Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BIvaKooVvp
Rekeningnummer (decimaal) 1210
Referentienummer 102010
Omschrijving rgs mkb Kosten van ontwikkeling
Omschrijving standaard Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van ontwikkeling
Engels Costs of development
Hiërarchie BIva (1000) Immateriële vaste activa
BIvaKoo (1200) Kosten van ontwikkeling
Wiki uitleg RGS en Software opnemen in de boekhouding

Binnen een organisatie kunnen meerdere soorten van software aanwezig zijn. Zonder uitputtend te willen zijn noemen we de volgende situaties waarin sprake is van software: 1) Inbegrepen bij de aanschaf van een computer 2) Los aangeschafte software 3) Zelf ontwikkelde software voor eigen gebruik en 4) Zelf ontwikkelde software als te verkopen eindproduct.

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg [BIvaKoo]

Er wordt onderscheid gemaakt tussen kosten van onderzoek en kosten van ontwikkeling.
Kosten tijdens de onderzoeksfase worden verwerkt als kosten in de winst & verliesrekening.
Kosten tijdens de ontwikkelingsfase moeten geactiveerd worden als immateriële vaste activa als bepaalde punten aangetoond worden.

Zie ook:

Kenmerken RGS code

Sortering A.B.A
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja plus (J+)
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige vaste activa Via BIvaKoo (1200) Kosten van ontwikkeling
Jaarrekening micro publicatie KVK Overige vaste activa Via BIvaKoo (1200) Kosten van ontwikkeling
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Immateriële vaste activa Via BIva (1000) Immateriële vaste activa
Jaarrekening klein publicatie KVK Immateriële vaste activa Via BIva (1000) Immateriële vaste activa
Jaarrekening klein > Toelichting Overige immateriële vaste activa Via BIvaKoo (1200) Kosten van ontwikkeling
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Immateriële vaste activa Via BIva (1000) Immateriële vaste activa
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Immateriële vaste activa Via BIva (1000) Immateriële vaste activa
Winstaangifte IB Overige immateriële vaste activa fiscaal Via BIvaKoo (1200) Kosten van ontwikkeling
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Via BIva (1000) Immateriële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Via BIva (1000) Immateriële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Via BIva (1000) Immateriële vaste activa
Winstaangifte IB Aanschaf/voortbrengingskosten overige immateriële vaste activa fiscaal Directe koppeling
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Investeringen immateriële vaste activa Directe koppeling