Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BLasOls
Rekeningnummer (decimaal) 8700
Referentienummer 806129
Omschrijving rgs mkb Overige schulden
Omschrijving standaard Overige schulden (Langlopend)
Engels Remaining debts
Hiƫrarchie BLas (8000) Langlopende schulden
Wiki uitleg RGS en Vreemd vermogen boeken

Een onderneming wordt gefinancierd met eigen vermogen (datgene wat de ondernemer zelf inbrengt) en vreemd vermogen (datgene wat via derden aangetrokken wordt). Bij vreemd vermogen wordt allereerst onderscheid gemaakt tussen kort en lang vreemd vermogen.  

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering L.U
Omslagcode
D/C C
Niveau 3
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Schulden met een looptijd langer dan een jaar Via BLas (8000) Langlopende schulden
Jaarrekening micro publicatie KVK Schulden met een looptijd langer dan een jaar Via BLas (8000) Langlopende schulden
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden
Jaarrekening klein publicatie KVK Langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Via BLas (8000) Langlopende schulden
Winstaangifte IB Overige langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Via BLas (8000) Langlopende schulden
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Via BLas (8000) Langlopende schulden
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Mutatie langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 8 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
BLasOlsOsl - Overige schulden 8701 4 J J J J C N.v.t.
BLasOlsAfl - Aflossing overige schulden 8702 4 J J J J D N.v.t.
BLasOlsIlg - Interne lening 0 4 C Wonen
BLasOlsIla - Aflossing interne lening 0 4 D Wonen
BLasOlsWbs - Waarborgsommen 8705 4 J+ J+ J+ C N.v.t.
BLasOlsWba - Aflossing waarborgsommen 8706 4 J D N.v.t.
BLasOlsDer - Derivaten 0 4 C Wonen
BLasOlsDea - Aflossing derivaten 0 4 D Wonen

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Versie Datum/tijd
Gewijzigd (import RGS) Naam standaard was: Overige schulden
Wordt: Overige schulden (Langlopend)
Wijziging in versie: 3.3
Toelichting mutatie: Mutaties 3.3 via RGS beheer Excel
3.3 07-05-2021 16:06:44