Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BMvaNad
Rekeningnummer (decimaal) 2570
Referentienummer 217000
Omschrijving rgs mkb Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa
Omschrijving standaard Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa
Engels Tangible fixed assets not used for business operations
Hiërarchie BMva (2000) Materiële vaste activa
Wiki uitleg RGS en Vaste activa en afschrijvingen boeken met herwaardering en bijzondere waardevermindering

Hier wordt uitleg gegeven hoe vaste activa wordt geregistreerd op basis van RGS op basis van de historische kostprijs en op basis van actuele kostprijs. Met afschrijvingen, herinvestering, herwaardering en bijzondere  waardevermindering. Het betreft zowel de immateriële vaste activa (goodwill, kosten van ontwikkeling) als de materiële vaste activa (zoals gebouwen, machines, transportmiddelen en inventaris). 
  

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering B.W
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein) Ja plus (J+)
Stichting / vereniging Ja plus (J+)
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige vaste activa Via BMva (2000) Materiële vaste activa
Jaarrekening micro publicatie KVK Overige vaste activa Via BMva (2000) Materiële vaste activa
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Materiële vaste activa Via BMva (2000) Materiële vaste activa
Jaarrekening klein publicatie KVK Materiële vaste activa Via BMva (2000) Materiële vaste activa
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Materiële vaste activa Via BMva (2000) Materiële vaste activa
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Materiële vaste activa Via BMva (2000) Materiële vaste activa
Winstaangifte IB Andere vaste bedrijfsmiddelen fiscaal Directe koppeling
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Via BMva (2000) Materiële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Via BMva (2000) Materiële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Via BMva (2000) Materiële vaste activa

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 4 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
BMvaNadVvp - Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 2571 4 J+ J+ D N.v.t.
BMvaNadAkp - Actuele kostprijs niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 2573 4 J D N.v.t.
BMvaNadCae - Afschrijving niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 2575 4 J+ J+ C N.v.t.
BMvaNadCuh - Herwaardering niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 2577 4 J+ J+ D N.v.t.