Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WKpr
Rekeningnummer (decimaal) 70000
Referentienummer 70
Omschrijving (kort) Kostprijs van de omzet
Omschrijving lang Kostprijs van de omzet

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Kostprijs van de omzet nader uitgelegd via Wiki RGS en Kostprijs van de omzet.

Kenmerken RGS code

Sortering Q
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Kosten van grond- en hulpstoffen Directe koppeling
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Bruto-bedrijfsresultaat Directe koppeling
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Inkoopwaarde van geleverde producten Directe koppeling
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten Directe koppeling
Winstaangifte IB Kosten grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen fiscaal Directe koppeling
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Winst vóór belasting Directe koppeling
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) Kostprijs van de omzet Directe koppeling

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 188 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
WKprKvg Kosten van grond- en hulpstoffen / halffabrikaten 70050 3 J J J J D N.v.t.
WKprKvgKvg - Kosten van grond- en hulpstoffen 70053 4 J J J J D N.v.t.
WKprKvgKgi - Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in het buitenland 70055 4 J D N.v.t.
WKprKvgVrv - Voorraadverschillen grond- en hulpstoffen 70056 4 J J J J D N.v.t.
WKprKvgPrv - Prijsverschillen inkoop grond- en hulpstoffen 70057 4 J J J J D N.v.t.
WKprKvgKhn - Kosten van halffabrikaten, ingekocht in Nederland 70063 4 J D N.v.t.
WKprKvgKhb - Kosten van halffabrikaten, ingekocht in het buitenland 70065 4 J D N.v.t.
WKprKvgVvh - Voorraadverschillen halffabrikaten 70066 4 J J J D N.v.t.
WKprKvgPvh - Prijsverschillen halffabrikaten 70067 4 J+ J+ J+ D N.v.t.
WKprKvgDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten van grond- en hulpstoffen / halffabrikaten 70099 4 J C N.v.t.
WKprKvp Kosten van personeel 70100 3 J J J D N.v.t.
WKprKvpKvp - Kosten van personeel 70101 4 J J J D N.v.t.
WKprKvpDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten van personeel 70149 4 J C N.v.t.
WKprKuw Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 70150 3 J J J D N.v.t.
WKprKuwKuw - Kosten uitbesteed werk 70153 4 J J J D N.v.t.
WKprKuwAek - Andere externe kosten 70155 4 J J J D N.v.t.
WKprKuwDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 70199 4 J C N.v.t.
WKprAkl Toegerekende kosten 76100 3 J J D Agrarisch
WKprAklTee - Teeltkosten 76105 4 J J D Agrarisch
WKprAklZpe - Zaai, plant en pootgoedkosten 76110 4 J J D Agrarisch
WKprAklSmk - Substraatmateriaalkosten 76115 4 J J D Agrarisch
WKprAklBdm - Bemestingskosten dierlijke mest 76120 4 J J D Agrarisch
WKprAklBek - Bemestingskosten kunstmest 76125 4 J J D Agrarisch
WKprAklGew - Gewasbeschermingskosten 76130 4 J J D Agrarisch
WKprAklGvk - Gewassenverzekeringskosten 76135 4 J J D Agrarisch
WKprAklAft - Afvoerkosten teeltafval 76140 4 J J D Agrarisch
WKprAklCoe - CO2-, OCAP- en waterkosten 76145 4 J J D Agrarisch
WKprAklPeg - Potten en grondkosten 76150 4 J J D Agrarisch
WKprAklOte - Overige teeltkosten 76155 4 J J D Agrarisch
WKprAklGko - Gaskosten 76160 4 J J D Agrarisch
WKprAklEkn - Elektrakosten 76165 4 J J D Agrarisch
WKprAklWkn - Water kosten 76170 4 J J D Agrarisch
WKprAklOwk - Onderhoudskosten WKK 76175 4 J J D Agrarisch
