Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BFva
Rekeningnummer (decimaal) 4000
Referentienummer 3
Omschrijving rgs mkb Financiële vaste activa
Omschrijving standaard Financiële vaste activa
Engels Financial fixed assets

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Onder de financiële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:

  1. aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen;
  2. andere deelnemingen;
  3. vorderingen op groepsmaatschappijen;
  4. vorderingen op andere rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een deelneming heeft;
  5. overige effecten;
  6. overige vorderingen, met afzonderlijke vermelding van de vorderingen uit leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen op naam.

Kenmerken RGS code

Sortering D
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige vaste activa Directe koppeling
Jaarrekening micro publicatie KVK Overige vaste activa Directe koppeling
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Financiële vaste activa Directe koppeling
Jaarrekening klein publicatie KVK Financiële vaste activa Directe koppeling
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Financiële vaste activa Directe koppeling
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Financiële vaste activa Directe koppeling
Winstaangifte IB Totaal financiële vaste activa fiscaal Directe koppeling
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Directe koppeling
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Directe koppeling
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Directe koppeling

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 68 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
BFvaDig Deelnemingen in groepsmaatschappijen 4010 3 J+ D N.v.t.
BFvaDigNev - Deelneming groepsmaatschappijen 4011 4 J+ D N.v.t.
BFvaDigCae - Afschrijving deelneming groepsmaatschappijen 4013 4 J C N.v.t.
BFvaDigCuh - Herwaardering deelneming groepsmaatschappijen 4015 4 J+ D N.v.t.
BFvaDio Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 4030 3 J+ D N.v.t.
BFvaDioNev - Deelneming overige verbonden maatschappijen 4031 4 J+ D N.v.t.
BFvaDioCae - Afschrijving deelneming in overige verbonden maatschappijen 4033 4 J C N.v.t.
BFvaDioCuh - Herwaardering deelneming overige verbonden maatschappijen 4035 4 J+ D N.v.t.
BFvaVog Vorderingen op groepsmaatschappijen 4110 3 J+ D N.v.t.
BFvaVogVgl - Vorderingen op groepsmaatschappijen 4111 4 J+ D N.v.t.
BFvaVogCae - Afschrijving vorderingen op groepsmaatschappijen 4113 4 J C N.v.t.
BFvaVogCuh - Herwaardering vorderingen op groepsmaatschappijen 4115 4 J D N.v.t.
BFvaVov Vorderingen op overige verbonden maatschappijen 4130 3 J+ D N.v.t.
BFvaVovVol - Vorderingen op overige verbonden maatschappijen 4131 4 J+ D N.v.t.
BFvaVovCae - Afschrijving vorderingen op overige verbonden maatschappijen 4133 4 J C N.v.t.
BFvaVovCuh - Herwaardering vorderingen op overige verbonden maatschappijen 4135 4 J D N.v.t.
BFvaAnd Overige deelnemingen 4050 3 J+ J+ D N.v.t.
BFvaAndKpr - Overige deelnemingen 4051 4 J+ J+ D N.v.t.
BFvaAndCae - Afschrijving overige deelnemingen 4053 4 J C N.v.t.
BFvaAndCuh - Herwaardering overige deelnemingen 4055 4 J+ J+ D N.v.t.
BFvaVop Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin deelgenomen 4150 3 J+ J+ D N.v.t.
BFvaVopVpl - Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin deelgenomen 4151 4 J+ J+ D N.v.t.
