Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Audittrail

RGS Dashboard > RGS Audittrail

Selectie
Balans
Winst en Verlies

Niveau 5 tonen
Selectie
Nieuwe RGS codes
Gewijzigd

RGS-code Omschrijving RGS-nr BW2 Reknr Omslagcode DC Vers Bran Bron
BIvaKouAkp Actuele kostprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101015 A.A.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaKouAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101015.1 A.A.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaKouAkpInv Investeringen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101015.2 A.A.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaKouAkpAdo Bij overname verkregen activa kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101015.3 A.A.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaKouAkpDes Desinvesteringen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101015.4 A.A.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaKouAkpDda Afstotingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101015.5 A.A.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaKouAkpOmv Omrekeningsverschillen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101015.6 A.A.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaKouAkpOvm Overige mutaties kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101015.7 A.A.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaKooAkp Actuele kostprijs kosten van ontwikkeling 102015 A.B.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaKooAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) kosten van ontwikkeling 102015.1 A.B.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaKooAkpInv Investeringen kosten van ontwikkeling 102015.2 A.B.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaKooAkpAdo Bij overname verkregen activa kosten van ontwikkeling 102015.3 A.B.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaKooAkpDes Desinvesteringen kosten van ontwikkeling 102015.4 A.B.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaKooAkpDda Afstotingen kosten van ontwikkeling 102015.5 A.B.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaKooAkpOmv Omrekeningsverschillen kosten van ontwikkeling 102015.6 A.B.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaKooAkpOvm Overige mutaties kosten van ontwikkeling 102015.7 A.B.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaCevAkp Actuele kostprijs concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106015 A.C.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaCevAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106015.1 A.C.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaCevAkpInv Investeringen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106015.2 A.C.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaCevAkpAdo Bij overname verkregen activa concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106015.3 A.C.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaCevAkpDes Desinvesteringen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106015.4 A.C.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaCevAkpDda Afstotingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106015.5 A.C.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaCevAkpOmv Omrekeningsverschillen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106015.6 A.C.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaCevAkpOvm Overige mutaties concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106015.7 A.C.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaGooAkp Actuele kostprijs goodwill 107015 A.D.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaGooAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) goodwill 107015.1 A.D.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaGooAkpInv Investeringen goodwill 107015.2 A.D.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaGooAkpAdo Bij overname verkregen activa goodwill 107015.3 A.D.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaGooAkpDes Desinvesteringen goodwill 107015.4 A.D.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaGooAkpDda Afstotingen goodwill 107015.5 A.D.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaGooAkpOmv Omrekeningsverschillen goodwill 107015.6 A.D.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaGooAkpOvm Overige mutaties goodwill 107015.7 A.D.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaVoiAkp Actuele kostprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015 A.E.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaVoiAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015.1 A.E.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaVoiAkpInv Investeringen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015.2 A.E.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaVoiAkpAdo Bij overname verkregen activa vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015.3 A.E.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaVoiAkpDes Desinvesteringen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015.4 A.E.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaVoiAkpDda Afstotingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015.5 A.E.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaVoiAkpOmv Omrekeningsverschillen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015.6 A.E.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaVoiAkpOvm Overige mutaties vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015.7 A.E.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaBouAkp Actuele kostprijs bouwclaims 105015 A.K.A1 D 3.3 Wonen NIEUW
BIvaBouAkpBeg Beginbalans bouwclaims 105015.1 A.K.A110 D 3.3 Wonen NIEUW
BIvaBouAkpInv Investeringen bouwclaims 105015.2 A.K.A120 D 3.3 Wonen NIEUW
BIvaBouAkpAdo Aankopen door overnames bouwclaims 105015.3 A.K.A130 D 3.3 Wonen NIEUW
BIvaBouAkpDes Desinvesteringen bouwclaims 105015.4 A.K.A140 C 3.3 Wonen NIEUW
BIvaBouAkpDda Desinvesteringen door afstotingen bouwclaims 105015.5 A.K.A150 C 3.3 Wonen NIEUW
BIvaBouAkpOmv Omrekeningsverschillen bouwclaims 105015.6 A.K.A180 D 3.3 Wonen NIEUW
BIvaBouAkpOvm Overige mutaties bouwclaims 105015.7 A.K.A190 D 3.3 Wonen NIEUW
BIvaOivAkp Actuele kostprijs overige immateriële vaste activa 110015 A.Z.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaOivAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) overige immateriële vaste activa 110015.1 A.Z.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaOivAkpInv Investeringen overige immateriële vaste activa 110015.2 A.Z.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaOivAkpAdo Bij overname verkregen activa overige immateriële vaste activa 110015.3 A.Z.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaOivAkpDes Desinvesteringen overige immateriële vaste activa 110015.4 A.Z.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaOivAkpDda Afstotingen overige immateriële vaste activa 110015.5 A.Z.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaOivAkpOmv Omrekeningsverschillen overige immateriële vaste activa 110015.6 A.Z.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaOivAkpOvm Overige mutaties overige immateriële vaste activa 110015.7 A.Z.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTerAkp Actuele kostprijs terreinen 201015 B.A.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTerAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) terreinen 201015.1 B.A.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTerAkpIna Investeringen terreinen 201015.2 B.A.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTerAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames terreinen 201015.4 B.A.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTerAkpDes Desinvesteringen terreinen 201015.5 B.A.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTerAkpDda Afstotingen terreinen 201015.6 B.A.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTerAkpOmv Omrekeningsverschillen terreinen 201015.7 B.A.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTerAkpOve Overboekingen terreinen 201015.8 B.A.A185 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTerAkpOvm Overige mutaties terreinen 201015.9 B.A.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBegAkp Actuele kostprijs bedrijfsgebouwen 202015 B.B.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBegAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) bedrijfsgebouwen 202015.1 B.B.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBegAkpLie Investeringen bedrijfsgebouwen 202015.4 B.B.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBegAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames bedrijfsgebouwen 202015.5 B.B.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBegAkpDes Desinvesteringen bedrijfsgebouwen 202015.6 B.B.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBegAkpDda Afstotingen bedrijfsgebouwen 202015.7 B.B.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBegAkpOmv Omrekeningsverschillen bedrijfsgebouwen 202015.8 B.B.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBegAkpOve Overboekingen bedrijfsgebouwen 202015.9 B.B.A185 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBegAkpOvm Overige mutaties bedrijfsgebouwen 202015.10 B.B.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVerAkp Actuele kostprijs verbouwingen 203015 B.C.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVerAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) verbouwingen 203015.1 B.C.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVerAkpIna Investeringen verbouwingen 203015.2 B.C.