Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BMvaVli
Rekeningnummer (decimaal) 2450
Referentienummer 211000
Omschrijving rgs mkb Vliegtuigen
Omschrijving standaard Vliegtuigen
Engels Airplanes
Hiërarchie BMva (2000) Materiële vaste activa

Kenmerken RGS code

Sortering B.M
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein) Ja plus (J+)
Stichting / vereniging
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige vaste activa Via BMva (2000) Materiële vaste activa
Jaarrekening micro publicatie KVK Overige vaste activa Via BMva (2000) Materiële vaste activa
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Materiële vaste activa Via BMva (2000) Materiële vaste activa
Jaarrekening klein publicatie KVK Materiële vaste activa Via BMva (2000) Materiële vaste activa
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Materiële vaste activa Via BMva (2000) Materiële vaste activa
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Materiële vaste activa Via BMva (2000) Materiële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Via BMva (2000) Materiële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Via BMva (2000) Materiële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Via BMva (2000) Materiële vaste activa

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 4 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
BMvaVliVvp - Vliegtuigen 2451 4 J+ D N.v.t.
BMvaVliAkp - Actuele kostprijs vliegtuigen 2453 4 J D N.v.t.
BMvaVliCae - Afschrijving vliegtuigen 2455 4 J+ C N.v.t.
BMvaVliCuh - Herwaardering vliegtuigen 2457 4 J+ D N.v.t.