BFvaVopCae - Afschrijving vorderingen op participanten en maatschappijen waarin deelgenomen 4153 4 J C N.v.t.
BFvaVopCuh - Herwaardering vorderingen op participanten en maatschappijen waarin deelgenomen 4155 4 J D N.v.t.
BFvaOve Overige effecten (langlopend) 4300 3 J+ J+ D N.v.t.
BFvaOveWaa - Overige effecten (langlopend) 4301 4 J+ J+ D N.v.t.
BFvaOveCuw - Afschrijving overige effecten (langlopend) 4303 4 J C N.v.t.
BFvaOveCuh - Herwaardering overige effecten (langlopend) 4305 4 J D N.v.t.
BFvaOvr Overige vorderingen 4400 3 J J J D N.v.t.
BFvaOvrVob - Leningen, voorschotten e.d. bestuurders (langlopend) 4405 4 J J D N.v.t.
BFvaOvrVoa - Aflossing leningen, voorschotten e.d. bestuurders (langlopend) 4406 4 J J C N.v.t.
BFvaOvrVgb - Leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders (langlopend) 4410 4 J D N.v.t.
BFvaOvrVga - Aflossing leningen, voorschotten e.d. gewezen bestuurders (langlopend) 4411 4 J C N.v.t.
BFvaOvrVoc - Leningen, voorschotten e.d. commissarissen (langlopend) 4415 4 J+ D N.v.t.
BFvaOvrVca - Aflossing leningen, voorschotten e.d. commissarissen (langlopend) 4416 4 J+ C N.v.t.
BFvaOvrVgc - Leningen, voorschotten e.d. gewezen commissarissen (langlopend) 4420 4 J D N.v.t.
BFvaOvrVaw - Aflossing leningen, voorschotten e.d. gewezen commissarissen (langlopend) 4421 4 J C N.v.t.
BFvaOvrLvl - Leningen en voorschotten aan leden 4430 4 J D N.v.t.
BFvaOvrLvc - Aflossing leningen aan leden (Langlopend) 4431 4 J C N.v.t.
BFvaOvrHva - Leningen en voorschotten aandeelhouders 4435 4 J D N.v.t.
BFvaOvrHvc - Aflossing leningen en voorschotten aandeelhouders (langlopend) 4436 4 J C N.v.t.
BFvaOvrTsl - Te vorderen subsidies (langlopend) 4401 4 J+ J+ J+ D N.v.t.
BFvaOvrTsc - Aflossing te vorderen subsidies (langlopend) 4402 4 J+ J+ J+ C N.v.t.
BFvaOvrWaa - Waarborgsommen (langlopend) 4475 4 J+ J+ J+ D N.v.t.
BFvaOvrWac - Aflossing waarborgsommen (langlopend) 4476 4 J C N.v.t.
BFvaOvrLed - Ledenrekeningen (langlopend) 4470 4 J D N.v.t.
BFvaOvrLec - Aflossing ledenrekeningen (langlopend) 4471 4 J C N.v.t.
BFvaOvrOvl - Overige financiële vaste activa (langlopend) 4440 4 J+ J+ D N.v.t.
BFvaOvrOvc - Aflossing overige financiële vaste activa (langlopend) 4441 4 J+ J+ C N.v.t.
BFvaOvrSid - Storting ivm derivaten 0 4 D Wonen
BFvaOvrAga - Agio afkoop leningen/derivaten 0 4 D Wonen
BFvaLbv Latente belastingvorderingen 4500 3 J+ J+ D N.v.t.
BFvaLbvBll - Compensabele verliezen latente belastingen 4501 4 J+ J+ D N.v.t.
BFvaLbvVtv - Verrekenbare tijdelijke verschillen latente belastingen 4502 4 J+ J+ D N.v.t.
BFvaLbvVtg - Verrekenbare tijdelijke verschillen in verband met investeringen in groepsmaatschappijen enz. 4503 4 J D N.v.t.
BFvaSub Te vorderen BWS-subsidies 0 3 D Wonen
BFvaSubSub - Hoofdsom te vorderen BWS-subsidies 0 4 D Wonen
BFvaSubSuc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen te vorderen BWS-subsidies (langlopend) 0 4 C Wonen
BFvaLen Leningen u/g (langlopend) 4700 3 J J D N.v.t.
BFvaLenLen - Leningen u/g (langlopend) 4701 4 J J D N.v.t.
BFvaIlg Interne lening 0 3 D Wonen
BFvaIlgIlg - Hoofdsom interne lening 0 4 D Wonen
BFvaIlgAvp - Aflossingsverplichting interne lening 0 4 C Wonen
BFvaIlgAil - Cumulatieve aflossing interne lening 0 4 C Wonen
BFvaNvm Netto vermogenswaarde niet-Daeb 0 3 D Wonen
BFvaNvmNvm - Verkrijgingsprijs 0 4 D Wonen
BFvaNvmCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 0 4 C Wonen
BFvaNvmCuh - Cumulatieve herwaarderingen 0 4 D Wonen