Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BLasAoeCla
Decimaal rekeningnummer 08105
Referentienummer 0803020
Omschrijving rgs mkb Aflossing obligaties en onderhandse leningen
Omschrijving standaard Cumulatieve aflossingen andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
Engels Repayment of bonds and private loans
Hiƫrarchie BLas (8000) Langlopende schulden
BLasAoe (8100) Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen
Wiki uitleg RGS en zakelijke, onderhandse lening en obligaties boeken

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
- Zakelijke lening; via een financieringsmaatschappij, kredietinstelling, al dan niet een bank.
- Factoring; als vorm van debiteurenfinanciering. 
- Onderhandse lening. bijvoorbeeld via familie of bekenden, zonder tussenkomst van de bank.
- Obligaties; met tussenkomst van een bank.
- Overige leningen.

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering L.C.B
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein) Ja plus (J+)
Stichting / vereniging
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Schulden met een looptijd langer dan een jaar Via BLas (8000) Langlopende schulden
Jaarrekening micro publicatie KVK Schulden met een looptijd langer dan een jaar Via BLas (8000) Langlopende schulden
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden
Jaarrekening klein publicatie KVK Langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Via BLas (8000) Langlopende schulden
Winstaangifte IB Overige langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Via BLas (8000) Langlopende schulden
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Via BLas (8000) Langlopende schulden
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Mutatie langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Versie Datum/tijd
Gewijzigd (import RGS) Naam rgs mkb was: Cumulatieve aflossingeningen
Wordt: Cumulatieve aflossingen andere obligaties en onderhandse leningen
Naam standaard was: Cumulatieve aflossingen andere obligaties en onderhandse leningen
Wordt: Cumulatieve aflossingen andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
Wijziging in versie: 3.3
Toelichting mutatie: Mutaties 3.3 via RGS beheer Excel
3.3 07-05-2021 16:06:44