Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BLasAcl
Rekeningnummer (decimaal) 8010
Referentienummer 801000
Omschrijving rgs mkb Achtergestelde schulden
Omschrijving standaard Achtergestelde schulden (langlopend)
Engels Subordinated debts
Hiƫrarchie BLas (8000) Langlopende schulden
Wiki uitleg RGS en zakelijke, onderhandse lening en obligaties boeken

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
- Zakelijke lening; via een financieringsmaatschappij, kredietinstelling, al dan niet een bank.
- Onderhandse lening. bijvoorbeeld via familie of bekenden, zonder tussenkomst van de bank.
- Obligaties; met tussenkomst van een bank. 
- Overige leningen.
Allen vallen onder vreemd vermogen met een looptijd langer dan 1 jaar.

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering L.A
Omslagcode
D/C C
Niveau 3
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja plus (J+)
Eenmanszaak / VOF Ja plus (J+)
BV (micro / klein) Ja plus (J+)
Stichting / vereniging Ja plus (J+)
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Schulden met een looptijd langer dan een jaar Via BLas (8000) Langlopende schulden
Jaarrekening micro publicatie KVK Schulden met een looptijd langer dan een jaar Via BLas (8000) Langlopende schulden
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden
Jaarrekening klein publicatie KVK Langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Via BLas (8000) Langlopende schulden
Winstaangifte IB Overige langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Via BLas (8000) Langlopende schulden
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Via BLas (8000) Langlopende schulden
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Mutatie langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 2 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
BLasAclAll - Achtergestelde schulden 8011 4 J+ J+ J+ J+ C N.v.t.
BLasAclCla - Aflossing achtergestelde schulden 8015 4 J+ J+ J+ J+ D N.v.t.

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Versie Datum/tijd
Gewijzigd (import RGS) Naam standaard was: Achtergestelde schulden
Wordt: Achtergestelde schulden (langlopend)
Wijziging in versie: 3.3
Toelichting mutatie: Mutaties 3.3 via RGS beheer Excel
3.3 07-05-2021 16:06:44