Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BLimBanSpa
Rekeningnummer (decimaal) 10270
Referentienummer 1002070
Omschrijving rgs mkb (Bedrijfs)spaarrekening
Omschrijving standaard (Bedrijfs)spaarrekening
Engels (Company) savings account
Hiƫrarchie BLim (10000) Liquide middelen
BLimBan (10200) Tegoeden op bankgirorekeningen

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Een zakelijke spaarrekening. Vergelijkbaar met een depositorekening qua boekingen. Een depositorekening is echter ook privé te openen. 
De voorwaarden van een zakelijke spaarrekening zullen per bank verschillend zijn.

In tegenstelling tot een depositorekening kent RGS geen aparte rekening om de rente, verkregen via een zakelijke spaarrekening, op te boeken.
Hiervoor kan dan de rekening "Rentebaten bankrekeningen" gebruikt worden.

Kenmerken RGS code

Sortering I.B.G
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.2

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige vlottende activa Via BLim (10000) Liquide middelen
Jaarrekening micro publicatie KVK Overige vlottende activa Via BLim (10000) Liquide middelen
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Liquide middelen Via BLim (10000) Liquide middelen
Jaarrekening klein publicatie KVK Liquide middelen Via BLim (10000) Liquide middelen
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Liquide middelen Via BLim (10000) Liquide middelen
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Liquide middelen Via BLim (10000) Liquide middelen
Winstaangifte IB Liquide middelen fiscaal Via BLim (10000) Liquide middelen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Via BLim (10000) Liquide middelen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Via BLim (10000) Liquide middelen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Via BLim (10000) Liquide middelen

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Versie Datum/tijd
Nieuw ingevoerd (import RGS) Toelichting mutatie: Nieuw basis RGS
3.2 22-12-2019 17:20:06