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVerAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames verbouwingen 203015.5 B.C.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVerAkpDes Desinvesteringen verbouwingen 203015.6 B.C.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVerAkpDda Afstotingen verbouwingen 203015.7 B.C.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVerAkpOmv Omrekeningsverschillen verbouwingen 203015.8 B.C.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVerAkpOve Overboekingen verbouwingen 203015.9 B.C.A185 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVerAkpOvm Overige mutaties verbouwingen 203015.10 B.C.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaMeiAkp Actuele kostprijs machines en installaties 210015 B.D.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaMeiAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) machines en installaties 210015.1 B.D.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaMeiAkpIna Investeringen machines en installaties 210015.2 B.D.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaMeiAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames machines en installaties 210015.5 B.D.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaMeiAkpDes Desinvesteringen machines en installaties 210015.6 B.D.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaMeiAkpDda Afstotingen machines en installaties 210015.7 B.D.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaMeiAkpOmv Omrekeningsverschillen machines en installaties 210015.8 B.D.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaMeiAkpOve Overboekingen machines en installaties 210015.9 B.D.A185 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaMeiAkpOvm Overige mutaties machines en installaties 210015.10 B.D.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaObeAkp Actuele kostprijs andere vaste bedrijfsmiddelen 214015 B.E.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaObeAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) andere vaste bedrijfsmiddelen 214015.1 B.E.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaObeAkpIna Investeringen andere vaste bedrijfsmiddelen 214015.2 B.E.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaObeAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames andere vaste bedrijfsmiddelen 214015.5 B.E.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaObeAkpDes Desinvesteringen andere vaste bedrijfsmiddelen 214015.6 B.E.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaObeAkpDda Afstotingen andere vaste bedrijfsmiddelen 214015.7 B.E.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaObeAkpOmv Omrekeningsverschillen andere vaste bedrijfsmiddelen 214015.8 B.E.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaObeAkpOve Overboekingen andere vaste bedrijfsmiddelen 214015.9 B.E.A185 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaObeAkpOvm Overige mutaties andere vaste bedrijfsmiddelen 214015.10 B.E.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBeiAkp Actuele kostprijs inventaris 215015 B.H.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBeiAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) inventaris 215015.1 B.H.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBeiAkpIna Investeringen inventaris 215015.2 B.H.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBeiAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames inventaris 215015.5 B.H.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBeiAkpDes Desinvesteringen inventaris 215015.6 B.H.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBeiAkpDda Afstotingen inventaris 215015.7 B.H.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBeiAkpOmv Omrekeningsverschillen inventaris 215015.8 B.H.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBeiAkpOve Overboekingen inventaris 215015.9 B.H.A185 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBeiAkpOvm Overige mutaties inventaris 215015.10 B.H.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTevAkp Actuele kostprijs automobielen en overige transportmiddelen 213015 B.I.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTevAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) automobielen en overige transportmiddelen 213015.1 B.I.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTevAkpIna Investeringen automobielen en overige transportmiddelen 213015.2 B.I.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTevAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames automobielen en overige transportmiddelen 213015.5 B.I.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTevAkpDes Desinvesteringen automobielen en overige transportmiddelen 213015.6 B.I.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTevAkpDda Afstotingen automobielen en overige transportmiddelen 213015.7 B.I.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTevAkpOmv Omrekeningsverschillen automobielen en overige transportmiddelen 213015.8 B.I.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTevAkpOve Overboekingen automobielen en overige transportmiddelen 213015.9 B.I.A185 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTevAkpOvm Overige mutaties automobielen en overige transportmiddelen 213015.10 B.I.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaHuuAkp Actuele kostprijs huurdersinvesteringen 209015 B.L.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaHuuAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) huurdersinvesteringen 209015.1 B.L.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaHuuAkpIna Investeringen huurdersinvesteringen 209015.2 B.L.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaHuuAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames huurdersinvesteringen 209015.5 B.L.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaHuuAkpDes Desinvesteringen huurdersinvesteringen 209015.6 B.L.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaHuuAkpDda Afstotingen huurdersinvesteringen 209015.7 B.L.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaHuuAkpOmv Omrekeningsverschillen huurdersinvesteringen 209015.8 B.L.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaHuuAkpOve Overboekingen huurdersinvesteringen 209015.9 B.L.A185 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaHuuAkpOvm Overige mutaties huurdersinvesteringen 209015.10 B.L.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVliAkp Actuele kostprijs vliegtuigen 211015 B.M.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVliAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vliegtuigen 211015.1 B.M.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVliAkpIna Investeringen vliegtuigen 211015.2 B.M.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVliAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames vliegtuigen 211015.5 B.M.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVliAkpDes Desinvesteringen vliegtuigen 211015.6 B.M.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVliAkpDda Afstotingen vliegtuigen 211015.7 B.M.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVliAkpOmv Omrekeningsverschillen vliegtuigen 211015.8 B.M.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVliAkpOve Overboekingen vliegtuigen 211015.9 B.M.A185 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVliAkpOvm Overige mutaties vliegtuigen 211015.10 B.M.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaSchAkp Actuele kostprijs schepen 212015 B.N.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaSchAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) schepen 212015.1 B.N.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaSchAkpIna Investeringen schepen 212015.2 B.N.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaSchAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames schepen 212015.5 B.N.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaSchAkpDes Desinvesteringen schepen 212015.6 B.N.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaSchAkpDda Afstotingen schepen 212015.7 B.N.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaSchAkpOmv Omrekeningsverschillen schepen 212015.8 B.N.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaSchAkpOve Overboekingen schepen 212015.9 B.N.A185 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaSchAkpOvm Overige mutaties schepen 212015.10 B.N.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVbiAkp Actuele kostprijs vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216015 B.U.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVbiAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216015.1 B.U.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVbiAkpIna Investeringen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216015.2 B.U.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVbiAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216015.5 B.U.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVbiAkpDes Desinvesteringen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216015.6 B.U.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVbiAkpDda Afstotingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216015.7 B.U.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVbiAkpOmv Omrekeningsverschillen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216015.8 B.U.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVbiAkpOve Overboekingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216015.9 B.U.A185 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVbiAkpOvm Overige mutaties vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216015.10 B.U.