Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WKpr
Referentienummer 70
Omschrijving (kort) Kostprijs van de omzet
Omschrijving lang Kostprijs van de omzet

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Kostprijs van de omzet nader uitgelegd via Wiki RGS en Kostprijs van de omzet.

Kenmerken RGS code

Sortering Q
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:GrossMargin Bruto-bedrijfsresultaat
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:OperatingResult Bedrijfsresultaat
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:CostsRawMaterialsConsumables Kosten van grond- en hulpstoffen
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Expenses Lasten
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen
Winstaangifte IB bd-i:BalanceProfitCalculationForTaxPurposesFiscal Saldo fiscale winstberekening
Winstaangifte IB bd-i:BusinessExpenditureFiscalTotal Totaal bedrijfslasten fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:NormalBusinessActivitiesBusinessResultTotalFiscal Resultaat gewone bedrijfsuitoefening fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:RawAncillaryMaterialsPurchasePriceSalesFiscal Kosten grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen fiscaal

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 157 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
WKprKvg Kosten van grond- en hulpstoffen 7001000 3 J J J J D N.v.t.
WKprKvgKvg - Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in Nederland 7001010 4 J J J J D N.v.t.
WKprKvgKgi - Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in het buitenland 7001020 4 J J J J D N.v.t.
WKprKvgVrv - Voorraadverschillen grond- en hulpstoffen 7001030 4 J J J J J D N.v.t.
WKprKvgPrv - Prijsverschillen inkoop grond- en hulpstoffen 7001040 4 J J J J J D N.v.t.
WKprKvgDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten van grond- en hulpstoffen 7001099 4 C N.v.t.
WKprKvp Kosten van personeel 7002000 3 J J J D N.v.t.
WKprKvpKvp - Kosten van personeel 7002010 4 J J J D N.v.t.
WKprKvpDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten van personeel 7002099 4 C N.v.t.
WKprKuw Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 7003000 3 J J J J J D N.v.t.
WKprKuwKuw - Kosten van uitbesteed werk 7003010 4 J J J J J D N.v.t.
WKprKuwAek - Andere externe kosten 7003020 4 J J J J J D N.v.t.
WKprKuwDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 7003099 4 C N.v.t.
WKprAkl Toegerekende kosten 4301000 3 J J J D Agrarisch
WKprAklTee - Teeltkosten 4301009 4 J J J D Agrarisch
WKprAklZpe - Zaai, plant en pootgoedkosten 4301010 4 J J J D Agrarisch
WKprAklSmk - Substraatmateriaalkosten 4301020 4 J J J D Agrarisch
WKprAklBdm - Bemestingskosten dierlijke mest 4301030 4 J J J D Agrarisch
WKprAklBek - Bemestingskosten kunstmest 4301040 4 J J J D Agrarisch
WKprAklGew - Gewasbeschermingskosten 4301050 4 J J J D Agrarisch
WKprAklGvk - Gewassenverzekeringskosten 4301060 4 J J J D Agrarisch
WKprAklAft - Afvoerkosten teeltafval 4301070 4 J J J D Agrarisch
WKprAklCoe - CO2-, OCAP- en waterkosten 4301080 4 J J J D Agrarisch
