Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BEff
Rekeningnummer (decimaal) 11000
Referentienummer 4
Omschrijving rgs mkb Effecten (kortlopend)
Omschrijving standaard Effecten (kortlopend)
Engels Securities (short-term)
Wiki uitleg RGS en Effecten, zoals aandelen en obligaties boeken
Effecten is een verzamelnaam voor waardepapieren, zoals: aandelen, certificaten van aandelen, obligaties en opties.
Dit zijn dan aandelen die als belegging gekenmerkt worden en niet als deelneming.
 

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Effecten is een verzamelnaam voor waardepapieren, zoals: aandelen, certificaten van aandelen, obligaties en opties.
 

1. Behoren tot de vlottende activa aandelen en andere vormen van belangen in niet in de consolidatie betrokken maatschappijen als bedoeld in artikel 361 lid 4, dan worden deze afzonderlijk onder de effecten opgenomen. Vermeld wordt de gezamenlijke waarde van de overige tot de vlottende activa behorende effecten die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is.

2. Omtrent de effecten wordt vermeld, in hoeverre deze niet ter vrije beschikking van de rechtspersoon staan.

Waardering
Effecten kunnen gewaardeerd worden tegen:

  1. Kostprijs; verkrijgingsprijs of lagere reële waarde.
  2. Actuele waarde; de reële waarde.
      

 

Kenmerken RGS code

Sortering H
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein) Ja plus (J+)
Stichting / vereniging Ja plus (J+)
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige vlottende activa Directe koppeling
Jaarrekening micro publicatie KVK Overige vlottende activa Directe koppeling
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Kortlopende effecten Directe koppeling
Jaarrekening klein publicatie KVK Kortlopende effecten Directe koppeling
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Effecten Directe koppeling
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Effecten Directe koppeling
Winstaangifte IB Effecten fiscaal Directe koppeling
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Directe koppeling
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Directe koppeling
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Directe koppeling
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Effecten kortlopend Directe koppeling

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 17 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
BEffAan Aandelen 11010 3 J+ D N.v.t.
BEffAanAbe - Aandelen beursgenoteerd 11011 4 J+ D N.v.t.
BEffAanAnb - Aandelen niet beursgenoteerd 11015 4 J+ D N.v.t.
BEffObl Obligaties 11050 3 J+ J+ D N.v.t.
BEffOblObb - Obligaties beursgenoteerd 11051 4 J+ J+ D N.v.t.
BEffOblOnb - Obligaties niet beursgenoteerd 11055 4 J+ J+ D N.v.t.
BEffOve Overige effecten 11100 3 J+ J+ D N.v.t.
BEffOveOeb - Overige effecten beursgenoteerd 11101 4 J+ J+ D N.v.t.
BEffOveOen - Overige effecten niet beursgenoteerd 11105 4 J+ J+ D N.v.t.
BEffOpt Optierechten 11150 3 J D N.v.t.
BEffOptOpb - Optierechten beursgenoteerd 11151 4 J D N.v.t.
BEffOptOpn - Optierechten niet beursgenoteerd 11155 4 J D N.v.t.
BEffOpv Optieverplichtingen 11200 3 J D N.v.t.
BEffOpvOpb - Optieverplichtingen beursgenoteerd 11201 4 J D N.v.t.
BEffOpvOpn - Optieverplichtingen niet beursgenoteerd 11205 4 J D N.v.t.
BEffDer Derivaten 0 3 D Wonen
BEffDerDer - Derivaten 0 4 D Wonen