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVmvAkp Actuele kostprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216115 B.V.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVmvAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216115.1 B.V.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVmvAkpIna Investeringen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216115.2 B.V.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVmvAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216115.5 B.V.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVmvAkpDes Desinvesteringen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216115.6 B.V.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVmvAkpDda Afstotingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216115.7 B.V.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVmvAkpOmv Omrekeningsverschillen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216115.8 B.V.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVmvAkpOve Overboekingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216115.9 B.V.A185 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVmvAkpOvm Overige mutaties vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216115.10 B.V.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaNadAkp Actuele kostprijs niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217015 B.W.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaNadAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217015.1 B.W.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaNadAkpIna Investeringen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217015.2 B.W.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaNadAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217015.5 B.W.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaNadAkpDes Desinvesteringen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217015.6 B.W.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaNadAkpDda Afstotingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217015.7 B.W.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaNadAkpOmv Omrekeningsverschillen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217015.8 B.W.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaNadAkpOve Overboekingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217015.9 B.W.A185 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaNadAkpOvm Overige mutaties niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217015.10 B.W.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaOrzAkp Actuele kostprijs ten dienste van de exploitatie 218015 B.X.A1 D 3.3 Wonen NIEUW
BMvaOrzAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) ten dienste van de exploitatie 218015.1 B.X.A110 D 3.3 Wonen NIEUW
BMvaOrzAkpIna Investeringen ten dienste van de exploitatie 218015.2 B.X.A120 D 3.3 Wonen NIEUW
BMvaOrzAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames ten dienste van de exploitatie 218015.5 B.X.A130 D 3.3 Wonen NIEUW
BMvaOrzAkpDes Desinvesteringen ten dienste van de exploitatie 218015.6 B.X.A140 C 3.3 Wonen NIEUW
BMvaOrzAkpDda Afstotingen ten dienste van de exploitatie 218015.7 B.X.A150 C 3.3 Wonen NIEUW
BMvaOrzAkpOmv Omrekeningsverschillen ten dienste van de exploitatie 218015.8 B.X.A180 D 3.3 Wonen NIEUW
BMvaOrzAkpOve Overboekingen ten dienste van de exploitatie 218015.9 B.X.A185 D 3.3 Wonen NIEUW
BMvaOrzAkpOvm Overige mutaties ten dienste van de exploitatie 218015.10 B.X.A190 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasVioAkp Actuele kostprijs vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 204015 C.A.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasVioAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 204015.1 C.A.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasVioAkpIna Initiële verkrijgingen 204015.2 C.A.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasVioAkpUne Uitgaven na eerste waardering 204015.11 C.A.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasVioAkpAdo Investeringen door overnames 204015.5 C.A.A140 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasVioAkpHcv Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 204015.12 C.A.A145 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasVioAkpDes Desinvesteringen 204015.6 C.A.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasVioAkpDda Afstotingen 204015.13 C.A.A155 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasVioAkpOmv Omrekeningsverschillen 204015.8 C.A.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasVioAkpOve Overboekingen 204015.9 C.A.A185 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasVioAkpOvm Overige mutaties 204015.10 C.A.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasSviAkp Actuele kostprijs vastgoedbeleggingen in exploitatie 205015 C.B.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasSviAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vastgoedbeleggingen in exploitatie 205015.1 C.B.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasSviAkpIna Initiële verkrijgingen 205015.2 C.B.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasSviAkpUne Uitgaven na eerste waardering 205015.11 C.B.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasSviAkpAdo Investeringen door overnames 205015.5 C.B.A140 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasSviAkpHcv Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 205015.12 C.B.A145 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasSviAkpDes Desinvesteringen 205015.6 C.B.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasSviAkpDda Afstotingen 205015.13 C.B.A155 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasSviAkpOmv Omrekeningsverschillen 205015.8 C.B.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasSviAkpOve Overboekingen 205015.9 C.B.A185 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasSviAkpOvm Overige mutaties 205015.10 C.B.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasSviAkpHnd Herclassificaties van en naar vastgoed Niet Daeb 205015.14 C.B.A195 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasCviAkp Actuele kostprijs Niet-Daeb- vastgoed in exploitatie 206015 C.C.A1 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasCviAkpBeg Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie 206015.1 C.C.A110 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasCviAkpIna Initiële verkrijgingen 206015.2 C.C.A120 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasCviAkpUne Uitgaven na eerste waardering 206015.11 C.C.A130 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasCviAkpAdo Aankopen door overnames commercieel vastgoed in exploitatie 206015.5 C.C.A140 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasCviAkpHcv Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 206015.12 C.C.A145 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasCviAkpDes Desinvesteringen commercieel vastgoed in exploitatie 206015.6 C.C.A150 C 3.3 Wonen NIEUW
BVasCviAkpDda Afstotingen 206015.13 C.C.A155 C 3.3 Wonen NIEUW
BVasCviAkpOmv Omrekeningsverschillen commercieel vastgoed in exploitatie 206015.8 C.C.A180 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasCviAkpOve Overboekingen commercieel vastgoed in exploitatie 206015.9 C.C.A185 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasCviAkpOvm Overige mutaties commercieel vastgoed in exploitatie 206015.10 C.C.A190 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasCviAkpHcd Herclassificaties van en naar vastgoed Daeb 206015.14 C.C.A195 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasOzvAkp Actuele kostprijs onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015 C.D.A1 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasOzvAkpBeg Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.1 C.D.A110 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasOzvAkpIna Investeringen nieuw aangeschaft onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.2 C.D.A120 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasOzvAkpUne Uitgaven na eerste waardering 207015.11 C.D.A130 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasOzvAkpAdo Aankopen door overnames onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.5 C.D.A140 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasOzvAkpHcv Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 207015.12 C.D.A145 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasOzvAkpDes Desinvesteringen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.6 C.D.A150 C 3.3 Wonen NIEUW
BVasOzvAkpDda Afstotingen 207015.13 C.D.A155 C 3.3 Wonen NIEUW