WKprAklPeg - Potten en grondkosten 4301085 4 J J J D Agrarisch
WKprAklOte - Overige teeltkosten 4301090 4 J J J D Agrarisch
WKprAklGko - Gaskosten 4301100 4 J J J D Agrarisch
WKprAklEkn - Elektrakosten 4301110 4 J J J D Agrarisch
WKprAklWkn - Water kosten 4301115 4 J J J D Agrarisch
WKprAklOwk - Onderhoudskosten WKK 4301120 4 J J J D Agrarisch
WKprAklLew - Leasekosten WKK 4301130 4 J J J D Agrarisch
WKprAklVkn - Veilingkosten 4301140 4 J J J D Agrarisch
WKprAklAve - Afzet-, verpakking- en fustkosten 4301150 4 J J J D Agrarisch
WKprAklPah - Pacht/huur 4301155 4 J J J D Agrarisch
WKprAklTra - Transportkosten 4301160 4 J J J D Agrarisch
WKprAklCtk - Contractteeltkosten 4301190 4 J J J D Agrarisch
WKprAklVwa - Vergoeding werk aan derden 4301200 4 J J J D Agrarisch
WKprAklPbk - Productbewerkingskosten 4301210 4 J J J D Agrarisch
WKprAklAaf - Aanwas fruitopstanden 4301230 4 J J J D Agrarisch
WKprAklSod - Sorteerkosten derden 4301220 4 J J J D Agrarisch
WKprAklCkn - Compostkosten 4301170 4 J J J D Agrarisch
WKprAklAfc - Afvoerkosten champost 4301180 4 J J J D Agrarisch
WKprIna Inkoopwaarde agrarisch 7101000 3 J J J D Agrarisch
WKprInaLpk - Inkoopkosten planten opkweek 7101010 4 J J J D Agrarisch
WKprInaLph - Inkoopkosten planten handel 7101020 4 J J J D Agrarisch
WKprInaLpo - Inkoopkosten potten 7101030 4 J J J D Agrarisch
WKprInaLpt - Inkoopkosten potgrond 7101040 4 J J J D Agrarisch
WKprInaLbh - Inkoopkosten bloembollen handel 7101050 4 J J J D Agrarisch
WKprAkv Agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302000 3 J J J D Agrarisch
WKprAkvVks - Voerkosten 4302010 4 J J J D Agrarisch
WKprAkvGez - Gezondheidszorgkosten 4302020 4 J J J D Agrarisch
WKprAkvKie - K.I./Fokkerijkosten 4302030 4 J J J D Agrarisch
WKprAkvTee - Teeltkosten 4302040 4 J J J D Agrarisch
WKprAkvSkn - Strooiselkosten 4302050 4 J J J D Agrarisch
WKprAkvEne - Energiekosten 4302060 4 J J J D Agrarisch
WKprAkvOve - Overige veekosten 4302070 4 J J J D Agrarisch
WKprAkvMes - Mestafzetkosten 4302080 4 J J J D Agrarisch
WKprAkvLep - Leasekosten productierechten 4302090 4 J J J D Agrarisch
WKprAkvEie - Eiergeld 4302150 4 J J J D Agrarisch
WKprAkvKvk - Krachtvoerkosten 4302100 4 J J J D Agrarisch
WKprAkvRuw - Ruwvoerkosten 4302110 4 J J J D Agrarisch
WKprAkvBik - Bijproducten kosten 4302130 4 J J J D Agrarisch
WKprAkvVgd - Voergeld 4302120 4 J J J D Agrarisch
WKprAkvAvb - Aankopen vee 4302190 4 J J J D Agrarisch
WKprAkvAam - Aankopen melkkoeien 4302160 4 J J J D Agrarisch
WKprAkvAjo - Aankopen jongvee ouder dan 1 jaar 4302170 4 J J J D Agrarisch
WKprAkvMel - Melkgeld 4302180 4 J J J D Agrarisch
WKprAkvLve - Inzet- vang- en laadkosten 4302140 4 J J J D Agrarisch
WKprKra Kosten van rente en afschrijvingen 7004000 3 D N.v.t.
WKprKraKra - Kosten van rente 7004010 4 D N.v.t.
WKprKraKva - Kosten van afschrijvingen 7004020 4 D N.v.t.
WKprKraDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten van rente en afschrijvingen 7004099 4 C N.v.t.
WKprInh Inkoopwaarde handelsgoederen 7005000 3 J J J J D N.v.t.
WKprInhInh - Inkoopwaarde handelsgoederen 7005010 4 J J J J D N.v.t.
