Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BVrz
Rekeningnummer (decimaal) 7000
Referentienummer 7
Omschrijving (kort) Voorzieningen
Omschrijving lang Voorzieningen
Wiki uitleg RGS en Voorzieningen in de boekhouding

Volgens Artikel 374 Burgerlijk Wetboek Boek 2 worden op de balans voorzieningen opgenomen tegen naar hun aard duidelijk omschreven verplichtingen die op de balansdatum als waarschijnlijk of als vaststaand worden beschouwd, maar waarvan niet bekend is in welke omvang of wanneer zij zullen ontstaan. Tevens kunnen voorzieningen worden opgenomen tegen uitgaven die in een volgend boekjaar zullen worden gedaan, voor zover het doen van die uitgaven zijn oorsprong mede vindt voor het einde van het boekjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal boekjaren. 

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Op de balans worden voorzieningen opgenomen tegen naar hun aard duidelijk omschreven verplichtingen die op de balansdatum als waarschijnlijk of als vaststaand worden beschouwd, maar waarvan niet bekend is in welke omvang of wanneer zij zullen ontstaan. Tevens kunnen voorzieningen worden opgenomen tegen uitgaven die in een volgend boekjaar zullen worden gedaan, voor zover het doen van die uitgaven zijn oorsprong mede vindt voor het einde van het boekjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal boekjaren.

In ieder geval worden afzonderlijk opgenomen:

  1. de voorziening voor belastingverplichtingen, die na het boekjaar kunnen ontstaan, doch aan het boekjaar of een voorafgaand boekjaar moeten worden toegerekend, met inbegrip van de voorziening voor belastingen die uit waardering boven de verkrijgings- of vervaardigingsprijs kan voortvloeien;
     
  2. de voorziening voor pensioenverplichtingen.

Kenmerken RGS code

Sortering K
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja plus (J+)
Eenmanszaak / VOF Ja plus (J+)
BV (micro / klein) Ja plus (J+)
Stichting / vereniging Ja plus (J+)
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Voorzieningen Directe koppeling
Jaarrekening micro publicatie KVK Voorzieningen Directe koppeling
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Voorzieningen Directe koppeling
Jaarrekening klein publicatie KVK Voorzieningen Directe koppeling
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Voorzieningen Directe koppeling
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Voorzieningen Directe koppeling
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Directe koppeling
Winstaangifte IB Overige voorzieningen fiscaal Directe koppeling
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Directe koppeling
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Directe koppeling
Winstaangifte IB Overige voorziening einde boekjaar Directe koppeling

