Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BFvaOvrVoc
Rekeningnummer (decimaal) 4415
Referentienummer 309022
Omschrijving rgs mkb Leningen, voorschotten e.d. commissarissen (langlopend)
Omschrijving standaard Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen (langlopend)
Engels Loans, advances, etc. to commissioners (long-term)
Hiërarchie BFva (4000) Financiële vaste activa
BFvaOvr (4400) Overige vorderingen
Wiki uitleg RGS en Leningen aan bestuurders, commissarissen en aandeelhouders in de boekhouding

Voor leningen tussen een onderneming en haar bestuurders, comissarissen en/of aandeelhouders maken we onderscheid tussen 1) leningen met een looptijd langer dan een jaar en daarmee vallend onder de Financiële vaste activa en 2) lengingen met een looptijd korter dan één jaar. Voor bestuurders is er ook nog de Rekening Courant (RC) rekening. Hier behandelen we met name de leningen met een looptijd langer dan één jaar.
     

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering D.H.C
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein) Ja plus (J+)
Stichting / vereniging
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Jaarrekening micro publicatie KVK Overige vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Financiële vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Jaarrekening klein publicatie KVK Financiële vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Financiële vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Financiële vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Winstaangifte IB Totaal financiële vaste activa fiscaal Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Via BFva (4000) Financiële vaste activa

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Versie Datum/tijd
Gewijzigd (import RGS) Naam rgs mkb was: Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen (langlopend)
Wordt: Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen
Naam standaard was: Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen (langlopend)
Wordt: Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen (langlopend)
Wijziging in versie: 3.3
Toelichting mutatie: Mutaties 3.3 via RGS beheer Excel
3.3 07-05-2021 16:06:44