Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BLasOlsAfl
Rekeningnummer (decimaal) 8702
Referentienummer 806135
Omschrijving rgs mkb Aflossing overige schulden
Omschrijving standaard Cumulatieve aflossingen overige schulden (langlopend)
Engels Repayment of other debts
Hiƫrarchie BLas (8000) Langlopende schulden
BLasOls (8700) Overige schulden
Wiki uitleg RGS en zakelijke, onderhandse lening en obligaties boeken

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
- Zakelijke lening; via een financieringsmaatschappij, kredietinstelling, al dan niet een bank.
- Onderhandse lening. bijvoorbeeld via familie of bekenden, zonder tussenkomst van de bank.
- Obligaties; met tussenkomst van een bank. 
- Overige leningen.
Allen vallen onder vreemd vermogen met een looptijd langer dan 1 jaar.

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering L.U.A1
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Schulden met een looptijd langer dan een jaar Via BLas (8000) Langlopende schulden
Jaarrekening micro publicatie KVK Schulden met een looptijd langer dan een jaar Via BLas (8000) Langlopende schulden
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden
Jaarrekening klein publicatie KVK Langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Via BLas (8000) Langlopende schulden
Winstaangifte IB Overige langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Via BLas (8000) Langlopende schulden
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Via BLas (8000) Langlopende schulden
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Mutatie langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Versie Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) Naam rgs mkb was: Aflossingen
Wordt: Cumulatieve aflossingen overige schulden
Naam standaard was: Aflossingen
Wordt: Cumulatieve aflossingen overige schulden (langlopend)
Wijziging in versie: 3.3
Toelichting mutatie: Mutatie handmatig omschrijving kort en lang
3.3 04-02-2022 19:40:08