes N.v.t.
201015.6    > Afstotingen      C BMvaTerAkpDda N.v.t.
201015.7    > Omrekeningsverschillen D BMvaTerAkpOmv N.v.t.
201015.8    > Overboekingen D BMvaTerAkpOve N.v.t.
201015.9    > Overige mutaties D BMvaTerAkpOvm N.v.t.
201020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BMvaTerCae N.v.t.
201020.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)      C BMvaTerCaeBeg N.v.t.
201020.2    > Afschrijvingen      C BMvaTerCaeAfs N.v.t.
201020.3    > Afschrijving op desinvesteringen D BMvaTerCaeDca N.v.t.
201020.4    > Bijzondere waardeverminderingen      C BMvaTerCaeWvr N.v.t.
201020.5    > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen D BMvaTerCaeTvw N.v.t.
201030 - Cumulatieve herwaarderingen D BMvaTerCuh N.v.t.
201030.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) D BMvaTerCuhBeg N.v.t.
201030.2    > Herwaarderingen D BMvaTerCuhHer N.v.t.
201030.3    > Afschrijving herwaarderingen      C BMvaTerCuhAfh N.v.t.
201030.4    > Desinvestering herwaarderingen      C BMvaTerCuhDeh N.v.t.
202000 Bedrijfsgebouwen BMvaBeg J J J N.v.t.
202010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BMvaBegVvp J J J N.v.t.
202010.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) D BMvaBegVvpBeg N.v.t.
202010.4    > Investeringen D BMvaBegVvpLie N.v.t.
202010.5    > Verwervingen via fusies en overnames D BMvaBegVvpAdo N.v.t.
202010.6    > Desinvesteringen      C BMvaBegVvpDes N.v.t.
202010.7    > Afstotingen      C BMvaBegVvpDda N.v.t.
202010.8    > Omrekeningsverschillen D BMvaBegVvpOmv N.v.t.
202010.9    > Overboekingen D BMvaBegVvpOve N.v.t.
202010.10    > Overige mutaties D BMvaBegVvpOvm N.v.t.
202015 - Actuele kostprijs D BMvaBegAkp N.v.t.
202015.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) D BMvaBegAkpBeg N.v.t.
202015.4    > Investeringen D BMvaBegAkpLie N.v.t.
202015.5    > Verwervingen via fusies en overnames D BMvaBegAkpAdo N.v.t.
202015.6    > Desinvesteringen      C BMvaBegAkpDes N.v.t.
202015.7    > Afstotingen      C BMvaBegAkpDda N.v.t.
202015.8    > Omrekeningsverschillen D BMvaBegAkpOmv N.v.t.
202015.9    > Overboekingen D BMvaBegAkpOve N.v.t.
202015.10    > Overige mutaties D BMvaBegAkpOvm N.v.t.
202020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BMvaBegCae J J J N.v.t.
202020.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)      C BMvaBegCaeBeg N.v.t.
202020.2    > Afschrijvingen      C BMvaBegCaeAfs N.v.t.
202020.3    > Afschrijving op desinvesteringen D BMvaBegCaeDca N.v.t.
202020.4    > Bijzondere waardeverminderingen      C BMvaBegCaeWvr N.v.t.
202020.5    > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen D BMvaBegCaeTvw N.v.t.
202030 - Cumulatieve herwaarderingen D BMvaBegCuh J N.v.t.
202030.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) D BMvaBegCuhBeg N.v.t.
202030.2    > Herwaarderingen D BMvaBegCuhHer N.v.t.
202030.3    > Afschrijving herwaarderingen      C BMvaBegCuhAfh N.v.t.
202030.4    > Desinvestering herwaarderingen      C BMvaBegCuhDeh N.v.t.
203000 Verbouwingen BMvaVer J J J N.v.t.
203010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BMvaVerVvp J J J N.v.t.
203010.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) D BMvaVerVvpBeg N.v.t.
203010.2    > Investeringen D BMvaVerVvpIna N.v.t.
203010.5    > Verwervingen via fusies en overnames D BMvaVerVvpAdo N.v.t.
203010.6    > Desinvesteringen      C BMvaVerVvpDes N.v.t.
203010.7    > Afstotingen      C BMvaVerVvpDda N.v.t.
203010.8    > Omrekeningsverschillen D BMvaVerVvpOmv N.v.t.
203010.9    > Overboekingen D BMvaVerVvpOve N.v.t.
