Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BVorDeb
Rekeningnummer (decimaal) 13010
Referentienummer 1101000
Omschrijving rgs mkb Vorderingen op handelsdebiteuren
Omschrijving standaard Vorderingen op handelsdebiteuren
Engels Receivables from trade debtors
Hiƫrarchie BVor (13000) Vorderingen

Kenmerken RGS code

Sortering G.A
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige vlottende activa Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening micro publicatie KVK Overige vlottende activa Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Vorderingen Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening klein publicatie KVK Vorderingen Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Vorderingen Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Vorderingen en overlopende activa Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening Vereniging van Eigenaren (VvE) Te ontvangen ledenbijdragen Directe koppeling
Winstaangifte IB Vorderingen op handelsdebiteuren fiscaal Directe koppeling
Winstaangifte IB Nominaal handelsdebiteuren fiscaal Directe koppeling
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Via BVor (13000) Vorderingen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Via BVor (13000) Vorderingen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Via BVor (13000) Vorderingen

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 6 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
BVorDebHad - Debiteuren 13011 4 J J J J D N.v.t.
BVorDebHdi - Debiteuren intercompany 13015 4 J+ D N.v.t.
BVorDebVdd - Voorziening oninbaarheid vorderingen debiteuren 13021 4 J J C N.v.t.
BVorDebHdb - Huurdebiteuren 0 4 D Wonen
BVorDebTus - Tussenrekening debiteuren 13025 4 J J J J D N.v.t.
BVorDebVhd - Voorziening voor oninbaarheid op vorderingen op huurdebiteuren 0 4 C Wonen