Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BLimBanGrb
Rekeningnummer (decimaal) 10250
Referentienummer 1002060
Omschrijving rgs mkb G-rekening
Omschrijving standaard G-rekening tegoeden op bankgirorekeningen
Engels G account
Hiƫrarchie BLim (10000) Liquide middelen
BLimBan (10200) Tegoeden op bankgirorekeningen

Toelichting c.q. uitleg RGS code

G-rekening staat voor geblokkeerde rekening en is van toepassing als een ondernemer personeel uitzendt, uitleent of detacheert op de Nederlandse markt. De inlener kan dan vragen een g-rekening te openen. Een g-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee alleen de loonheffingen en de btw aan de Belastingdienst betaald kan worden.

De inlener stort het geschatte bedrag aan loonheffingen op de g-rekening van de ondernemer die personeel uitzendt, uitleent of detacheert. De ondernemer kan dat bedrag alleen gebruiken om de loonheffingen en btw te betalen. 

Bronnen:

Kenmerken RGS code

Sortering I.B.E
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige vlottende activa Via BLim (10000) Liquide middelen
Jaarrekening micro publicatie KVK Overige vlottende activa Via BLim (10000) Liquide middelen
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Liquide middelen Via BLim (10000) Liquide middelen
Jaarrekening klein publicatie KVK Liquide middelen Via BLim (10000) Liquide middelen
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Liquide middelen Via BLim (10000) Liquide middelen
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Liquide middelen Via BLim (10000) Liquide middelen
Winstaangifte IB Liquide middelen fiscaal Via BLim (10000) Liquide middelen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Via BLim (10000) Liquide middelen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Via BLim (10000) Liquide middelen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Via BLim (10000) Liquide middelen