BVasOzvAkpOmv Omrekeningsverschillen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.8 C.D.A180 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasOzvAkpOve Overboekingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.9 C.D.A185 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasOzvAkpOvm Overige mutaties onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.10 C.D.A190 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaOvrVobBea Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 1 (langlopend) 309020.6 D.H.A060 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVobBeb Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 2 (langlopend) 309020.7 D.H.A070 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVobBec Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 3 (langlopend) 309020.8 D.H.A080 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVobBed Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 4 (langlopend) 309020.9 D.H.A090 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVobBee Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 5 (langlopend) 309020.10 D.H.A100 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVobBef Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 1 (langlopend) 309020.11 D.H.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVobBeg Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 2 (langlopend) 309020.12 D.H.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVobBeh Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 3 (langlopend) 309020.13 D.H.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVobBei Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 4 (langlopend) 309020.14 D.H.A140 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVobBej Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 5 (langlopend) 309020.15 D.H.A150 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVoa Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties bestuurders (langlopend) 309120 D.H.AA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVoaBe1 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op bestuurders 1 (langlopend) 309120.1 D.H.AA10 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVoaBe2 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op bestuurders 2 (langlopend) 309120.2 D.H.AA20 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVoaBe3 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op bestuurders 3 (langlopend) 309120.3 D.H.AA30 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVoaBe4 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op bestuurders 4 (langlopend) 309120.4 D.H.AA40 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVoaBe5 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op bestuurders 5 (langlopend) 309120.5 D.H.AA50 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVoaBea Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 1 (langlopend) 309120.6 D.H.AA60 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVoaBeb Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 2 (langlopend) 309120.7 D.H.AA70 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVoaBec Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 3 (langlopend) 309120.8 D.H.AA80 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVoaBed Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 4 (langlopend) 309120.9 D.H.AA90 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVoaBee Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 5 (langlopend) 309120.10 D.H.AA95 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgbBea Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 1 309021.6 D.H.B060 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgbBeb Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 2 309021.7 D.H.B070 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgbBec Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 3 309021.8 D.H.B080 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgbBed Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 4 309021.9 D.H.B090 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgbBee Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 5 309021.10 D.H.B100 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgbBef Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 1 309021.11 D.H.B110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgbBeg Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 2 309021.12 D.H.B120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgbBeh Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 3 309021.13 D.H.B130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgbBei Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 4 309021.14 D.H.B140 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgbBej Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 5 309021.15 D.H.B150 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVga Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders (langlopend) 309121 D.H.BA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgaBe1 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen bestuurders 1 309121.1 D.H.BA10 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgaBe2 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen bestuurders 2 309121.2 D.H.BA20 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgaBe3 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen bestuurders 3 309121.3 D.H.BA30 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgaBe4 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen bestuurders 4 309121.4 D.H.BA40 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgaBe5 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen bestuurders 5 309121.5 D.H.BA50 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgaBea Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 1 309121.6 D.H.BA60 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgaBeb Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 2 309121.7 D.H.BA70 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgaBec Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 3 309121.8 D.H.BA80 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgaBed Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 4 309121.9 D.H.BA90 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgaBee Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 5 309121.10 D.H.BA95 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVocBea Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 1 309022.6 D.H.C060 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVocBeb Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 2 309022.7 D.H.C070 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVocBec Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 3 309022.8 D.H.C080 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVocBed Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 4 309022.9 D.H.C090 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVocBee Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 5 309022.10 D.H.C100 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVocBef Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 1 309022.11 D.H.C110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVocBeg Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 2 309022.12 D.H.C120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVocBeh Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 3 309022.13 D.H.C130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVocBei Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 4 309022.14 D.H.C140 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVocBej Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 5 309022.15 D.H.C150 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVca Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties commissarissen (langlopend) 309122 D.H.CA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVcaBe1 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op commissaris 1 309122.1 D.H.CA10 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVcaBe2 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op commissaris 2 309122.2 D.H.CA20 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVcaBe3 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op commissaris 3 309122.3 D.H.CA30 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVcaBe4 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op commissaris 4 309122.4 D.H.CA40 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVcaBe5 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op commissaris 5 309122.5 D.H.CA50 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVcaBea Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties commissaris 1 309122.6 D.H.CA60 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVcaBeb Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties commissaris 2 309122.7 D.H.CA70 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVcaBec Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties commissaris 3 309122.8 D.H.CA80 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVcaBed Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties commissaris 4 309122.9 D.H.CA90 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVcaBee Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties commissaris 5 309122.10 D.H.CA95 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgcBea Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 1 309023.6 D.H.D060 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgcBeb Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 2 309023.7 D.H.D070 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgcBec Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 3 309023.8 D.H.D080 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgcBed Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 4 309023.9 D.H.D090 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgcBee Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 5 309023.10 D.H.D100 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgcBef Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 1 309023.11 D.H.D110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgcBeg Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 2 309023.12 D.H.D120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgcBeh Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 3 309023.13 D.H.D130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgcBei Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 