Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BLasSalSal
Rekeningnummer (decimaal) 8601
Referentienummer 806070
Omschrijving rgs mkb Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Omschrijving standaard Hoofdsom schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend)
Engels Debts to suppliers and trade credits
Hiƫrarchie BLas (8000) Langlopende schulden
BLasSal (8600) Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Toelichting c.q. uitleg [BLasSal]

In dit geval gaat het om schulden met een looptijd langer dan een jaar. 

Hiervoor zien we binnen RGS de volgende RGS-codes:

  • BLasSalSal (806070) Hoofdsom schulden aan leveranciers en handelskredieten;
  • BLasSalSac (806071) Cumulatieve aflossingen schulden aan leveranciers en handelskredieten;
  • WFbeRlsRef (8404060) Rentelasten financieringen.

In de praktijk zullen betreffende codes niet vaak voorkomen voor RGS MKB.

Mede in verband met een regeling als WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) sinds 2021, hebben we betreffende RGS-codes wel opgenomen in RGS MKB.

Meer toepassingen en praktijkvoorbeelden zijn welkom.
   

Kenmerken RGS code

Sortering L.G.A
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja plus (J+)
Eenmanszaak / VOF Ja plus (J+)
BV (micro / klein) Ja plus (J+)
Stichting / vereniging Ja plus (J+)
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Schulden met een looptijd langer dan een jaar Via BLas (8000) Langlopende schulden
Jaarrekening micro publicatie KVK Schulden met een looptijd langer dan een jaar Via BLas (8000) Langlopende schulden
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden
Jaarrekening klein publicatie KVK Langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Via BLas (8000) Langlopende schulden
Winstaangifte IB Overige langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Via BLas (8000) Langlopende schulden
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Via BLas (8000) Langlopende schulden
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Mutatie langlopende schulden Via BLas (8000) Langlopende schulden

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Versie Datum/tijd
Gewijzigd (import RGS) Naam rgs mkb was: Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend)
Wordt: Hoofdsom schulden aan leveranciers en handelskredieten
Naam standaard was: Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend)
Wordt: Hoofdsom schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend)
Wijziging in versie: 3.3
Toelichting mutatie: Mutaties 3.3 via RGS beheer Excel
3.3 07-05-2021 16:06:44