Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BLasFlvCla
Rekeningnummer (decimaal) 8155
Referentienummer 804020
Omschrijving rgs mkb Aflossing financiële lease verplichtingen
Omschrijving standaard Cumulatieve aflossingen financiële lease verplichtingen (langlopend)
Engels Repayment of financial lease obligations
Hiërarchie BLas (8000) Langlopende schulden
BLasFlv (8150) Financiële lease verplichtingen
Wiki uitleg RGS en Leasing, financial- en operational lease in de boekhouding

Er is onderscheid tussen financiële leasing en operationele leasing. 
Bij leasing is de “lessor” de leasemaatschappij (verkoper) en de “lessee” de cliënt (koper).
  

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering L.D.B
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja plus (J+)
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Schulden met een looptijd langer dan een jaar Via BLas (8000) Langlopende schulden
Jaarrekening micro publicatie KVK Schulden met een looptijd langer dan een jaar Via BLas (8000) Langlopende schulden
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden
Jaarrekening klein publicatie KVK Langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Via BLas (8000) Langlopende schulden
Winstaangifte IB Overige langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Via BLas (8000) Langlopende schulden
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Via BLas (8000) Langlopende schulden
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Mutatie langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Versie Datum/tijd
Gewijzigd (import RGS) Naam rgs mkb was: Cumulatieve aflossingeningen
Wordt: Cumulatieve aflossingen financiële lease verplichtingen
Naam standaard was: Cumulatieve aflossingen converteerbare leningen
Wordt: Cumulatieve aflossingen financiële lease verplichtingen (langlopend)
Wijziging in versie: 3.3
Toelichting mutatie: Mutaties 3.3 via RGS beheer Excel
3.3 07-05-2021 16:06:44