4 309023.14 D.H.D140 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgcBej Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 5 309023.15 D.H.D150 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVaw Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties gewezen commissarissen (langlopend) 309123 D.H.DA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVawBe1 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen commissaris 1 309123.1 D.H.DA10 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVawBe2 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen commissaris 2 309123.2 D.H.DA20 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVawBe3 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen commissaris 3 309123.3 D.H.DA30 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVawBe4 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen commissaris 4 309123.4 D.H.DA40 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVawBe5 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen commissaris 5 309123.5 D.H.DA50 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVawBea Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 1 309123.6 D.H.DA60 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVawBeb Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 2 309123.7 D.H.DA70 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVawBec Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 3 309123.8 D.H.DA80 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVawBed Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 4 309123.9 D.H.DA90 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVawBee Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 5 309123.10 D.H.DA95 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvlBea Toename vorderingen op lid 1 309024.6 D.H.E060 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvlBeb Toename vorderingen op lid 2 309024.7 D.H.E070 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvlBec Toename vorderingen op lid 3 309024.8 D.H.E080 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvlBed Toename vorderingen op lid 4 309024.9 D.H.E090 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvlBee Toename vorderingen op lid 5 309024.10 D.H.E100 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvlBef Overige mutaties vorderingen op lid 1 309024.11 D.H.E110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvlBeg Overige mutaties vorderingen op lid 2 309024.12 D.H.E120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvlBeh Overige mutaties vorderingen op lid 3 309024.13 D.H.E130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvlBei Overige mutaties vorderingen op lid 4 309024.14 D.H.E140 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvlBej Overige mutaties vorderingen op lid 5 309024.15 D.H.E150 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvc Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten aan leden (Langlopend) 309124 D.H.EA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvcBe1 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op lid 1 309124.1 D.H.EA10 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvcBe2 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op lid 2 309124.2 D.H.EA20 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvcBe3 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op lid 3 309124.3 D.H.EA30 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvcBe4 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op lid 4 309124.4 D.H.EA40 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvcBe5 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op lid 5 309124.5 D.H.EA50 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvcBea Aflossing / afname leningen en voorschotten lid 1 309124.6 D.H.EA60 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvcBeb Aflossing / afname leningen en voorschotten lid 2 309124.7 D.H.EA70 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvcBec Aflossing / afname leningen en voorschotten lid 3 309124.8 D.H.EA80 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvcBed Aflossing / afname leningen en voorschotten lid 4 309124.9 D.H.EA90 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvcBee Aflossing / afname leningen en voorschotten lid 5 309124.10 D.H.EA95 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvaBea Toename vorderingen op aandeelhouder 1 309025.6 D.H.F060 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvaBeb Toename vorderingen op aandeelhouder 2 309025.7 D.H.F070 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvaBec Toename vorderingen op aandeelhouder 3 309025.8 D.H.F080 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvaBed Toename vorderingen op aandeelhouder 4 309025.9 D.H.F090 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvaBee Toename vorderingen op aandeelhouder 5 309025.10 D.H.F100 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvaBef Overige mutaties vorderingen op aandeelhouder 1 309025.11 D.H.F110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvaBeg Overige mutaties vorderingen op aandeelhouder 2 309025.12 D.H.F120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvaBeh Overige mutaties vorderingen op aandeelhouder 3 309025.13 D.H.F130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvaBei Overige mutaties vorderingen op aandeelhouder 4 309025.14 D.H.F140 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvaBej Overige mutaties vorderingen op aandeelhouder 5 309025.15 D.H.F150 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvc Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend) 309125 D.H.FA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvcBe1 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op aandeelhouder 1 309125.1 D.H.FA10 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvcBe2 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op aandeelhouder 2 309125.2 D.H.FA20 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvcBe3 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op aandeelhouder 3 309125.3 D.H.FA30 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvcBe4 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op aandeelhouder 4 309125.4 D.H.FA40 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvcBe5 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op aandeelhouder 5 309125.5 D.H.FA50 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvcBea Aflossing / afname vorderingen op aandeelhouder 1 309125.6 D.H.FA60 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvcBeb Aflossing / afname vorderingen op aandeelhouder 2 309125.7 D.H.FA70 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvcBec Aflossing / afname vorderingen op aandeelhouder 3 309125.8 D.H.FA80 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvcBed Aflossing / afname vorderingen op aandeelhouder 4 309125.9 D.H.FA90 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvcBee Aflossing / afname vorderingen op aandeelhouder 5 309125.10 D.H.FA95 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrTslBea Toename te vorderen subsidie 1 309009.4 D.H.G060 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrTslBeb Toename te vorderen subsidie 2 309009.5 D.H.G070 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrTslBec Toename te vorderen subsidie 3 309009.6 D.H.G080 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrTslBef Overige mutaties te vorderen subsidie 1 309009.7 D.H.G110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrTslBeg Overige mutaties te vorderen subsidie 2 309009.8 D.H.G120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrTslBeh Overige mutaties te vorderen subsidie 3 309009.9 D.H.G130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrTsc Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen te vorderen subsidies (langlopend) 309019 D.H.GA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrTscBe1 Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen subsidies 1 309019.1 D.H.GA10 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrTscBe2 Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen subsidies 2 309019.2 D.H.GA20 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrTscBe3 Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen subsidies 3 309019.3 D.H.GA30 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrTscBea Aflossing / afname te vorderen subsidies 1 309019.4 D.H.GA60 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrTscBeb Aflossing / afname te vorderen subsidies 2 309019.5 D.H.GA70 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrTscBec Aflossing / afname te vorderen subsidies 3 309019.6 D.H.GA80 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrWaaBea Toename waarborgsom 1 309050.4 D.H.H060 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrWaaBeb Toename waarborgsom 2 309050.5 D.H.H070 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrWaaBec Toename waarborgsom 3 309050.6 D.H.H080 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrWaaBef Overige mutaties waarborgsom 1 309050.7 D.H.H110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrWaaBeg Overige mutaties waarborgsom 2 309050.8 D.H.H120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrWaaBeh Overige mutaties waarborgsom 3 309050.9 D.H.H130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrWac Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen waarborgsommen (langlopend) 309150 D.H.HA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrWacBe1 Beginbalans cumulatieve