Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BEivFirFor
Rekeningnummer (decimaal) 5305
Referentienummer 510010
Omschrijving rgs mkb Fiscale oudedagsreserve
Omschrijving standaard Fiscale oudedagsreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Engels Fiscal old age reserve
Hiƫrarchie BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
BEivFir (5300) Fiscale reserves
Wiki uitleg RGS en Pensioen en oudedagsvoorziening in de boekhouding

Pensioen en oudedagsvoorziening is een onderwerp dat afgelopen decennia meerdere malen is aangepast qua (fiscale) regelgeving en staat ongetwijfeld, mede vanwege de toenemende vergrijzing, nog meer aanpassingen te wachten. In verreweg de meeste gevallen heeft dit geen impact op de administratie van de ondernemer als het gaat om pensioenen voor werknemers.

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Let op:
Sinds 2023 vervalt de mogelijkheid een deel van de winst te doteren aan de oudedagsreserve (FOR). Over een opgebouwde oudedagsreserve hoeft echter niet direct te worden afgerekend.

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting mocht (dus t/m 2022) jaarlijks een deel van de winst gereserveerd worden voor je oudedagsvoorziening. Dat gereserveerde deel heet de oudedagsreserve. Jaarlijks kon een bedrag fictief opzij gezet worden. Als ondernemer kon je hiermee het inkomen verminderen voor de inkomstenbelasting van dat jaar. De FOR vermindert niet de winst.

Op de website van de Belastingdienst is uitgebreide informatie te vinden over het vormen van een oudedagsvoorziening en de voorwaarden die daarvoor gelden. Een toevoeging van de fiscale oudedagsreserve (FOR) is per kalenderjaar gebonden aan een maximum.

De belastingdienst meldt het volgende over het vormen van een oudedagsreserve:

Om de oudedagsreserve te kunnen vormen, moet u ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting en moet u voldoen aan het urencriterium. U mag aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

Stel dat voor de toevoeging aan de oudedagsreserve een bedrag werd gereserveerd van 5.000 euro betaald, dan luidt de boeking als volgt: 

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
BEivKapOnd (05501) EIgen vermogen 5.000,00  
BEivFirFor  (05305)  Fiscale oudedagsreserve    5.000,00

Ingeval van een Vennootschaf Onder Firma (VOF) is in de regel bovenstaande rekening 'FIscale oudedagsreserve' per vennoot aanwezig. 

Extra informatie:

 • Het totale ondernemersvermogen blijft feitelijk ongewijzigd.
 • De toe te voegen FOR kan ook nooit groter zijn dan het ondernemersvermogen van betreffende jaar en is alleen een boeking op de balans.
  De totaal opgebouwde FOR (uit vorige jaren) kan wel hoger zijn dan het ondernemersvermogen op dit moment.
 • De FOR heeft nooit invloed op het resultaat en mag dan ook nooit als kosten geboekt worden. 
 • Het moment waarop later een premie gestort gaat storten voor een verzekering mag zelf bepaald worden.
 • Er is sprake van een  'latente' belastingschuld. Afgerekend wordt bij uitkeren van een oudedagsvoorziening of eerder als bijvoorbeeld de onderneming stopt of als het eerder genoemde urencriterium voor de inkomstenbelasting niet wordt gehaald. In dit laatste geval kan ook sprake zijn van een gedeeltelijke afbouw. 
  Er onstaat dan een actieve belastingschuld voor de inkomstenbelasting.
   
 • Sinds 2023 is dus de mogelijkheid vervallen een deel van de winst te doteren aan de oudedagsreserve (FOR).

Zie ook de Wiki RGS en Pensioen en ouderdagsvoorziening in de boekhouding.

Kenmerken RGS code

Sortering J.Y.B
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja plus (J+)
Eenmanszaak / VOF Ja plus (J+)
BV (micro / klein)
Stichting / vereniging
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Eigen vermogen Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
Jaarrekening micro publicatie KVK Eigen vermogen Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Overige reserves Via BEivFir (5300) Fiscale reserves
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Overige reserves Via BEivFir (5300) Fiscale reserves
Winstaangifte IB Fiscale oudedagsreserve Directe koppeling
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Directe koppeling