Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BPro
Decimaal rekeningnummer 35000
Referentienummer 0000035
Omschrijving rgs mkb Onderhanden projecten (activa)
Omschrijving standaard Onderhanden projecten (activa)
Engels Projects in progress (assets)

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Onderhanden projecten zijn projecten die uitgevoerd worden in opdracht van derden. In de praktijk worden Onderhanden projecten nog wel eens verward met Onderhanden werk (OHW) dat deel uitmaakt van de voorraden (artikel 2: 369 BW). 

Bronnen:
Artikel  "Onderhanden werken óf onderhanden projecten?", John Weerdenburg, Accountant.nl, juni 2013

Kenmerken RGS code

Sortering F
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige vlottende activa Directe koppeling
Jaarrekening micro publicatie KVK Overige vlottende activa Directe koppeling
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Onderhanden projecten (activa) Directe koppeling
Jaarrekening klein publicatie KVK Onderhanden projecten (activa) Directe koppeling
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Onderhanden projecten Directe koppeling
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Vorderingen en overlopende activa Directe koppeling
Winstaangifte IB Onderhanden werk fiscaal Directe koppeling
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Directe koppeling
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Directe koppeling
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Directe koppeling

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 9 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
BProOnp Onderhanden projecten in opdracht van derden 35100 3 J J J J D N.v.t.
BProOnpGkn - Onderhanden projecten 35101 4 J J J J BSchOppOppGkn D N.v.t.
BProOnpKvp - Geactiveerde kosten voor het verkrijgen van een project 35110 4 J BSchOppOppKvp D N.v.t.
BProOnpOpo - Cumulatieve projectopbrengsten van onderhanden projecten 35140 4 J BSchOppOppOpo C N.v.t.
BProOnpOpv - Voorschotten onderhanden projecten 35150 4 J J J J BSchOppOppOpv C N.v.t.
BProOnpGet - Gefactureerde termijnen onderhanden projecten 35120 4 J J J J BSchOppOppGet C N.v.t.
BProOnpOpi - Inhoudingen van opdrachtgevers op gedeclareerde termijnen van onderhanden projecten 35160 4 J BSchOppOppOpi D N.v.t.
BProOnpVzv - Voorziening verliezen 35130 4 J BSchOppOppVzv C N.v.t.
BProOnpWin - Winstopslag onderhanden projecten 35170 4 J J J J BSchOppOppWin C N.v.t.