aflossing waarborgsom 1 309150.1 D.H.HA10 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrWacBe2 Beginbalans cumulatieve aflossing waarborgsom 2 309150.2 D.H.HA20 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrWacBe3 Beginbalans cumulatieve aflossing waarborgsom 3 309150.3 D.H.HA30 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrWacBea Aflossing / afname waarborgsom 1 309150.4 D.H.HA60 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrWacBeb Aflossing / afname waarborgsom 2 309150.5 D.H.HA70 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrWacBec Aflossing / afname waarborgsom 3 309150.6 D.H.HA80 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLedBea Toename ledenrekening 1 309039.4 D.H.I060 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLedBeb Toename ledenrekening 2 309039.5 D.H.I070 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLedBec Toename ledenrekening 3 309039.6 D.H.I080 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLedBef Overige mutaties ledenrekening 1 309039.7 D.H.I110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLedBeg Overige mutaties ledenrekening 2 309039.8 D.H.I120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLedBeh Overige mutaties ledenrekening 3 309039.9 D.H.I130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLec Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen ledenrekeningen (langlopend) 309139 D.H.IA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLecBe1 Beginbalans cumulatieve aflossing ledenrekening 1 309139.1 D.H.IA10 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLecBe2 Beginbalans cumulatieve aflossing ledenrekening 2 309139.2 D.H.IA20 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLecBe3 Beginbalans cumulatieve aflossing ledenrekening 3 309139.3 D.H.IA30 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLecBea Aflossing / afname ledenrekening 1 309139.4 D.H.IA60 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLecBeb Aflossing / afname ledenrekening 2 309139.5 D.H.IA70 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLecBec Aflossing / afname ledenrekening 3 309139.6 D.H.IA80 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrOvlBea Toename overige financiële vaste activa 1 309029.4 D.H.J060 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrOvlBeb Toename overige financiële vaste activa 2 309029.5 D.H.J070 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrOvlBec Toename overige financiële vaste activa 3 309029.6 D.H.J080 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrOvlBef Overige mutaties overige financiële vaste activa 1 309029.7 D.H.J110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrOvlBeg Overige mutaties overige financiële vaste activa 2 309029.8 D.H.J120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrOvlBeh Overige mutaties overige financiële vaste activa 3 309029.9 D.H.J130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrOvc Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen overige financiële vaste activa (langlopend) 309129 D.H.JA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrOvcBe1 Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) cumulatieve aflossing overige financiële vaste activa 1 (langlopend) 309129.1 D.H.JA10 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrOvcBe2 Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) cumulatieve aflossing overige financiële vaste activa 2 (langlopend) 309129.2 D.H.JA20 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrOvcBe3 Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) cumulatieve aflossing overige financiële vaste activa 3 (langlopend) 309129.3 D.H.JA30 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrOvcBea Aflossing / afname overige financiële vaste activa 1 309129.4 D.H.JA60 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrOvcBeb Aflossing / afname overige financiële vaste activa 2 309129.5 D.H.JA70 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrOvcBec Aflossing / afname overige financiële vaste activa 3 309129.6 D.H.JA80 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaSubSubBea Toename te vorderen BWS-subsidie 1 310010.6 D.J.A060 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSubBeb Toename te vorderen BWS-subsidie 2 310010.7 D.J.A070 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSubBec Toename te vorderen BWS-subsidie 3 310010.8 D.J.A080 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSubBed Toename te vorderen BWS-subsidie 4 310010.9 D.J.A090 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSubBee Toename te vorderen BWS-subsidie 5 310010.10 D.J.A100 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSubBef Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 1 310010.11 D.J.A110 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSubBeg Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 2 310010.12 D.J.A120 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSubBeh Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 3 310010.13 D.J.A130 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSubBei Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 4 310010.14 D.J.A140 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSubBej Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 5 310010.15 D.J.A150 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSuc Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen te vorderen BWS-subsidies (langlopend) 310020 D.J.B C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSucBe1 Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 1 310020.1 D.J.B010 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSucBe2 Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 2 310020.2 D.J.B020 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSucBe3 Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 3 310020.3 D.J.B030 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSucBe4 Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 4 310020.4 D.J.B040 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSucBe5 Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 5 310020.5 D.J.B050 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSucBea Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 1 310020.6 D.J.B060 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSucBeb Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 2 310020.7 D.J.B070 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSucBec Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 3 310020.8 D.J.B080 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSucBed Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 4 310020.9 D.J.B090 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSucBee Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 5 310020.10 D.J.B095 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaIlgIlgBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) hoofdsom interne lening 330010.1 D.L.A010 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaIlgIlgOvm Overige mutaties hoofdsom interne lening 330010.3 D.L.A010 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaIlgIlgInv Toename hoofdsom interne lening 330010.2 D.L.A020 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaIlgAilBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) interne Lening 330020.1 D.L.B010 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaIlgAilAfl Aflossing / afname in boekjaar interne Lening 330020.2 D.L.B020 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmNvmBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) netto vermogenswaarde niet-Daeb 340010.1 D.M.A010 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmNvmInv Investeringen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340010.2 D.M.A020 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmNvmAdo Bij overname verkregen activa netto vermogenswaarde niet-Daeb 340010.3 D.M.A030 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmNvmDes Desinvesteringen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340010.4 D.M.A040 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmNvmDda Afstotingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340010.5 D.M.A050 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmNvmOmv Omrekeningsverschillen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340010.9 D.M.A080 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmNvmOvm Overige mutaties netto vermogenswaarde niet-Daeb 340010.10 D.M.A090 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmCae Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340020 D.M.B C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmCaeBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) netto vermogenswaarde niet-Daeb 340020.1 D.M.B010 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmCaeAfs Afschrijvingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340020.2 D.M.B020 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmCaeDca Afschrijving op desinvesteringen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340020.3 D.M.B030 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340020.4 D.M.B040 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340020.5 D.M.B050 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmCuh Cumulatieve herwaarderingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340030 D.M.C D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmCuhBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) netto vermogenswaarde niet-Daeb 340030.1 D.M.C010 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmCuhHer Herwaarderingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340030.2 D.M.C020 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmCuhAir Aandeel in resultaat deelnemingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340030.5 D.M.C030 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmCuhDvd Dividend van deelnemingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340030.6 D.M.C040 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmCuhAfh Afschrijving herwaardering 340030.7 D.M.C050 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmCuhDeh Desinvestering herwaardering 340030.8 D.M.C060 D 3.3 Wonen NIEUW
