Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BVrz
Referentienummer 7
Omschrijving (kort) Voorzieningen
Omschrijving lang Voorzieningen
Wiki uitleg RGS en Fiscale reserves, egalisatiereserve en voorzieningen

Een fiscale reserve is een reservering (voor toekomstige uitgaven) die (fiscaal) afgetrokken mag worden van de winst.
De Belastingdienst noemt als de drie belangrijkste fiscale reserves: 
1. De herinvesteringsreserve bij verkoop, verlies of beschadiging van een bedrijfsmiddel.
2. De egalisatiereserve voor hoge periodieke uitgaven. Wordt hieronder behandeld.
3. De fiscale oudedagsreserve voor ondernemers in de inkomstenbelasting.

Een voorziening is een verplichting en/of risico gericht op de toekomst, waarvan de omvang nog niet geheel bekend is c.q. in te schatten. 

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Op de balans worden voorzieningen opgenomen tegen naar hun aard duidelijk omschreven verplichtingen die op de balansdatum als waarschijnlijk of als vaststaand worden beschouwd, maar waarvan niet bekend is in welke omvang of wanneer zij zullen ontstaan. Tevens kunnen voorzieningen worden opgenomen tegen uitgaven die in een volgend boekjaar zullen worden gedaan, voor zover het doen van die uitgaven zijn oorsprong mede vindt voor het einde van het boekjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal boekjaren.

In ieder geval worden afzonderlijk opgenomen:

  1. de voorziening voor belastingverplichtingen, die na het boekjaar kunnen ontstaan, doch aan het boekjaar of een voorafgaand boekjaar moeten worden toegerekend, met inbegrip van de voorziening voor belastingen die uit waardering boven de verkrijgings- of vervaardigingsprijs kan voortvloeien;
     
  2. de voorziening voor pensioenverplichtingen.

 

Kenmerken RGS code

Sortering K
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
MKB Uitgebreid Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities Passiva
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen
Winstaangifte IB bd-i:LiabilitiesTotalFiscal Totaal passiva fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsTotalFiscal Totaal voorzieningen fiscaal

