Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BFvaOvrTsl
Rekeningnummer (decimaal) 4401
Referentienummer 309009
Omschrijving rgs mkb Te vorderen subsidies (langlopend)
Omschrijving standaard Hoofdsom te vorderen subsidies (langlopend)
Engels Subsidies receivable (long-term)
Hiërarchie BFva (4000) Financiële vaste activa
BFvaOvr (4400) Overige vorderingen
Wiki uitleg RGS en Subsidies in de boekhouding

Bij subsidies is sprake van een financiële tegemoetkoming door (in verreweg de meeste gevallen) de overheid. Subsidies kunnen betrekking hebben op meerdere gebieden. Als bekende gebieden noemen we loonkostensubsidie en subsidie voor ontwikkeling en innovatie. Subsidies zijn tijdelijk van aard en kunnen betrekking hebben op een bepaalde periode. Mede afhankelijk van de soort wordt subsidie geregistreerd in de boekhouding. Dat laatste kan als (indirecte) opbrengst of bijvoorbeeld als dekking van bepaalde kosten. Subsidies behoren in de regel niet tot de normale bedrijfsopbrengsten en over subsidie wordt geen BTW in rekening gebracht. 

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering D.H.G
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF Ja plus (J+)
BV (micro / klein) Ja plus (J+)
Stichting / vereniging Ja plus (J+)
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Jaarrekening micro publicatie KVK Overige vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Financiële vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Jaarrekening klein publicatie KVK Financiële vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Financiële vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Financiële vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Winstaangifte IB Totaal financiële vaste activa fiscaal Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Via BFva (4000) Financiële vaste activa

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Versie Datum/tijd
Gewijzigd (import RGS) Naam rgs mkb was: Te vorderen subsidies (langlopend)
Wordt: Hoofdsom te vorderen subsidies (langlopend)
Naam standaard was: Te vorderen subsidies (langlopend)
Wordt: Hoofdsom te vorderen subsidies (langlopend)
Wijziging in versie: 3.3
Toelichting mutatie: Mutaties 3.3 via RGS beheer Excel
3.3 07-05-2021 16:06:44