WKprAklLew - Leasekosten WKK 76180 4 J J D Agrarisch
WKprAklVkn - Veilingkosten 76185 4 J J D Agrarisch
WKprAklAve - Afzet-, verpakking- en fustkosten 76190 4 J J D Agrarisch
WKprAklPah - Pacht/huur 76201 4 J J D Agrarisch
WKprAklTra - Transportkosten 76205 4 J J D Agrarisch
WKprAklCtk - Contractteeltkosten 76210 4 J J D Agrarisch
WKprAklVwa - Vergoeding werk aan derden 76215 4 J J D Agrarisch
WKprAklPbk - Productbewerkingskosten 76220 4 J J D Agrarisch
WKprAklAaf - Aanwas fruitopstanden 76225 4 J J D Agrarisch
WKprAklSod - Sorteerkosten derden 76230 4 J J D Agrarisch
WKprAklCkn - Compostkosten 76235 4 J J D Agrarisch
WKprAklAfc - Afvoerkosten champost 76240 4 J J D Agrarisch
WKprIna Inkoopwaarde agrarisch 76300 3 J J D Agrarisch
WKprInaLpk - Inkoopkosten planten opkweek 76310 4 J J D Agrarisch
WKprInaLph - Inkoopkosten planten handel 76320 4 J J D Agrarisch
WKprInaLpo - Inkoopkosten potten 76330 4 J J D Agrarisch
WKprInaLpt - Inkoopkosten potgrond 76340 4 J J D Agrarisch
WKprInaLbh - Inkoopkosten bloembollen handel 76350 4 J J D Agrarisch
WKprAkv Agrarische bedrijfskosten veeteelt 76400 3 J J D Agrarisch
WKprAkvVks - Voerkosten 76401 4 J J D Agrarisch
WKprAkvGez - Gezondheidszorgkosten 76405 4 J J D Agrarisch
WKprAkvKie - K.I./Fokkerijkosten 76410 4 J J D Agrarisch
WKprAkvTee - Teeltkosten 76415 4 J J D Agrarisch
WKprAkvSkn - Strooiselkosten 76420 4 J J D Agrarisch
WKprAkvEne - Energiekosten 76425 4 J J D Agrarisch
WKprAkvOve - Overige veekosten 76430 4 J J D Agrarisch
WKprAkvMes - Mestafzetkosten 76435 4 J J D Agrarisch
WKprAkvLep - Leasekosten productierechten 76440 4 J J D Agrarisch
WKprAkvEie - Eiergeld 76445 4 J J D Agrarisch
WKprAkvKvk - Krachtvoerkosten 76550 4 J J D Agrarisch
WKprAkvRuw - Ruwvoerkosten 76555 4 J J D Agrarisch
WKprAkvBik - Bijproducten kosten 76560 4 J J D Agrarisch
WKprAkvVgd - Voergeld 76565 4 J J D Agrarisch
WKprAkvAvb - Aankopen vee 76570 4 J J D Agrarisch
WKprAkvAam - Aankopen melkkoeien 76575 4 J J D Agrarisch
WKprAkvAjo - Aankopen jongvee ouder dan 1 jaar 76580 4 J J D Agrarisch
WKprAkvMel - Melkgeld 76585 4 J J D Agrarisch
WKprAkvLve - Inzet- vang- en laadkosten 76590 4 J J D Agrarisch
WKprKra Kosten van rente en afschrijvingen 70200 3 J D N.v.t.
WKprKraKra - Kosten van rente 70201 4 J D N.v.t.
WKprKraKva - Kosten van afschrijvingen 70205 4 J D N.v.t.
WKprKraDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten van rente en afschrijvingen 70249 4 J C N.v.t.
WKprInh Inkoopwaarde handelsgoederen 70250 3 J J J J D N.v.t.
WKprInhInh - Inkoopwaarde handelsgoederen 70251 4 J J J J D N.v.t.
WKprInhVrv - Voorraadverschillen handelsgoederen 70253 4 J J J J D N.v.t.
WKprInhPrv - Prijsverschillen inkoop handelsgoederen 70255 4 J J J J D N.v.t.
WKprInhMai - Margeinkopen 70257 4 J+ J+ J+ J+ D N.v.t.
WKprInhDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling inkoopwaarde handelsgoederen 70299 4 J C N.v.t.
WKprInp Inkoopwaarde productiegoederen 70300 3 J J J J D N.v.t.
WKprInpInp - Inkoopwaarde productiegoederen 70301 4 J J J J D N.v.t.
WKprInpVrv - Voorraadverschillen productiegoederen 70303 4 J J J J D N.v.t.
WKprInpPrv - Prijsverschillen productiegoederen 70305 4 J+ J+ J+ J+ D N.v.t.
WKprInpDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling inkoopwaarde productiegoederen 70309 4 J C N.v.t.
WKprLeb Inkoopkortingen en bonussen 70350 3 J J J J C N.v.t.
WKprLebLeb - Inkoopkortingen en bonussen 70351 4 J J J J C N.v.t.
WKprLebInp - Inkoopprovisie 70353 4 J C N.v.t.
WKprLebDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling inkoopkortingen en bonussen 70399 4 J D N.v.t.
WKprBtk Betalingskortingen 70400 3 J J J J D N.v.t.
WKprBtkBed - Betalingskorting debiteuren 70401 4 J J J J D N.v.t.
WKprBtkBec - Betalingskortingen op inkopen 70403 4 J+ J+ J+ C N.v.t.
WKprBtkDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling betalingskortingen 70449 4 J C N.v.t.
WKprKit Kostprijs intercompany transacties 70450 3 J D N.v.t.
WKprKitKit - Kostprijs intercompany transacties 70451 4 J D N.v.t.
WKprKitDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling betalingskortingen 70499 4 J C N.v.t.
WKprMuo Mutatie omzetvorderingen 70500 3 J D N.v.t.
WKprMuoMuo - Mutatie omzetvorderingen 70501 4 J D N.v.t.
WKprMuoDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling mutatie omzetvorderingen 70549 4 J C N.v.t.
WKprVom Voorraadmutatie 70550 3 J+ J+ J+ J+ D N.v.t.
WKprVomVom - Voorraadmutatie 70551 4 J+ J+ J+ J+ D N.v.t.
WKprVomDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling voorraadmutatie 70599 4 J C N.v.t.
WKprPrg Privé-gebruik goederen 70600 3 J C N.v.t.
WKprPrgPrg - Privé-gebruik goederen 70601 4 J C N.v.t.
WKprPrgDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling privé-gebruik goederen 70649 4 J C N.v.t.
WKprPrd Privé-gebruik diensten 70650 3 J C N.v.t.
WKprPrdPrd - Privé-gebruik diensten 70651 4 J C N.v.t.
WKprPrdDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling privé-gebruik diensten 70699 4 J C N.v.t.
WKprGrp Kostprijs - inkoopwaarde groepen 72000 3 J J J J D N.v.t.
WKprGrpGr1 - Kostprijs - inkoopwaarde groep 1 72010 4 J J J J D N.v.t.
WKprGrpGr1Pra   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 1 product A 0 5 D N.v.t.
WKprGrpGr1Prb   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 1 product B 0 5 D N.v.t.
WKprGrpGr1Prc   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 1 product C 0 5 D N.v.t.
WKprGrpGr1Prd   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 1 product D 0 5 D N.v.t.
WKprGrpGr1Pre   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 1 product E 0 5 D N.v.t.
WKprGrpGr2 - Kostprijs - inkoopwaarde groep 2 72020 4 J D N.v.t.
WKprGrpGr2Pra   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 2 product A 0 5 D N.v.t.
WKprGrpGr2Prb   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 2 product B 0 5 D N.v.t.
WKprGrpGr2Prc   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 2 product C 0 5 D N.v.t.
WKprGrpGr2Prd   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 2 product D 0 5 D N.v.t.
WKprGrpGr2Pre   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 2 product E 0 5 D N.v.t.
WKprGrpGr3 - Kostprijs - inkoopwaarde groep 3 72030 4 J D N.v.t.
WKprGrpGr3Pra   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 3 product A 0 5 D N.v.t.
WKprGrpGr3Prb   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 3 product B 0 5 D N.v.t.
WKprGrpGr3Prc   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 3 product C 0 5 D N.v.t.
WKprGrpGr3Prd   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 3 product D 0 5 D N.v.t.
WKprGrpGr3Pre   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 3 product E 0 5 D N.v.t.
WKprGrpGr4 - Kostprijs - inkoopwaarde groep 4 72040 4 J D N.v.t.
WKprGrpGr4Pra   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 4 product A 0 5 D N.v.t.
WKprGrpGr4Prb   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 4 product B 0 5 D N.v.t.
WKprGrpGr4Prc   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 4 product C 0 5 D N.v.t.
WKprGrpGr4Prd   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 4 product D 0 5 D N.v.t.
WKprGrpGr4Pre   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 4 product E 0 5 D N.v.t.
WKprGrpGr5 - Kostprijs - inkoopwaarde groep 5 72050 4 J D N.v.t.
WKprGrpGr5Pra   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 5 product A 0 5 D N.v.t.
WKprGrpGr5Prb   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 5 product B 0 5 D N.v.t.
WKprGrpGr5Prc   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 5 product C 0 5 D N.v.t.
WKprGrpGr5Prd   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 5 product D 0 5 D N.v.t.