WKprInhVrv - Voorraadverschillen handelsgoederen 7005020 4 J J J J J D N.v.t.
WKprInhPrv - Prijsverschillen inkoop handelsgoederen 7005030 4 J J J J J D N.v.t.
WKprInhMai - Margeinkopen 7005040 4 J J J J J D N.v.t.
WKprInhDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling inkoopwaarde handelsgoederen 7005099 4 C N.v.t.
WKprInp Inkoopwaarde productiegoederen 7006000 3 J J J J D N.v.t.
WKprInpInp - Inkoopwaarde productiegoederen 7006010 4 J J J J D N.v.t.
WKprInpVrv - Voorraadverschillen productiegoederen 7006020 4 J J J J J D N.v.t.
WKprInpPrv - Prijsverschillen inkoop productiegoederen 7006030 4 J J J J J D N.v.t.
WKprInpDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling inkoopwaarde productiegoederen 7006099 4 C N.v.t.
WKprLeb Inkoopkortingen en bonussen 7007000 3 J J J J C N.v.t.
WKprLebLeb - Inkoopkortingen en bonussen 7007010 4 J J J J C N.v.t.
WKprLebInp - Inkoopprovisie 7007020 4 C N.v.t.
WKprLebDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling inkoopkortingen en bonussen 7007099 4 D N.v.t.
WKprBtk Betalingskortingen 7008000 3 J J J J D N.v.t.
WKprBtkBed - Betalingskorting debiteuren 7008010 4 J J J J D N.v.t.
WKprBtkBec - Betalingskortingen op inkopen 7008020 4 J J J J C N.v.t.
WKprBtkDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling betalingskortingen 7008099 4 C N.v.t.
WKprKit Kostprijs intercompany transacties 7009000 3 D N.v.t.
WKprKitKit - Kostprijs intercompany transacties 7009010 4 D N.v.t.
WKprKitDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling betalingskortingen 7009099 4 C N.v.t.
WKprMuo Mutatie omzetvorderingen 7010000 3 D N.v.t.
WKprMuoMuo - Mutatie omzetvorderingen 7010010 4 D N.v.t.
WKprMuoDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling mutatie omzetvorderingen 7010099 4 C N.v.t.
WKprVom Voorraadmutatie 7011000 3 J J J J J D N.v.t.
WKprVomVom - Voorraadmutatie 7011010 4 J J J J J D N.v.t.
WKprVomDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling voorraadmutatie 7011099 4 C N.v.t.
WKprPrg Privé-gebruik goederen 7012000 3 C N.v.t.
WKprPrgPrg - Privé-gebruik goederen 7012010 4 C N.v.t.
WKprPrgDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling privé-gebruik goederen 7012099 4 C N.v.t.
WKprPrd Privé-gebruik diensten 7013000 3 C N.v.t.
WKprPrdPrd - Privé-gebruik diensten 7013010 4 C N.v.t.
WKprPrdDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling privé-gebruik diensten 7013099 4 C N.v.t.
WKprGrp Kostprijs - inkoopwaarde groepen 7200000 3 D N.v.t.
WKprGrpGr1 - Kostprijs - inkoopwaarde groep 1 7200100 4 D N.v.t.
WKprGrpGr1Pra   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 1 product A 7200100.1 5 D N.v.t.
WKprGrpGr1Prb   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 1 product B 7200100.2 5 D N.v.t.
WKprGrpGr1Prc   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 1 product C 7200100.3 5 D N.v.t.
WKprGrpGr1Prd   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 1 product D 7200100.4 5 D N.v.t.
WKprGrpGr1Pre   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 1 product E 7200100.5 5 D N.v.t.
WKprGrpGr2 - Kostprijs - inkoopwaarde groep 2 7200200 4 D N.v.t.
WKprGrpGr2Pra   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 2 product A 7200200.1 5 D N.v.t.
WKprGrpGr2Prb   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 2 product B 7200200.2 5 D N.v.t.
