Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BMvaVmvVvp
Rekeningnummer (decimaal) 2551
Referentienummer 216110
Omschrijving rgs mkb Vooruitbetalingen op materiële vaste activa
Omschrijving standaard Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa
Engels Advance payments on tangible fixed assets
Hiërarchie BMva (2000) Materiële vaste activa
BMvaVmv (2550) Vooruitbetalingen op materiële vaste activa

Toelichting c.q. uitleg [BMvaVmv]

Als materiële vaste activa (denk aan een machine) vooruit wordt betaald dan wordt dat op deze rekening geboekt.  

Stel dat een machine (deels) vooruit betaald wordt (op factuur), te weten 10.000 euro excl. BTW.

De boeking op basis van RGS-codes luidt dan:

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
BMvaVmvVvp (02551)  Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa 10.000,00  
BVorVbkTvo (13305) Terug te vorderen omzetbelasting    2.100,00  
BSchCreHac (16011) Crediteuren   12.100,00

Bij ontvangst van de machine wordt dan geboekt

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
BMvaMeiVvp (02151) Verkrijgings- of vervaardigingsprijs machines en installaties 10.000,00  
BMvaVmvVvp (02551)  Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa   10.000,00

Kenmerken RGS code

Sortering B.V.A
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja plus (J+)
Eenmanszaak / VOF Ja plus (J+)
BV (micro / klein) Ja plus (J+)
Stichting / vereniging Ja plus (J+)
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige vaste activa Via BMva (2000) Materiële vaste activa
Jaarrekening micro publicatie KVK Overige vaste activa Via BMva (2000) Materiële vaste activa
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Materiële vaste activa Via BMva (2000) Materiële vaste activa
Jaarrekening klein publicatie KVK Materiële vaste activa Via BMva (2000) Materiële vaste activa
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Materiële vaste activa Via BMva (2000) Materiële vaste activa
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Materiële vaste activa Via BMva (2000) Materiële vaste activa
Winstaangifte IB Andere vaste bedrijfsmiddelen fiscaal Via BMvaVmv (2550) Vooruitbetalingen op materiële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Via BMva (2000) Materiële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Via BMva (2000) Materiële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Via BMva (2000) Materiële vaste activa
Winstaangifte IB Andere vaste bedrijfsmiddelen aanschafwaarde fiscaal Via BMvaVmv (2550) Vooruitbetalingen op materiële vaste activa