WKprGrpGr5Pre   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 5 product E 0 5 D N.v.t.
WKprOniOn1Pra   > Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden product A 0 5 D N.v.t.
WKprOniOn1Prb   > Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden product B 0 5 D N.v.t.
WKprOniOn1Prc   > Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden product C 0 5 D N.v.t.
WKprOniOn1Prd   > Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden product D 0 5 D N.v.t.
WKprOniOn1Pre   > Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden product E 0 5 D N.v.t.
WKprGrpDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kostprijs - inkoopwaarde groepen 72099 4 J C N.v.t.
WKprOni Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden (Coöperatie) 73000 3 J D N.v.t.
WKprOniOn1 - Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden (Coöperatie) 73010 4 J D N.v.t.
WKprTvl Totaal van lasten 74000 3 J D N.v.t.
WKprTvlIgp - Inkoopwaarde van geleverde producten 74010 4 J D N.v.t.
WKprTvlIgpIgp   > Inkoopwaarde van geleverde producten 0 5 D N.v.t.
WKprTvlVsg - Verstrekte subsidies of giften 74020 4 J D N.v.t.
WKprTvlVsgVsg   > Verstrekte subsidies of giften 0 5 D N.v.t.
WKprTvlLbd - Lasten besteed aan doelstellingen 74030 4 J D N.v.t.
WKprTvlLbdLbd   > Lasten besteed aan doelstellingen - overige 0 5 D N.v.t.
WKprTvlLbdLsb   > Lasten van subsidies en bijdragen 0 5 D N.v.t.
WKprTvlLbdAvo   > Afdrachten aan verbonden (internationale) organisaties 0 5 D N.v.t.
WKprTvlLbdLav   > Lasten van aankopen en verwervingen 0 5 D N.v.t.
WKprTvlLbdKuw   > Kosten van uitbesteed werk 0 5 D N.v.t.
WKprTvlLbdCom   > Communicatiekosten 0 5 D N.v.t.
WKprTvlLbdPer   > Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 0 5 D N.v.t.
WKprTvlLbdHui   > Huisvestingskosten 0 5 D N.v.t.
WKprTvlLbdKan   > Kantoor- en algemene kosten 0 5 D N.v.t.
WKprTvlLbdAfs   > Afschrijvingen 0 5 D N.v.t.
WKprTvlWko - Wervingskosten 74040 4 J D N.v.t.
WKprTvlWkoWko   > Wervingskosten - overige 0 5 D N.v.t.
WKprTvlWkoLsb   > Lasten van subsidies en bijdragen 0 5 D N.v.t.
WKprTvlWkoAvo   > Afdrachten aan verbonden (internationale) organisaties 0 5 D N.v.t.
WKprTvlWkoLav   > Lasten van aankopen en verwervingen 0 5 D N.v.t.
WKprTvlWkoKuw   > Kosten van uitbesteed werk 0 5 D N.v.t.
WKprTvlWkoCom   > Communicatiekosten 0 5 D N.v.t.
WKprTvlWkoPer   > Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 0 5 D N.v.t.
WKprTvlWkoHui   > Huisvestingskosten 0 5 D N.v.t.
WKprTvlWkoKan   > Kantoor- en algemene kosten 0 5 D N.v.t.
WKprTvlWkoAfs   > Afschrijvingen 0 5 D N.v.t.
WKprTvlKba - Kosten van beheer en administratie 74050 4 J D N.v.t.
WKprTvlKbaKba   > Kosten van beheer en administratie - overige 0 5 D N.v.t.
WKprTvlKbaLsb   > Lasten van subsidies en bijdragen 0 5 D N.v.t.
WKprTvlKbaAvo   > Afdrachten aan verbonden (internationale) organisaties 0 5 D N.v.t.
WKprTvlKbaLav   > Lasten van aankopen en verwervingen 0 5 D N.v.t.
WKprTvlKbaKuw   > Kosten van uitbesteed werk 0 5 D N.v.t.
WKprTvlKbaCom   > Communicatiekosten 0 5 D N.v.t.
WKprTvlKbaPer   > Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 0 5 D N.v.t.
WKprTvlKbaHui   > Huisvestingskosten 0 5 D N.v.t.
WKprTvlKbaKan   > Kantoor- en algemene kosten 0 5 D N.v.t.
WKprTvlKbaAfs   > Afschrijvingen 0 5 D N.v.t.
WKprTvlAla - Andere lasten 74060 4 J D N.v.t.
WKprTvlAlaAla   > Andere lasten 0 5 D N.v.t.