Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BFvaOvrOvl
Rekeningnummer (decimaal) 4440
Referentienummer 309029
Omschrijving rgs mkb Overige financiële vaste activa (langlopend)
Omschrijving standaard Hoofdsom overige financiële vaste activa (langlopend)
Engels Other financial fixed assets (long-term)
Hiërarchie BFva (4000) Financiële vaste activa
BFvaOvr (4400) Overige vorderingen

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Bijvoorbeeld de hoofdsom van een lening of ander soortige financiële vaste activa.
Voor de uitwerking verwijzen we dan naar bijvoorbeeld:

Kenmerken RGS code

Sortering D.H.J
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein) Ja plus (J+)
Stichting / vereniging Ja plus (J+)
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Jaarrekening micro publicatie KVK Overige vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Financiële vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Jaarrekening klein publicatie KVK Financiële vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Financiële vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Financiële vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Winstaangifte IB Totaal financiële vaste activa fiscaal Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Via BFva (4000) Financiële vaste activa

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Versie Datum/tijd
Gewijzigd (import RGS) Naam rgs mkb was: Overige financiële vaste activa(langlopend)
Wordt: Hoofdsom overige financiële vaste activa (langlopend)
Naam standaard was: Overige financiële vaste activa(langlopend)
Wordt: Hoofdsom overige financiële vaste activa (langlopend)
Wijziging in versie: 3.3
Toelichting mutatie: Mutaties 3.3 via RGS beheer Excel
3.3 07-05-2021 16:06:44