203010.10    > Overige mutaties D BMvaVerVvpOvm N.v.t.
203015 - Actuele kostprijs D BMvaVerAkp N.v.t.
203015.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) D BMvaVerAkpBeg N.v.t.
203015.2    > Investeringen D BMvaVerAkpIna N.v.t.
203015.5    > Verwervingen via fusies en overnames D BMvaVerAkpAdo N.v.t.
203015.6    > Desinvesteringen      C BMvaVerAkpDes N.v.t.
203015.7    > Afstotingen      C BMvaVerAkpDda N.v.t.
203015.8    > Omrekeningsverschillen D BMvaVerAkpOmv N.v.t.
203015.9    > Overboekingen D BMvaVerAkpOve N.v.t.
203015.10    > Overige mutaties D BMvaVerAkpOvm N.v.t.
203020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BMvaVerCae J J J N.v.t.
203020.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)      C BMvaVerCaeBeg N.v.t.
203020.2    > Afschrijvingen      C BMvaVerCaeAfs N.v.t.
203020.3    > Afschrijving op desinvesteringen D BMvaVerCaeDca N.v.t.
203020.4    > Bijzondere waardeverminderingen      C BMvaVerCaeWvr N.v.t.
203020.5    > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen D BMvaVerCaeTvw N.v.t.
203030 - Cumulatieve herwaarderingen D BMvaVerCuh J N.v.t.
203030.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) D BMvaVerCuhBeg N.v.t.
203030.2    > Herwaarderingen D BMvaVerCuhHer N.v.t.
203030.3    > Afschrijving herwaarderingen      C BMvaVerCuhAfh N.v.t.
203030.4    > Desinvestering herwaarderingen      C BMvaVerCuhDeh N.v.t.
204000 Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie BVasVio N.v.t.
204010 - Kostprijs D BVasVioVvp N.v.t.
204010.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) D BVasVioVvpBeg N.v.t.
204010.2    > Initiële verkrijgingen D BVasVioVvpIna N.v.t.
204010.5    > Investeringen door overnames D BVasVioVvpAdo N.v.t.
204010.6    > Desinvesteringen      C BVasVioVvpDes N.v.t.
204010.8    > Omrekeningsverschillen D BVasVioVvpOmv N.v.t.
204010.9    > Overboekingen D BVasVioVvpOve N.v.t.
204010.10    > Overige mutaties D BVasVioVvpOvm N.v.t.
204010.11    > Uitgaven na eerste waardering D BVasVioVvpUne N.v.t.
204010.12    > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden D BVasVioVvpHcv N.v.t.
204010.13    > Afstotingen      C BVasVioVvpDda N.v.t.
204015 - Actuele kostprijs D BVasVioAkp N.v.t.
204015.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) D BVasVioAkpBeg N.v.t.
204015.2    > Initiële verkrijgingen D BVasVioAkpIna N.v.t.
204015.5    > Investeringen door overnames D BVasVioAkpAdo N.v.t.
204015.6    > Desinvesteringen      C BVasVioAkpDes N.v.t.
204015.8    > Omrekeningsverschillen D BVasVioAkpOmv N.v.t.
204015.9    > Overboekingen D BVasVioAkpOve N.v.t.
204015.10    > Overige mutaties D BVasVioAkpOvm N.v.t.
204015.11    > Uitgaven na eerste waardering D BVasVioAkpUne N.v.t.
204015.12    > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden D BVasVioAkpHcv N.v.t.
204015.13    > Afstotingen      C BVasVioAkpDda N.v.t.
204020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BVasVioCae N.v.t.
204020.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)      C BVasVioCaeBeg N.v.t.
204020.2    > Afschrijvingen      C BVasVioCaeAfs N.v.t.
204020.3    > Afschrijving op desinvesteringen D BVasVioCaeDca N.v.t.
204020.4    > Bijzondere waardeverminderingen      C BVasVioCaeWvr N.v.t.
204020.5    > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen D BVasVioCaeTvw N.v.t.
204020.6    > Overboeking van waardevermindering D BVasVioCaeOve N.v.t.
204020.7    > Desinvestering van waardevermindering D BVasVioCaeDes N.v.t.
204030 - Cumulatieve herwaarderingen D BVasVioCuh N.v.t.
204030.1    > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) D BVasVioCuhBeg N.v.t.
204030.2    > Resultaat als gevolg van aanpassingen van de reële waarde D BVasVioCuhRaw N.v.t.