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 178 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
BVrzVvp Voorziening voor pensioenen 7100 3 J C N.v.t.
BVrzVvpVpd - Voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer 7105 4 J C N.v.t.
BVrzVvpVpdBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 0 5 C N.v.t.
BVrzVvpVpdToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzVvpVpdOnt   > Gebruik van voorzieningen 0 5 D N.v.t.
BVrzVvpVpdVri   > Vrijval van voorziening 0 5 D N.v.t.
BVrzVvpVpdOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzVvpVpdOev   > Oprenting van voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzVvpBac - Backserviceverplichting 7110 4 J C N.v.t.
BVrzVvpBacBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 0 5 C N.v.t.
BVrzVvpBacToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzVvpBacOnt   > Gebruik van voorzieningen 0 5 D N.v.t.
BVrzVvpBacVri   > Vrijval van voorziening 0 5 D N.v.t.
BVrzVvpBacOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzVvpBacOev   > Oprenting van voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzVvb Voorziening voor belastingen 7300 3 J+ J+ C N.v.t.
BVrzVvbVlb - Voorziening latente belastingverplichtingen 7305 4 J+ J+ C N.v.t.
BVrzVvbVlbBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 0 5 C N.v.t.
BVrzVvbVlbToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzVvbVlbOnt   > Gebruik van voorzieningen 0 5 D N.v.t.
BVrzVvbVlbVri   > Vrijval van voorziening 0 5 D N.v.t.
BVrzVvbVlbOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzVvbVlbOev   > Oprenting van voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzVvbVlbOvm   > Overige mutaties voorziening latente belastingverplichtingen 0 5 C N.v.t.
BVrzVvbVvb - Voorziening belastingen 7310 4 J C N.v.t.
BVrzVvbVvbBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 0 5 C N.v.t.
BVrzVvbVvbToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzVvbVvbOnt   > Gebruik van voorzieningen 0 5 D N.v.t.
BVrzVvbVvbVri   > Vrijval van voorziening 0 5 D N.v.t.
BVrzVvbVvbOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzVvbVvbOev   > Oprenting van voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvz Overige voorzieningen 7500 3 J+ J+ J+ J+ C N.v.t.
BVrzOvzVhe - Voorziening herstelkosten 7501 4 J+ J+ J+ J+ C N.v.t.
BVrzOvzVheBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVheToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVheOnt   > Gebruik van voorzieningen 0 5 D N.v.t.
BVrzOvzVheVri   > Vrijval van voorziening 0 5 D N.v.t.
BVrzOvzVheOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVheOev   > Oprenting van voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVvo - Voorziening opruiming milieuvervuiling 7505 4 J+ J+ J+ C N.v.t.
BVrzOvzVvoBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVvoToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVvoOnt   > Gebruik van voorzieningen 0 5 D N.v.t.
BVrzOvzVvoVri   > Vrijval van voorziening 0 5 D N.v.t.
BVrzOvzVvoOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVvoOev   > Oprenting van voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVuc - Voorziening claims, geschillen en rechtsgedingen 7510 4 J+ J+ J+ J+ C N.v.t.
BVrzOvzVucBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVucToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVucOnt   > Gebruik van voorzieningen 0 5 D N.v.t.
BVrzOvzVucVri   > Vrijval van voorziening 0 5 D N.v.t.
BVrzOvzVucOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVucOev   > Oprenting van voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVvg - Voorziening groot onderhoud 7515 4 J+ J+ J+ J+ C N.v.t.
BVrzOvzVvgBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVvgToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVvgOnt   > Gebruik van voorzieningen 0 5 D N.v.t.
BVrzOvzVvgVri   > Vrijval van voorziening 0 5 D N.v.t.
BVrzOvzVvgOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVvgOev   > Oprenting van voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVwp - Voorziening verwijderingsverplichtingen 7520 4 J+ J+ J+ J+ C N.v.t.
BVrzOvzVwpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVwpToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVwpOnt   > Gebruik van voorzieningen 0 5 D N.v.t.
BVrzOvzVwpVri   > Vrijval van voorziening 0 5 D N.v.t.
BVrzOvzVwpOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVwpOev   > Oprenting van voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVlc - Voorziening voor verlieslatende contracten 7525 4 J+ J+ J+ J+ C N.v.t.
BVrzOvzVlcBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVlcToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVlcOnt   > Gebruik van voorzieningen 0 5 D N.v.t.
BVrzOvzVlcVri   > Vrijval van voorziening 0 5 D N.v.t.
BVrzOvzVlcOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVlcOev   > Oprenting van voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVir - Voorziening reorganisaties 7530 4 J+ J+ C N.v.t.
BVrzOvzVirBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVirToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVirOnt   > Gebruik van voorzieningen 0 5 D N.v.t.
BVrzOvzVirVri   > Vrijval van voorziening 0 5 D N.v.t.
BVrzOvzVirOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVirOev   > Oprenting van voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVid - Voorziening in verband met deelnemingen 7535 4 J+ J+ C N.v.t.
BVrzOvzVidBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVidToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVidOnt   > Gebruik van voorzieningen 0 5 D N.v.t.
BVrzOvzVidVri   > Vrijval van voorziening 0 5 D N.v.t.
BVrzOvzVidOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVidOev   > Oprenting van voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVidOvm   > Overige mutatie voorziening deelneming 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzGar - Garantievoorziening 7540 4 J+ J+ J+ J+ C N.v.t.
BVrzOvzGarBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzGarToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzGarOnt   > Gebruik van voorzieningen 0 5 D N.v.t.
BVrzOvzGarVri   > Vrijval van voorziening 0 5 D N.v.t.
BVrzOvzGarOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzGarOev   > Oprenting van voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzJub - Jubileumvoorziening 7545 4 J+ J+ J+ C N.v.t.
BVrzOvzJubBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzJubToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzJubOnt   > Gebruik van voorzieningen 0 5 D N.v.t.
BVrzOvzJubVri   > Vrijval van voorziening 0 5 D N.v.t.
BVrzOvzJubOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzJubOev   > Oprenting van voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzArb - Voorziening verzekering arbeidsongeschiktheidsrisico's 7550 4 J C N.v.t.
BVrzOvzArbBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzArbToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzArbOnt   > Gebruik van voorzieningen 0 5 D N.v.t.
BVrzOvzArbVri   > Vrijval van voorziening 0 5 D N.v.t.
BVrzOvzArbOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzArbOev   > Oprenting van voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzOvz - Overige voorzieningen 7555 4 J+ J+ J+ J+ C N.v.t.
BVrzOvzOvzBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzOvzToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzOvzOnt   > Gebruik van voorzieningen 0 5 D N.v.t.
BVrzOvzOvzVri   > Vrijval van voorziening 0 5 D N.v.t.
BVrzOvzOvzOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzOvzOev   > Oprenting van voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzOvzOvm   > Overige mutaties 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzOio - Voorziening onroerende zaken in ontwikkeling 0 4 C Wonen
BVrzOvzOioBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 0 5 C Wonen
BVrzOvzOioToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 0 5 C Wonen
BVrzOvzOioOnt   > Onttrekking van voorzieningen 0 5 D Wonen
BVrzOvzOioVri   > Vrijval van voorziening 0 5 D Wonen
BVrzOvzOioOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 0 5 C Wonen
BVrzOvzOioOev   > Oprenting van voorzieningen 0 5 C Wonen
BVrzOvzOioOvm   > Overige mutaties 0 5 C Wonen
BVrzOvzOiv - Voorziening onroerende zaken in ontwikkeling voor verkoop 0 4 C Wonen
BVrzOvzOivBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 0 5 C Wonen
BVrzOvzOivToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 0 5 C Wonen
BVrzOvzOivOnt   > Onttrekking van voorzieningen 0 5 D Wonen
BVrzOvzOivVri   > Vrijval van voorziening 0 5 D Wonen
BVrzOvzOivOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 0 5 C Wonen
BVrzOvzOivOev   > Oprenting van voorzieningen 0 5 C Wonen
BVrzOvzOivOvm   > Overige mutaties 0 5 C Wonen
BVrzOvzLob - Loopbaan begeleiding voorziening 7560 4 J+ J+ J+ C N.v.t.
BVrzOvzLobBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzLobToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzLobOnt   > Onttrekking van voorzieningen 0 5 D N.v.t.
BVrzOvzLobVri   > Vrijval van voorziening 0 5 D N.v.t.
BVrzOvzLobOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzLobOev   > Oprenting van voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzZoa - Voorziening voor verzekering van ziekte of arbeidsongeschiktheid 7565 4 J C N.v.t.
BVrzOvzZoaBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzZoaToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzZoaOnt   > Gebruik van voorzieningen 0 5 D N.v.t.
BVrzOvzZoaVri   > Vrijval van voorziening 0 5 D N.v.t.
BVrzOvzZoaOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzZoaOev   > Oprenting van voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzUhp - Voorziening personeelsbeloningen 7570 4 J+ J+ J+ C N.v.t.
BVrzOvzUhpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzUhpToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzUhpOnt   > Gebruik van voorzieningen 0 5 D N.v.t.
BVrzOvzUhpVri   > Vrijval van voorziening 0 5 D N.v.t.
BVrzOvzUhpOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzUhpOev   > Oprenting van voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzAgb - Voorziening op aandelen gebaseerde betalingen 7575 4 J C N.v.t.
BVrzOvzAgbBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzAgbToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzAgbOnt   > Gebruik van voorzieningen 0 5 D N.v.t.
BVrzOvzAgbVri   > Vrijval van voorziening 0 5 D N.v.t.
BVrzOvzAgbOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzAgbOev   > Oprenting van voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVza - Voorziening verplichtingen ziekte of arbeidsongeschiktheid 7580 4 J+ J+ J+ C N.v.t.
BVrzOvzVzaBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVzaToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVzaOnt   > Gebruik van voorzieningen 0 5 D N.v.t.
BVrzOvzVzaVri   > Vrijval van voorziening 0 5 D N.v.t.
BVrzOvzVzaOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOvzVzaOev   > Oprenting van voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzOih Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen 0 3 C Wonen
BVrzOihOrt - Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen 0 4 C Wonen
BVrzOihOrtBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 0 5 C Wonen
BVrzOihOrtTre   > Toevoegingen aan voorzieningen ten laste van het resultaat 0 5 C Wonen
BVrzOihOrtTev   > Toevoegingen aan voorzieningen ten laste van het eigen vermogen 0 5 C Wonen
BVrzOihOrtOnt   > Onttrekking van voorzieningen 0 5 D Wonen
BVrzOihOrtVri   > Vrijval van voorziening 0 5 D Wonen
BVrzOihOrtOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 0 5 C Wonen
BVrzOihOrtOev   > Oprenting van voorzieningen 0 5 C Wonen