Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BEivHer
Decimaal rekeningnummer 05100
Referentienummer 0503000
Omschrijving rgs mkb Herwaarderingsreserves
Omschrijving standaard Herwaarderingsreserves
Engels Revaluation reserves
Hiƫrarchie BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Als de waarde van activa toeneemt stijgt daarmee de boekwaarde van betreffend actief. Denk aan een gebouw of een machine. Daardoor stijg automatisch de waarde van het  eigen vermogen. Voor de toename van de waarde van het actief wordt dan een herwaarderingsreserve gevormd. De waarde van een actief neemt in de loop van de tijd meestal af, hetgeen tot uitdrukking komt door afschrijving. Dat geldt ook voor een al gevormde herwaarderingsreserve. Neemt de waarde extra af, bijvoorbeeld doordat een nieuw model machine op de markt is gekomen, dan kan dat ook ten laste van de herwaarderingsreserve worden geboekt, voor zover deze laatste is opgebouwd.  . 

Kenmerken RGS code

Sortering J.E
Omslagcode
D/C C
Niveau 3
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Eigen vermogen Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
Jaarrekening micro publicatie KVK Eigen vermogen Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Herwaarderingsreserves Directe koppeling
Jaarrekening klein publicatie KVK Herwaarderingsreserves Directe koppeling
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Herwaarderingsreserves Directe koppeling
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Overige reserves Directe koppeling

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 1 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
BEivHerHew - Herwaarderingsreserve 5101 4 J J C N.v.t.