BVorVlc Vorderingen op leden van de coöperatie 1103300 G.E D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVorVlcLi1 Vorderingen op lid A van de coöperatie 1103310 G.E.A BSchSlcLi1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVorVlcLi2 Vorderingen op lid B van de coöperatie 1103320 G.E.B BSchSlcLi2 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVorVlcLi3 Vorderingen op lid C van de coöperatie 1103330 G.E.C BSchSlcLi3 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVorVlcLi4 Vorderingen op lid D van de coöperatie 1103340 G.E.D BSchSlcLi4 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVorVlcLi5 Vorderingen op lid E van de coöperatie 1103350 G.E.E BSchSlcLi5 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVorOvaPen Pensioenvordering onder overlopende activa 1104100 G.L.Z.Z030 BSchOpaPen D 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivSevCoo Kapitaal participatie coöperatie eigen vermogen 509065 J.B.C C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivSevCooBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen participatie 509065.1 J.B.C010 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivSevCooKap Kapitaalmutaties eigen vermogen participatie 509065.2 J.B.C020 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivSevCooKac Kapitaalcorrecties eigen vermogen participatie 509065.3 J.B.C030 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivSevCooOvm Overige mutaties eigen vermogen participatie 509065.4 J.B.C040 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOvrCor Continuïteitsreserve 506006 J.K.D C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOvrCorBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 506006.1 J.K.D010 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOvrCorToe Toevoegingen aan reserves en fondsen 506006.2 J.K.D060 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOvrCorOnt Onttrekkingen uit reserves en fondsen 506006.3 J.K.D070 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOvrCorVrv Vrijval van reserves en fondsen 506006.4 J.K.D080 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOvrCorOve Overboekingen van reserves en fondsen 506006.5 J.K.D090 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOvrCorHer Herwaarderingen 506006.6 J.K.D110 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOvrCorRsw Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen 506006.7 J.K.D120 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOvrCorRtw Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen 506006.8 J.K.D125 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOvrCorRfh Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel 506006.9 J.K.D130 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOvrCorRom Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen 506006.10 J.K.D140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOvrCorRbw Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen 506006.11 J.K.D150 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOvrCorRfi Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten 506006.12 J.K.D200 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOvrCorOvm Overige mutaties 506006.13 J.K.D230 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOreUpd Uit te keren preferent dividend die in mindering wordt gebracht op het resultaat na belastingen 506040 J.L.D C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOreUpdBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 506040.1 J.L.D010 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOreUpdDiv Dividenduitkeringen 506040.2 J.L.D080 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOreUpdOve Overboekingen 506040.3 J.L.D090 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOreUpdAll Allocatie van het resultaat 506040.4 J.L.D100 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOreUpdOvm Overige mutaties 506040.14 J.L.D230 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasVobVobBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vooruit ontvangen op bestellingen 806060.1 L.F.A010 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasVobVobToe Toename vooruit ontvangen op bestellingen (langlopend) 806060.2 L.F.A020 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasVobVobBir Bijschrijving rente / oprenting vooruit ontvangen op bestellingen (langlopend) 806060.3 L.F.A030 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasVobVobOwv Overige waardeveranderingen vooruit ontvangen op bestellingen (langlopend) 806060.4 L.F.A040 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasVobVoc Cumulatieve aflossingen vooruitontvangen op bestellingen (langlopend) 806061 L.F.B D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasVobVocBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) cumulatieve aflossingen vooruit ontvangen op bestellingen 806061.1 L.F.B010 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasVobVocAfl Afname in boekjaar vooruit ontvangen op bestellingen (langlopend) 806061.2 L.F.B020 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasVobVocAvp Afname (overboeking naar kortlopend) vooruit ontvangen op bestellingen 806061.3 L.F.B030 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSalSalBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) schulden aan leveranciers en handelskredieten 806070.1 L.G.A010 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSalSalToe Toename schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) 806070.2 L.G.A020 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSalSalBir Bijschrijving rente / oprenting schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) 806070.3 L.G.A030 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSalSalOwv Overige waardeveranderingen schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) 806070.4 L.G.A040 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSalSac Cumulatieve aflossingen schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) 806071 L.G.B D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSalSacBeg Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) schulden aan leveranciers en handelskredieten 806071.1 L.G.B010 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSalSacAfl Afname in boekjaar schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) 806071.2 L.G.B020 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSalSacAvp Afname (overboeking naar kortlopend) schulden aan leveranciers en handelskredieten 806071.3 L.G.B030 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasTbwTbwBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te betalen wissels en cheques 806080.1 L.H.A010 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasTbwTbwToe Toename te betalen wissels en cheques (langlopend) 806080.2 L.H.A020 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasTbwTbwBir Bijschrijving rente / oprenting te betalen wissels en cheques (langlopend) 806080.3 L.H.A030 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasTbwTbwOwv Overige waardeveranderingen te betalen wissels en cheques (langlopend) 806080.4 L.H.A040 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasTbwTbc Cumulatieve aflossingen te betalen wissels en cheques (langlopend) 806081 L.H.B D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasTbwTbcBeg Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te betalen wissels en cheques 806081.1 L.H.B010 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasTbwTbcAfl Afname in boekjaar te betalen wissels en cheques (langlopend) 806081.2 L.H.B020 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasTbwTbcAvp Afname (overboeking naar kortlopend) te betalen wissels en cheques (langlopend) 806081.3 L.H.B030 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasBepBepBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) belastingen en premies sociale verzekeringen 806040.1 L.L.A010 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasBepBepToe Toename belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806040.2 L.L.A020 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasBepBepBir Bijschrijving rente / oprenting belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806040.3 L.L.A030 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasBepBepOwv Overige waardeveranderingen belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806040.4 L.L.A040 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasBepBec Cumulatieve aflossingen belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806041 L.L.B D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasBepBecBeg Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) belastingen en premies sociale verzekeringen 806041.1 L.L.B010 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasBepBecAfl Afname in boekjaar belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806041.2 L.L.B020 