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 178 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BVrzVvp Voorziening voor pensioenen 701000 3 C N.v.t.
BVrzVvpVpd - Voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer 701010 4 C N.v.t.
BVrzVvpVpdBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 701010.1 5 C N.v.t.
BVrzVvpVpdToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 701010.2 5 C N.v.t.
BVrzVvpVpdOnt   > Gebruik van voorzieningen 701010.3 5 D N.v.t.
BVrzVvpVpdVri   > Vrijval van voorziening 701010.4 5 D N.v.t.
BVrzVvpVpdOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 701010.5 5 C N.v.t.
BVrzVvpVpdOev   > Oprenting van voorzieningen 701010.6 5 C N.v.t.
BVrzVvpBac - Backserviceverplichting 701020 4 C N.v.t.
BVrzVvpBacBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 701020.1 5 C N.v.t.
BVrzVvpBacToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 701020.2 5 C N.v.t.
BVrzVvpBacOnt   > Gebruik van voorzieningen 701020.3 5 D N.v.t.
BVrzVvpBacVri   > Vrijval van voorziening 701020.4 5 D N.v.t.
BVrzVvpBacOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 701020.5 5 C N.v.t.
BVrzVvpBacOev   > Oprenting van voorzieningen 701020.6 5 C N.v.t.
BVrzVvb Voorziening voor belastingen 702000 3 J J J C N.v.t.
BVrzVvbVlb - Voorziening voor latente belastingverplichtingen 702010 4 J J J C N.v.t.
BVrzVvbVlbBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 702010.1 5 C N.v.t.
BVrzVvbVlbToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 702010.2 5 C N.v.t.
BVrzVvbVlbOnt   > Gebruik van voorzieningen 702010.3 5 D N.v.t.
BVrzVvbVlbVri   > Vrijval van voorziening 702010.4 5 D N.v.t.
BVrzVvbVlbOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 702010.5 5 C N.v.t.
BVrzVvbVlbOev   > Oprenting van voorzieningen 702010.6 5 C N.v.t.
BVrzVvbVlbOvm   > Overige mutaties voorziening latente belastingverplichtingen 702010.7 5 C N.v.t.
BVrzVvbVvb - Voorziening voor belastingen 702020 4 C N.v.t.
BVrzVvbVvbBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 702020.1 5 C N.v.t.
BVrzVvbVvbToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 702020.2 5 C N.v.t.
BVrzVvbVvbOnt   > Gebruik van voorzieningen 702020.3 5 D N.v.t.
BVrzVvbVvbVri   > Vrijval van voorziening 702020.4 5 D N.v.t.
BVrzVvbVvbOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 702020.5 5 C N.v.t.
BVrzVvbVvbOev   > Oprenting van voorzieningen 702020.6 5 C N.v.t.
BVrzOvz Overige voorzieningen 704000 3 J J J J J C N.v.t.
BVrzOvzVhe - Voorziening voor herstelkosten 704020 4 J J J J J C N.v.t.
BVrzOvzVheBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704020.1 5 C N.v.t.
BVrzOvzVheToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 704020.2 5 C N.v.t.
BVrzOvzVheOnt   > Gebruik van voorzieningen 704020.3 5 D N.v.t.
BVrzOvzVheVri   > Vrijval van voorziening 704020.4 5 D N.v.t.
BVrzOvzVheOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704020.5 5 C N.v.t.
BVrzOvzVheOev   > Oprenting van voorzieningen 704020.6 5 C N.v.t.
BVrzOvzVvo - Voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling 704030 4 C N.v.t.
BVrzOvzVvoBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704030.1 5 C N.v.t.
BVrzOvzVvoToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 704030.2 5 C N.v.t.
BVrzOvzVvoOnt   > Gebruik van voorzieningen 704030.3 5 D N.v.t.
BVrzOvzVvoVri   > Vrijval van voorziening 704030.4 5 D N.v.t.
BVrzOvzVvoOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704030.5 5 C N.v.t.
BVrzOvzVvoOev   > Oprenting van voorzieningen 704030.6 5 C N.v.t.
BVrzOvzVuc - Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen 704040 4 J J J J J C N.v.t.
BVrzOvzVucBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704040.1 5 C N.v.t.
BVrzOvzVucToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 704040.2 5 C N.v.t.
BVrzOvzVucOnt   > Gebruik van voorzieningen 704040.3 5 D N.v.t.
BVrzOvzVucVri   > Vrijval van voorziening 704040.4 5 D N.v.t.
BVrzOvzVucOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704040.5 5 C N.v.t.
BVrzOvzVucOev   > Oprenting van voorzieningen 704040.6 5 C N.v.t.
BVrzOvzVvg - Voorziening voor groot onderhoud 703010 4 J J J J J C N.v.t.
BVrzOvzVvgBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 703010.1 5 C N.v.t.
BVrzOvzVvgToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 703010.2 5 C N.v.t.
BVrzOvzVvgOnt   > Gebruik van voorzieningen 703010.3 5 D N.v.t.
BVrzOvzVvgVri   > Vrijval van voorziening 703010.4 5 D N.v.t.
BVrzOvzVvgOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 703010.5 5 C N.v.t.
BVrzOvzVvgOev   > Oprenting van voorzieningen 703010.6 5 C N.v.t.
BVrzOvzVwp - Voorziening voor verwijderingsverplichtingen 704050 4 C N.v.t.
BVrzOvzVwpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704050.1 5 C N.v.t.
BVrzOvzVwpToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 704050.2 5 C N.v.t.
BVrzOvzVwpOnt   > Gebruik van voorzieningen 704050.3 5 D N.v.t.
BVrzOvzVwpVri   > Vrijval van voorziening 704050.4 5 D N.v.t.
BVrzOvzVwpOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704050.5 5 C N.v.t.
BVrzOvzVwpOev   > Oprenting van voorzieningen 704050.6 5 C N.v.t.
BVrzOvzVlc - Voorziening voor verlieslatende contracten 704060 4 C N.v.t.
BVrzOvzVlcBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704060.1 5 C N.v.t.
BVrzOvzVlcToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 704060.2 5 C N.v.t.
BVrzOvzVlcOnt   > Gebruik van voorzieningen 704060.3 5 D N.v.t.
BVrzOvzVlcVri   > Vrijval van voorziening 704060.4 5 D N.v.t.
BVrzOvzVlcOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704060.5 5 C N.v.t.
BVrzOvzVlcOev   > Oprenting van voorzieningen 704060.6 5 C N.v.t.
BVrzOvzVir - Voorziening in verband met reorganisaties 704070 4 C N.v.t.
BVrzOvzVirBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704070.1 5 C N.v.t.
BVrzOvzVirToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 704070.2 5 C N.v.t.
BVrzOvzVirOnt   > Gebruik van voorzieningen 704070.3 5 D N.v.t.
BVrzOvzVirVri   > Vrijval van voorziening 704070.4 5 D N.v.t.
BVrzOvzVirOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704070.5 5 C N.v.t.
BVrzOvzVirOev   > Oprenting van voorzieningen 704070.6 5 C N.v.t.
BVrzOvzVid - Voorziening in verband met deelnemingen 704080 4 J J J C N.v.t.
BVrzOvzVidBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704080.1 5 C N.v.t.
BVrzOvzVidToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 704080.2 5 C N.v.t.
BVrzOvzVidOnt   > Gebruik van voorzieningen 704080.3 5 D N.v.t.
BVrzOvzVidVri   > Vrijval van voorziening 704080.4 5 D N.v.t.
BVrzOvzVidOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704080.5 5 C N.v.t.
BVrzOvzVidOev   > Oprenting van voorzieningen 704080.6 5 C N.v.t.
BVrzOvzVidOvm   > Overige mutatie voorziening deelneming 704080.7 5 C N.v.t.
BVrzOvzGar - Garantievoorziening 704010 4 J J J J J C N.v.t.
BVrzOvzGarBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704010.1 5 C N.v.t.
BVrzOvzGarToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 704010.2 5 C N.v.t.
BVrzOvzGarOnt   > Gebruik van voorzieningen 704010.3 5 D N.v.t.
BVrzOvzGarVri   > Vrijval van voorziening 704010.4 5 D N.v.t.
BVrzOvzGarOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704010.5 5 C N.v.t.
BVrzOvzGarOev   > Oprenting van voorzieningen 704010.6 5 C N.v.t.
BVrzOvzJub - Jubileumvoorziening 704090 4 C N.v.t.
BVrzOvzJubBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704090.1 5 C N.v.t.
BVrzOvzJubToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 704090.2 5 C N.v.t.
BVrzOvzJubOnt   > Gebruik van voorzieningen 704090.3 5 D N.v.t.
BVrzOvzJubVri   > Vrijval van voorziening 704090.4 5 D N.v.t.
BVrzOvzJubOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704090.5 5 C N.v.t.
BVrzOvzJubOev   > Oprenting van voorzieningen 704090.6 5 C N.v.t.
BVrzOvzArb - Voorziening voor verzekering van arbeidsongeschiktheidsrisico's 704100 4 C N.v.t.
BVrzOvzArbBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704100.1 5 C N.v.t.
BVrzOvzArbToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 704100.2 5 C N.v.t.
BVrzOvzArbOnt   > Gebruik van voorzieningen 704100.3 5 D N.v.t.
BVrzOvzArbVri   > Vrijval van voorziening 704100.4 5 D N.v.t.
BVrzOvzArbOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704100.5 5 C N.v.t.
BVrzOvzArbOev   > Oprenting van voorzieningen 704100.6 5 C N.v.t.
BVrzOvzOvz - Overige voorzieningen 704120 4 J J J J J C N.v.t.
BVrzOvzOvzBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704120.1 5 C N.v.t.
BVrzOvzOvzToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 704120.2 5 C N.v.t.
BVrzOvzOvzOnt   > Gebruik van voorzieningen 704120.3 5 D N.v.t.
BVrzOvzOvzVri   > Vrijval van voorziening 704120.4 5 D N.v.t.
BVrzOvzOvzOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704120.5 5 C N.v.t.
BVrzOvzOvzOev   > Oprenting van voorzieningen 704120.6 5 C N.v.t.
BVrzOvzOvzOvm   > Overige mutaties 704120.7 5 C N.v.t.
BVrzOvzOio - Voorziening onroerende zaken in ontwikkeling 704140 4 C Wonen
BVrzOvzOioBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704140.1 5 C Wonen
BVrzOvzOioToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 704140.2 5 C Wonen
BVrzOvzOioOnt   > Onttrekking van voorzieningen 704140.3 5 D Wonen
BVrzOvzOioVri   > Vrijval van voorziening 704140.4 5 D Wonen
BVrzOvzOioOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704140.5 5 C Wonen
BVrzOvzOioOev   > Oprenting van voorzieningen 704140.6 5 C Wonen
BVrzOvzOioOvm   > Overige mutaties 704140.7 5 C Wonen
BVrzOvzOiv - Voorziening onroerende zaken in ontwikkeling voor verkoop 704150 4 C Wonen
BVrzOvzOivBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704150.1 5 C Wonen
BVrzOvzOivToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 704150.2 5 C Wonen
BVrzOvzOivOnt   > Onttrekking van voorzieningen 704150.3 5 D Wonen
BVrzOvzOivVri   > Vrijval van voorziening 704150.4 5 D Wonen
BVrzOvzOivOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704150.5 5 C Wonen
BVrzOvzOivOev   > Oprenting van voorzieningen 704150.6 5 C Wonen
BVrzOvzOivOvm   > Overige mutaties 704150.7 5 C Wonen
BVrzOvzLob - Loopbaan begeleiding voorziening 704160 4 C N.v.t.
BVrzOvzLobBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704160.1 5 C N.v.t.
BVrzOvzLobToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 704160.2 5 C N.v.t.
BVrzOvzLobOnt   > Onttrekking van voorzieningen 704160.3 5 D N.v.t.
BVrzOvzLobVri   > Vrijval van voorziening 704160.4 5 D N.v.t.
BVrzOvzLobOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704160.5 5 C N.v.t.
BVrzOvzLobOev   > Oprenting van voorzieningen 704160.6 5 C N.v.t.
BVrzOvzZoa - Voorziening voor verzekering van ziekte of arbeidsongeschiktheid 704170 4 C N.v.t.
BVrzOvzZoaBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704170.1 5 C N.v.t.
BVrzOvzZoaToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 704170.2 5 C N.v.t.
BVrzOvzZoaOnt   > Gebruik van voorzieningen 704170.3 5 D N.v.t.
BVrzOvzZoaVri   > Vrijval van voorziening 704170.4 5 D N.v.t.
BVrzOvzZoaOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704170.5 5 C N.v.t.
BVrzOvzZoaOev   > Oprenting van voorzieningen 704170.6 5 C N.v.t.
BVrzOvzUhp - Voorziening uit hoofde van personeelsbeloningen 704180 4 C N.v.t.
BVrzOvzUhpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704180.1 5 C N.v.t.
BVrzOvzUhpToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 704180.2 5 C N.v.t.
BVrzOvzUhpOnt   > Gebruik van voorzieningen 704180.3 5 D N.v.t.
BVrzOvzUhpVri   > Vrijval van voorziening 704180.4 5 D N.v.t.
BVrzOvzUhpOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704180.5 5 C N.v.t.
BVrzOvzUhpOev   > Oprenting van voorzieningen 704180.6 5 C N.v.t.
BVrzOvzAgb - Voorziening uit hoofde van op aandelen gebaseerde betalingen 704190 4 C N.v.t.
BVrzOvzAgbBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704190.1 5 C N.v.t.
BVrzOvzAgbToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 704190.2 5 C N.v.t.
BVrzOvzAgbOnt   > Gebruik van voorzieningen 704190.3 5 D N.v.t.
BVrzOvzAgbVri   > Vrijval van voorziening 704190.4 5 D N.v.t.
BVrzOvzAgbOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704190.5 5 C N.v.t.
BVrzOvzAgbOev   > Oprenting van voorzieningen 704190.6 5 C N.v.t.
BVrzOvzVza - Voorziening voor verplichtingen uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid 704191 4 J J J J C N.v.t.
BVrzOvzVzaBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704191.1 5 C N.v.t.
BVrzOvzVzaToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 704191.2 5 C N.v.t.
BVrzOvzVzaOnt   > Gebruik van voorzieningen 704191.3 5 D N.v.t.
BVrzOvzVzaVri   > Vrijval van voorziening 704191.4 5 D N.v.t.
BVrzOvzVzaOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704191.5 5 C N.v.t.
BVrzOvzVzaOev   > Oprenting van voorzieningen 704191.6 5 C N.v.t.
BVrzOih Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen 704174 3 C Wonen
BVrzOihOrt - Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen 704175 4 C Wonen
BVrzOihOrtBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704175.1 5 C Wonen
BVrzOihOrtTre   > Toevoegingen aan voorzieningen ten laste van het resultaat 704175.2 5 C Wonen
BVrzOihOrtTev   > Toevoegingen aan voorzieningen ten laste van het eigen vermogen 704175.3 5 C Wonen
BVrzOihOrtOnt   > Onttrekking van voorzieningen 704175.4 5 D Wonen
BVrzOihOrtVri   > Vrijval van voorziening 704175.5 5 D Wonen
BVrzOihOrtOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704175.6 5 C Wonen
BVrzOihOrtOev   > Oprenting van voorzieningen 704175.7 5 C Wonen