Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BVas
Decimaal rekeningnummer 03000
Referentienummer 0000002.1
Omschrijving rgs mkb Vastgoedbeleggingen
Omschrijving standaard Vastgoedbeleggingen
Engels Real estate investments
Wiki uitleg RGS en Vastgoed voor eigen gebruik boeken en vastgoedbeleggingen

Deze uitleg is met name gericht op de BV en NV.
Bij vastgoed wordt onderscheid gemaakt tussen vastgoed voor eigen gebruik (gebouw en bijbehorende grond) en vastgoedbeleggingen. In dit laatste geval wordt vastgoed verhuurd of aangehouden voor waardeontwikkeling. Soms is er sprake van gemengd gebruik. Bijvoorbeeld een kleine onderneming die een gedeelte van een bedrijfspand verhuurt aan een ondernemer in privé (is niet verder uitgewerkt in deze uitleg). En er is sprake van een fiscale en commerciële waardering van vastgoed.

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Vastgoedbeleggingen komen we niet tegen als balansrubriek in Burgerlijk Wetboek Boek 2.
We beschouwen (tot anders wordt vastgesteld) vastgiedbeleggingen als onderdeel van "Materiële vaste activa" volgens Artikel 366 Burgerlijk Wetboek Boek 2. En wel als "Niet aan het produktieproces dienstbare materiële vaste activa.".

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) behandeld "Materiële vaste activa en vastgoedleggingen" en maakt daarbinnen wel onderscheid tussen 1) Materiële vaste activa en 2) Vastgoedbeleggingen. De RJ duidt een vastgoedbelegging aan als

  1. Een onroerende zaak (of deel daarvan) die wordt aangehouden of ontwikkeld om huuropbrengsten, waardestijging, of beide, te realiseren. 
  2. Een vastgoedbelegging kan aangehouden worden voor eigen gebruik; voor productie, levering van goederen of diensten, in het kader van gewone bedrijfsuitoefening.

 

Kenmerken RGS code

Sortering C
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein) Ja plus (J+)
Stichting / vereniging
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige vaste activa Directe koppeling
Jaarrekening micro publicatie KVK Overige vaste activa Directe koppeling
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Vastgoedbeleggingen Directe koppeling
Jaarrekening klein publicatie KVK Vastgoedbeleggingen Directe koppeling
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Vastgoedbeleggingen Directe koppeling
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Directe koppeling
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Directe koppeling
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Directe koppeling

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 20 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
BVasVio Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 3100 3 J D N.v.t.
BVasVioVvp - Kostprijs vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 3110 4 J D N.v.t.
BVasVioAkp - Actuele kostprijs vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 3120 4 J D N.v.t.
BVasVioCae - Afschrijving vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 3130 4 J C N.v.t.
BVasVioCuh - Herwaardering vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 3140 4 J D N.v.t.
BVasSvi Vastgoedbeleggingen in exploitatie 3300 3 J+ D N.v.t.
BVasSviVvp - Kostprijs vastgoedbeleggingen in exploitatie 3310 4 J+ D N.v.t.
BVasSviAkp - Actuele kostprijs vastgoedbeleggingen in exploitatie 3320 4 J D N.v.t.
BVasSviCae - Afschrijving vastgoedbeleggingen in exploitatie 3330 4 J+ C N.v.t.
BVasSviCuh - Herwaardering vastgoedbeleggingen in exploitatie 3340 4 J+ D N.v.t.
BVasCvi Niet -Daeb-vastgoed in exploitatie 0 3 D Wonen
BVasCviVvp - Kostprijs Niet-Daeb- vastgoed in exploitatie 0 4 D Wonen
BVasCviAkp - Actuele kostprijs Niet-Daeb- vastgoed in exploitatie 0 4 D Wonen
BVasCviCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Niet-Daeb-vastgoed in exploitatie 0 4 C Wonen
BVasCviCuh - Cumulatieve herwaarderingen Niet-Daeb-vastgoed in exploitatie 0 4 D Wonen
BVasOzv Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 0 3 D Wonen
BVasOzvVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 0 4 D Wonen
BVasOzvAkp - Actuele kostprijs onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 0 4 D Wonen
BVasOzvCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 0 4 C Wonen
BVasOzvCuh - Cumulatieve herwaarderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 0 4 D Wonen