WKprGrpGr2Prc   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 2 product C 7200200.3 5 D N.v.t.
WKprGrpGr2Prd   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 2 product D 7200200.4 5 D N.v.t.
WKprGrpGr2Pre   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 2 product E 7200200.5 5 D N.v.t.
WKprGrpGr3 - Kostprijs - inkoopwaarde groep 3 7200300 4 D N.v.t.
WKprGrpGr3Pra   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 3 product A 7200300.1 5 D N.v.t.
WKprGrpGr3Prb   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 3 product B 7200300.2 5 D N.v.t.
WKprGrpGr3Prc   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 3 product C 7200300.3 5 D N.v.t.
WKprGrpGr3Prd   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 3 product D 7200300.4 5 D N.v.t.
WKprGrpGr3Pre   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 3 product E 7200300.5 5 D N.v.t.
WKprGrpGr4 - Kostprijs - inkoopwaarde groep 4 7200400 4 D N.v.t.
WKprGrpGr4Pra   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 4 product A 7200400.1 5 D N.v.t.
WKprGrpGr4Prb   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 4 product B 7200400.2 5 D N.v.t.
WKprGrpGr4Prc   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 4 product C 7200400.3 5 D N.v.t.
WKprGrpGr4Prd   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 4 product D 7200400.4 5 D N.v.t.
WKprGrpGr4Pre   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 4 product E 7200400.5 5 D N.v.t.
WKprGrpGr5 - Kostprijs - inkoopwaarde groep 5 7200500 4 D N.v.t.
WKprGrpGr5Pra   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 5 product A 7200500.1 5 D N.v.t.
WKprGrpGr5Prb   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 5 product B 7200500.2 5 D N.v.t.
WKprGrpGr5Prc   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 5 product C 7200500.3 5 D N.v.t.
WKprGrpGr5Prd   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 5 product D 7200500.4 5 D N.v.t.
WKprGrpGr5Pre   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 5 product E 7200500.5 5 D N.v.t.
WKprOniOn1Pra   > Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden product A 7201010.1 5 D N.v.t.
WKprOniOn1Prb   > Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden product B 7201010.2 5 D N.v.t.
WKprOniOn1Prc   > Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden product C 7201010.3 5 D N.v.t.
WKprOniOn1Prd   > Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden product D 7201010.4 5 D N.v.t.
WKprOniOn1Pre   > Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden product E 7201010.5 5 D N.v.t.
WKprGrpDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kostprijs - inkoopwaarde groepen 7200999 4 C N.v.t.
WKprOni Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden (Coöperatie) 7201000 3 J D N.v.t.
WKprOniOn1 - Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden (Coöperatie) 7201010 4 J D N.v.t.
WKprTvl Totaal van lasten 7202000 3 J D N.v.t.
WKprTvlIgp - Inkoopwaarde van geleverde producten 7202100 4 J D N.v.t.
WKprTvlIgpIgp   > Inkoopwaarde van geleverde producten 7202110 5 D N.v.t.
WKprTvlVsg - Verstrekte subsidies of giften 7202200 4 J D N.v.t.
WKprTvlVsgVsg   > Verstrekte subsidies of giften 7202210 5 D N.v.t.
WKprTvlLbd - Lasten besteed aan doelstellingen 7203100 4 J D N.v.t.
WKprTvlLbdLbd   > Lasten besteed aan doelstellingen 7203110 5 D N.v.t.
WKprTvlWko - Wervingskosten 7203200 4 J D N.v.t.
WKprTvlWkoWko   > Wervingskosten 7203210 5 D N.v.t.
WKprTvlKba - Kosten van beheer en administratie 7203300 4 J D N.v.t.
WKprTvlKbaKba   > Kosten van beheer en administratie 7203310 5 D N.v.t.
WKprTvlAla - Andere lasten 7204000 4 J D N.v.t.
WKprTvlAlaAla   > Andere lasten 7204010 5 D N.v.t.