Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BFvaOvr
Decimaal rekeningnummer 04400
Referentienummer 0309000
Omschrijving rgs mkb Overige vorderingen
Omschrijving standaard Overige vorderingen (langlopend)
Engels Other receivables
Hiërarchie BFva (4000) Financiële vaste activa

Kenmerken RGS code

Sortering D.H
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Jaarrekening micro publicatie KVK Overige vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Financiële vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Jaarrekening klein publicatie KVK Financiële vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Financiële vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Financiële vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Winstaangifte IB Totaal financiële vaste activa fiscaal Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Via BFva (4000) Financiële vaste activa

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 20 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
BFvaOvrVob - Leningen, voorschotten e.d. bestuurders (langlopend) 4405 4 J J D N.v.t.
BFvaOvrVoa - Aflossing leningen, voorschotten e.d. bestuurders (langlopend) 4406 4 J J C N.v.t.
BFvaOvrVgb - Leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders (langlopend) 4410 4 J D N.v.t.
BFvaOvrVga - Aflossing leningen, voorschotten e.d. gewezen bestuurders (langlopend) 4411 4 J C N.v.t.
BFvaOvrVoc - Leningen, voorschotten e.d. commissarissen (langlopend) 4415 4 J+ D N.v.t.
BFvaOvrVca - Aflossing leningen, voorschotten e.d. commissarissen (langlopend) 4416 4 J+ C N.v.t.
BFvaOvrVgc - Leningen, voorschotten e.d. gewezen commissarissen (langlopend) 4420 4 J D N.v.t.
BFvaOvrVaw - Aflossing leningen, voorschotten e.d. gewezen commissarissen (langlopend) 4421 4 J C N.v.t.
BFvaOvrLvl - Leningen en voorschotten aan leden 4430 4 J D N.v.t.
BFvaOvrLvc - Aflossing leningen aan leden (Langlopend) 4431 4 J C N.v.t.
BFvaOvrHva - Leningen en voorschotten aandeelhouders 4435 4 J D N.v.t.
BFvaOvrHvc - Aflossing leningen en voorschotten aandeelhouders (langlopend) 4436 4 J C N.v.t.
BFvaOvrTsl - Te vorderen subsidies (langlopend) 4401 4 J+ J+ J+ D N.v.t.
BFvaOvrTsc - Aflossing te vorderen subsidies (langlopend) 4402 4 J+ J+ J+ C N.v.t.
BFvaOvrWaa - Waarborgsommen (langlopend) 4475 4 J+ J+ J+ D N.v.t.
BFvaOvrWac - Aflossing waarborgsommen (langlopend) 4476 4 J C N.v.t.
BFvaOvrLed - Ledenrekeningen (langlopend) 4470 4 J D N.v.t.
BFvaOvrLec - Aflossing ledenrekeningen (langlopend) 4471 4 J C N.v.t.
BFvaOvrOvl - Overige financiële vaste activa (langlopend) 4440 4 J+ J+ D N.v.t.
BFvaOvrOvc - Aflossing overige financiële vaste activa (langlopend) 4441 4 J+ J+ C N.v.t.

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Versie Datum/tijd
Gewijzigd (import RGS) Naam rgs mkb was: Overige vorderingen (langlopend)
Wordt: Overige vorderingen
Wijziging in versie: 3.3
Toelichting mutatie: Mutaties 3.3 via RGS beheer Excel
3.3 07-05-2021 16:06:44