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasBepBecAvp Afname (overboeking naar kortlopend) belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806041.3 L.L.B030 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSuhSuhBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) schulden uit hoofde van belastingen 806045.1 L.M.A010 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSuhSuhToe Toename schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) 806045.2 L.M.A020 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSuhSuhBir Bijschrijving rente / oprenting schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) 806045.3 L.M.A030 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSuhSuhOwv Overige waardeveranderingen schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) 806045.4 L.M.A040 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSuhSuc Cumulatieve aflossingen schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) 806046 L.M.B D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSuhSucBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) cumulatieve aflossing schulden uit hoofde van belastingen 806046.1 L.M.B010 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSuhSucAfl Afname in boekjaar schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) 806046.2 L.M.B020 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSuhSucAvp Afname (overboeking naar kortlopend) schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) 806046.3 L.M.B030 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasStzStzBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806050.1 L.N.A010 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasStzStzToe Toename schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806050.2 L.N.A020 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasStzStzBir Bijschrijving rente / oprenting schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806050.3 L.N.A030 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasStzStzOwv Overige waardeveranderingen schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806050.4 L.N.A040 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasStzStc Cumulatieve aflossingen schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806051 L.N.B D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasStzStcBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) cumulatieve aflossingen schulden pensioenen (langlopend) 806051.1 L.N.B010 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasStzStcAfl Afname in boekjaar schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806051.2 L.N.B020 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasStzStcAvp Afname (overboeking naar kortlopend) schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806051.3 L.N.B030 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasOdvOdvBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) oudedagsverplichting 806150.1 L.P.A010 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasOdvOdvToe Aanvullend opgenomen / nieuwe opbouw oudedagsverplichtingoudedagsverplichting 806150.3 L.P.A020 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasOdvOdvAvs Uitbetaald / bij afstoting vervreemde schulden oudedagsverplichting 806150.11 L.P.A022 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasOdvOdvBir Bijschrijving rente / oprenting oudedagsverplichting 806150.8 L.P.A030 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasOdvOdvOvm Overige mutaties oudedagsverplichting 806150.7 L.P.A050 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasPar Participaties (geclassificeerd als vreemd vermogen) (langlopend) 807000 L.Q C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasParPar Hoofdsom participaties (langlopend) 807010 L.Q.A C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasParParBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) participaties 807010.1 L.Q.A010 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasParParToe Aanvullend opgenomen participaties 807010.3 L.Q.A020 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasParParOvs Bij overname verkregen schulden participaties 807010.10 L.Q.A021 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasParParAvs Bij afstoting vervreemde schulden participaties 807010.11 L.Q.A022 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasParParBir Bijschrijving rente participaties 807010.8 L.Q.A030 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasParParOmv Omrekeningsverschillen participaties 807010.6 L.Q.A040 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasParParOvm Overige mutaties participaties 807010.7 L.Q.A050 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasParParOwv Overige waardeveranderingen participaties 807010.12 L.Q.A060 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasParCla Cumulatieve aflossingen participaties (langlopend) 807020 L.Q.B D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasParClaBeg Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) participaties 807020.1 L.Q.B010 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasParClaAfl Aflossingen in boekjaar participaties (langlopend) 807020.2 L.Q.B015 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasParClaAvp Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) participaties (langlopend) 807020.5 L.Q.B020 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasOlsAflBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) schulden 806135.1 L.U.A100 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasOlsIlgBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) intern lening 806133.1 L.U.B010 C 3.3 Wonen NIEUW
BLasOlsIlgToe Aanvullend opgenomen intern lening 806133.3 L.U.B030 C 3.3 Wonen NIEUW
BLasOlsIlgOvm Overige mutaties intern lening (langlopend) 806133.6 L.U.B060 C 3.3 Wonen NIEUW
BLasOlsIla Aflossingen intern lening (Langlopend) 806134 L.U.B1 D 3.3 Wonen NIEUW
BLasOlsIlaBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) intern lening 806134.1 L.U.B105 D 3.3 Wonen NIEUW
BLasOlsIlaAfl Aflossingen intern lening (Langlopend) 806134.4 L.U.B110 D 3.3 Wonen NIEUW
BLasOlsIlaAvp Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) intern lening 806134.5 L.U.B120 D 3.3 Wonen NIEUW
BLasOlsWbsBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) waarborgsommen 806137.1 L.U.C010 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasOlsWbsToe Aanvullend opgenomen waarborgsommen 806137.3 L.U.C030 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasOlsWbsOvm Overige mutaties waarborgsommen (langlopend) 806137.6 L.U.C060 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasOlsWba Aflossingen waarborgsommen (langlopend) 806138 L.U.C1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasOlsWbaBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) aflossingen waarborgsommen 806138.1 L.U.C100 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasOlsWbaAfl Aflossingen waarborgsommen (langlopend) 806138.4 L.U.C110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasOlsWbaAvp Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) waarborgsommen 806138.5 L.U.C120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasOlsDerBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) derivaten 806140.1 L.U.D010 C 3.3 Wonen NIEUW
BLasOlsDerToe Aanvullend opgenomen derivaten 806140.3 L.U.D030 C 3.3 Wonen NIEUW
BLasOlsDerOvm Overige mutaties derivaten (langlopend) 806140.6 L.U.D060 C 3.3 Wonen NIEUW
BLasOlsDea Aflossingen derivaten (Langlopend) 806141 L.U.D1 D 3.3 Wonen NIEUW
BLasOlsDeaBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) derivaten 806141.1 L.U.D100 D 3.3 Wonen NIEUW
BLasOlsDeaAfl Aflossingen derivaten (langlopend) 806141.4 L.U.D110 D 3.3 Wonen NIEUW
BLasOlsDeaAvp Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) derivaten 806141.5 L.U.D120 D 3.3 Wonen NIEUW
BLasOvpOvpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) overlopende passiva 806171.1 L.V.A010 C 3.3 Wonen NIEUW
BLasOvpOvpToe Aanvullend opgenomen overlopende passiva 806171.3 L.V.A030 C 3.3 Wonen NIEUW
BLasOvpOvpOvm Overige mutaties overlopende passiva (langlopend) 806171.6 L.V.A060 C 3.3 Wonen NIEUW
BLasOvpOva Aflossingen overlopende passiva (langlopend) 806172 L.V.B D 3.3 Wonen NIEUW
BLasOvpOvaAfl Aflossingen overlopende passiva (langlopend) 806172.4 L.V.B110 D 3.3 Wonen NIEUW
BLasOvpOvaBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) cumulatieve aflossing overlopende passiva 806172.1 L.V.B110 D 3.3 Wonen NIEUW
BLasOvpOvaAvp Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) overlopende passiva 806172.5 L.V.B120 D 3.3 Wonen NIEUW
BSchSalGra Gratificaties 1204120 M.O.L C 3.3 N.v.t. NIEUW
BSchOpaPen Schulden pensioen onder overlopende passiva 1210270 M.Q.Z030 BVorOvaPen C 3.3 N.v.t. NIEUW
BSchSlc Schulden aan leden van de coöperatie 1260000 M.V C 3.3 N.v.t. NIEUW
BSchSlcLi1 Schuld aan lid A van de coöperatie 1260100 M.V.A BVorVlcLi1 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BSchSlcLi2 Schuld aan lid B van de coöperatie 1260200 M.V.B BVorVlcLi2 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BSchSlcLi3 Schuld aan lid C van de coöperatie 1260300 M.V.C BVorVlcLi3 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BSchSlcLi4 Schuld aan lid D van de coöperatie 1260400 M.V.D BVorVlcLi4 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BSchSlcLi5 Schuld aan lid E van de coöperatie 1260500 M.V.E BVorVlcLi5 C 3.3 N.v.t. NIEUW
De statistieken:
[ 588 ] Totaal RGS-codes
[ 588 ] Nieuwe RGS-codes
[ 0 ] Mutaties
[ 0 ] Passieve RGS-codes
[ 0 ] Vervallen RGS-codes