Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BVorVpkTto
Rekeningnummer (decimaal) 13251
Referentienummer 1103150
Omschrijving rgs mkb Terug te ontvangen pensioenpremies
Omschrijving standaard Terug te ontvangen pensioenpremies vorderingen uit hoofde van pensioenen
Engels Pension contributions to be received back
Hiƫrarchie BVor (13000) Vorderingen
BVorVpk (13250) Vorderingen uit hoofde van pensioenen
Wiki uitleg Casus RGS via de Loon- en salarisadministratie

Met onder andere een uitgebreid voorbeeld van de loonjournaalpost op basis van RGS. Maar ook: uitkering van verlofdagen en verlofuren, tantièmes en gratificaties, personeelsvereniging en personeelsfonds, voorschotten aan personeel en auto- en reiskosten. En de (loon)kosten in relatie tot de werkkostenregeling. 

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Zie ook Wiki RGS en Pensioen en ouderdagsvoorziening in de boekhouding.

Kenmerken RGS code

Sortering G.J.A
Omslagcode BSchOvsStp
D/C D
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige vlottende activa Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening micro publicatie KVK Overige vlottende activa Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Vorderingen Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening klein publicatie KVK Vorderingen Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Vorderingen Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Vorderingen en overlopende activa Via BVor (13000) Vorderingen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Via BVor (13000) Vorderingen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Via BVor (13000) Vorderingen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Via BVor (13000) Vorderingen

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Versie Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) Omslagcode was: BSchStzPen Wordt: BSchOvsStp
Wijziging in versie: 3.5
Toelichting mutatie: Omslagcode aangepast
3.5 18-01-2023 20:50:58